Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

FÖR ETT SJÄLVFÖRVALTAT SAMHÄLLE.

Anarchimedia: För ett självförvaltat samhälle (favorit i repris).

För att befria sig från de dominerande klasserna måste arbetarklassen demontera de hierarkiska strukturerna hos företagen och staten. Arbetarklassen måste genom sin egen eniga handling gripa och hantera hela produktionssystemet, inklusive distribution och tjänster. Självstyret får inte vara begränsat till arbetsplatserna utan måste utvidgas genom hela samhället och förvaltningen av offentliga angelägenheter. Självstyre innebär att människor kontrollerar de beslut som påverkar dem. De grundläggande byggstenarna i ett självstyrt samhälle skall vara sammanslutningar av arbetstagare på arbetsplatser och invånare i stadsdelar. Dessa församlingar ska kunna förenas tillsammans i hela samhället.

Den samhällsförvandling som vi strävar efter är inte begränsad till att bryta ner de dominerande klassernas makt. Revolutionen måste också riva ner staten, patriarkatet, den vita överhögheten och imperialismen. För att ersätta kapitalismen stöder vi inte ”marknadsocialism” där arbetsplatser är privat egendom för grupper av arbetstagare. Marknadskonkurrens skulle ställa arbetare mot varandra och leda till nya privilegier och uppkomsten av ett nytt klass-system. Marken och produktionsmedlen måste bli gemensam egendom för alla i samhället.

Alternativet till byråkratisk central planering och marknadsutnyttjande är ett system för socialt planering på gräsrotsnivå som börjar med människors deltagande där de bor och arbetar, samt en horisontell samverkan mellan samhället och arbetsplatsorganisationerna. Förslag som berör större geografiska områden eller hela industrier kan utvecklas genom en kongress av delegater från basenheterna.

Att omorganisera arbetet och bli av med farlig eller förorenande teknik kommer att vara prioriterat i en social omvandling som syftar till mänsklig befrielse och ekologisk hållbarhet. Frigörelse från klassdominans innebär att systematiskt utveckla potentialen hos alla arbetande människor och förlösa kraften i de byråkratiska hierarkierna hos professionella och chefer. För att säkerställa att alla effektivt kan delta i beslutsfattandet måste arbetet omformas så att konceptuella och beslutsfattande uppgifter integreras med uppgifterna i det fysiska arbetet.

Själva emancipationen av arbetarklassen kräver att arbetarklassen ökar sin makt i samhället. Men arbetarklassen kan bara utöva faktisk makt kollektivt genom institutionaliserat folkligt självstyre. Ett självstyrande samhälle behöver en styrningsstruktur genom vilken folket verkställer samhällets grundläggande regler och försvarar sin sociala ordning.

Vi föreställer oss regionala och nationella kongresser med delegater som väljs av basförsamlingar, som skulle ha grundläggande behörighet att fatta beslut om sociala regler och samhällsomfattande prioriteringar. Förslag till kongresser som är särskilt kontroversiella eller viktiga bör hänvisas till basenheterna för beslut. Den hierarkiska yrkesmilitären bör ersättas av en jämlik folkbeväpning. Under den sociala omvandlingsprocessen är vi emot alla väpnade grupper som inte är under direkt kontroll av arbetarklassens massorganisationer. Arbetarklassen måste se till att när dammet lägger sig finns det inte någon hierarkisk väpnad kraft som kan användas av en elit för att försvara något nytt auktoritärt system.

***

Courtesy Anarchimedia: https://anarchimedia.wordpress.com/2017/04/04/where-we-stand/

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

Detta inlägg publicerades den 1 juni, 2021 av in * KRÖNIKAN.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: