Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Carol Ehrlich: Situationism och Anarkistisk Feminism (repris).

Diamond2


Att förändra världen och att ändra livets struktur är en och samma sak. [12] Det personliga är politiskt. [13]. 

Anarkister är vana vid att höra att de saknar en teori som skulle bidra till att bygga upp ett nytt samhälle. I bästa fall, säger deras belackare nedlåtande, berättar anarkismen vad man inte ska göra. Tillåt inte byråkrati eller hierarkiska myndigheter; låt inte ett avantgardeparti fatta besluten; trampa inte på någon. Enligt detta perspektiv är anarkismen inte en teori alls. Det är en uppsättning  varningsord, det frihetliga samvetets röst – alltid idealistiska, ibland lite uppfordrande, ibland anakronistiska, men en nödvändig påminnelse. Det finns mer än en kärna av sanning i denna invändning. Ändå finns det ett anarkistiskt tänkande som kan ge en teoretisk ram för att analysera världen och åtgärder för att ändra den. För radikala feminister som vill ta ett ”steg i självmedveten teoriutveckling”, [14] kanske den största potentialen finns i situationismen.

Situationismens värde för en anarkafeministisk analys är att den kombinerar en socialistisk medvetenhet om det kapitalistiska förtryckets företräde med en anarkistisk tonvikt på att omvandla hela det offentliga och privata livet. Poängen med det kapitalistiska förtrycket är viktig; alltför ofta verkar anarkister vara omedvetna om att detta ekonomiska system utnyttjar de flesta. Men alltför ofta är socialister – särskilt marxister – blinda för det faktum att människor är förtryckta i varje aspekt av livet: arbete, vad som passerar för fritid, kultur, personliga relationer – allt det. Och bara anarkister insisterar på att människor måste förändra villkoren för sina liv själva – det kan inte göras åt dem. Inte av partiet, inte av facket, inte genom ”organisatörer”, inte av någon annan.

Två grundläggande situationistiska begrepp är ”vara” och ”skådespel”.Kapitalismen har gjort alla sociala relationer till varurelationer: Marknaden styr alla. Människor är inte bara producenter och konsumenter i en snäv ekonomisk mening, men själva strukturen i deras dagliga liv bygger på varurelationer. Samhället ”konsumeras i sin helhet – summan av sociala relationer och strukturer är varuekonomins centrala produkt”. [ 15 ] Detta har oundvikligen alienerat människorna från sina liv, inte bara från sitt arbete; att konsumera sociala relationer gör en till en passiv åskådare i ens liv. Skådespelet är då den kultur som uppstår från varuekonomin – scenen är uppställd, handlingen utvecklas, vi applåderar när vi tror att vi är nöjda, vi gäspar när vi tror att vi är uttråkade, men vi kan inte lämna föreställningen eftersom det finns ingen värld utanför teatern för oss att gå till.

På senare tid har dock detta samhälleliga sceneri börjat falla sönder, och därmed finns möjligheten att bygga en annan värld utanför teatern – den här gången en verklig värld, en där var och en av oss deltar direkt som subjekt och inte som objekt. Den situationistiska frasen för denna möjlighet är ”att återuppfinna vardagslivet”. Hur kan det dagliga livet återuppfinnas? Genom att skapa situationer som avbryter vad som verkar vara sakernas naturliga ordning – situationer som lyfter människor ur sedvanliga sätt att tänka och bete sig. Först då kommer de att kunna agera för att förstöra det konstruerade skådespelet och varuekonomin – det vill säga kapitalismen i alla dess former. Först då kommer de att kunna skapa fria och icke-alienerade liv.

Kongruensen mellan dessa aktiviteter – social anarkistisk teori och radikal feministisk teori – är slående. Begreppen vara och skådespel är särskilt tillämpliga på kvinnors liv. I själva verket har många radikala feminister beskrivit dessa i detalj utan att placera dem i den situationistiska ramen. [16] För att göra detta breddar vi analysen genom att visa kvinnors situation som en organisk del av samhället som helhet, men samtidigt utan att spela socialistiska reduktionistiska spel. Kvinnoförtryck är en del av det samlade förtryck av människor en kapitalistisk ekonomi utövar, men det är inte mindre än förtrycket av andra. Inte heller – ur ett situationistiskt perspektiv – behöver du vara en viss sorts kvinna för att bli förtryckt; du behöver inte vara en del av proletariatet, antingen ordagrant, som en industriarbetare, eller bildligt, som någon som inte är självständigt bemedlad. Du behöver inte vänta andlöst på ett socialistisk feministiskt manifest som säger att du kvalificerar dig – som en hemmafru (reproducera nästa generation av arbetare), som tjänsteperson, som student eller en professionell på mellannivå anställd av staten (och därför som en del av den ”nya arbetarklassen”). Du behöver inte vara en del av tredje världen, eller en lesbisk eller en äldre, eller en understödsmottagare. Alla dessa kvinnor är objekt i varuekonomin; alla är passiva betraktare av – skådespelet. Det är självklart att kvinnor i vissa situationer har det mycket sämre än andra. Men på samma gång, ingen är fri på varje livets område.

Kvinnorna och varuekonomin. 

Kvinnor har en dubbel relation till varuekonomin – de är både konsumenter och konsumeras. Som hemmafruar är de konsumenter av bohag som köpts med pengar som inte är deras egna, eftersom de inte ”tjänade” dem. Detta kan ge dem en viss mängd köpkraft, men mycket liten makt över någon aspekt av deras liv. Unga, ensamstående heterosexuella kvinnor är köpare av varor för att få ett högre pris på äktenskapsmarknaden. Som något annat – som lesbiska, eller äldre, singel eller självförsörjande kvinnor med ”karriär”, är kvinnors förhållande till marknaden som konsumenter inte så skarpt definierade. De förväntas att köpa (och ju rikare de är, desto mer förväntas de köpa), men för vissa kategorier av kvinnor definieras köpet i första hand till att fylla ut någon aspekt av en kvinnoroll. Så vad är nytt? Är inte tanken på kvinnan-som-passiv-konsument, manipulerad av media, beskyddad av Madison Avenue-män, en överdriven  kliché?  Jo, ja – och nej. En situationistisk analys slipar ner konsumtion av ekonomiska varor till konsumtion av ideologiska varor, och berättar sedan om möjligheten av att skapa situationer (gerillaåtgärder på flera nivåer) som kommer att bryta detta mönster av socialiserad acceptans av världen som den är. Ingen skuldbörda; ingen kritiserar kvinnor som har ”köpt” ett konsumentperspektiv. För de har faktiskt köpt det: Det har sålts till dem som ett sätt att överleva från de tidigaste ögonblicken i livet. Köp den här: Det kommer att göra dig vacker och älskvärd. Köp den här: Det kommer att hålla din familj vid god hälsa. Känner dig deprimerad? Unna dig en eftermiddag på skönhetssalongen eller en ny klänning. Skuld leder till passivitet. En enda åtgärd, att återuppfinna det vardagliga och göra det till något annat, kommer att förändra de sociala relationerna.

Gåvan 

Tänker hon var gåvan

De började att paketera den tidigt.

De vaxade hennes leende

De slog ner hennes blick

De satte hennes öron tätt intill telefonen

De lockade hennes hår och rätade hennes tänder

De lärde henne att begrava sina nyckelben

De hällde honung i hennes strupe

De gjorde att hon säger ja ja

Och ja, de satt på sina tummar

Det paketet har mitt namn på sig, sade mannen.

Det är för mig.

Och de var inte förvånade.

Medan de blåste slängkyssar och vinkade tog han gåvan med sig hem.

Han satte den på ett bord

där hans vänner kunde undersöka den

dansa säger han, dansa fortare.

Han störtade in i sin tunnel

Han brände sitt namn djupare.

Senare satte han den på en plattform

under strålkastarnas sken

säger tryck säger hårdare

säger precis vad jag ville

du har gett mig en son.

–   Carole Oles [17]


Kvinnor är inte bara konsumenter i varuekonomin; de konsumeras som varor. Detta är vad Oles’ dikt handlar om, och det är vad Meredith Tax har kallat ”kvinnlig schizofreni”. Tax konstruerar en inre monolog för hemmafru-som-råvara: ”Jag är ingenting när jag är själv. I mig själv, är jag ingenting. Jag vet bara att jag existerar eftersom jag behövs av något som är verkligt, min man och mina barn ”. [18]

När feminister beskriver socialisering till den kvinnliga könsrollen och när de påpekar de drag som flickebarn lärs (emotionellt beroende, barnslighet, skygghet, oro för att inte vara vacker, foglighet, passivitet, och så vidare), talar de om den noggranna produktionen av en handelsvara – även om det inte brukar kallas så. När de beskriver undergiven sexuell objektifiering, eller att leva i kärnfamiljen, eller att bli en Supermamma, eller att arbeta i olika typer av underbetalda lågstatusjobb som de flesta kvinnor får i den betalda arbetskraften, är det också en beskrivning av kvinnan som handelsvara. Kvinnor konsumeras av män som behandlar dem som sexobjekt; de konsumeras av sina barn (som de har producerat!) när de köper rollen som Supermamma; de konsumeras av auktoritära män som förväntar dem att vara undergivet underställda; och de konsumeras av chefer som kastar dem in och ut ur arbetskraften och som utvinner maximalt arbete för en minimal  lön. De konsumeras av medicinska forskare som provar nya och osäkra preventivmedel på dem. De konsumeras av män som köper deras kroppar på gatan. De konsumeras av kyrka och stat, som förväntar sig att producera nästa generation till  Guds och Nationens ära; de konsumeras av politiska och sociala organisationer som förväntar sig att de är ”frivilliga” med sin tid och energi. De har en liten självkänsla eftersom deras själv har sålts till andra.

Kvinnorna och Skådespelet.

Det är svårt att konsumera människor som ställer upp till kamp, som motstår kannibaliseringen av deras kroppar, deras sinnen, deras dagliga liv. Några människor klarar av att stå emot, men de flesta gör inte effektivt motstånd eftersom de inte kan. Det är svårt att hitta vår plågoande, eftersom den är så allomfattande och så välbekant. Vi har vetat det hela livet. Det är vår kultur.

Situationister karakteriserar vår kultur som varande ett skådespel.Skådespelet behandlar oss alla som passiva åskådare inför vad vi säger är våra liv. Och kulturen-som-skådespel täcker allt: Vi föds in i den, umgås med den, går i skolan i den, arbetar och slappnar av och relaterar till andra människor i den. Även när vi gör uppror mot den, är upproret ofta definierat av skådespelet. Skulle någon bry sig om att uppskatta antalet känsliga, alienerade unga män som för en generation sedan modellerade sitt beteende på James Dean i Rebel Without a Cause? Jag talar om en film vars kapitalistiska producenter och stjärnor gjort sig en hel del pengar på detta skådespel. Upproriska handlingar tenderar att vara handlingar i opposition till skådespelet, men sällan är de så avvikande att de överskrider skådespelet självt. Kvinnor har en uppsättning beteenden som demonstrerar missnöje genom att vara motsatsen till vad som förväntas. Samtidigt som dessa handlingar är klichéer av uppror och därmed är nästan allmänt föreskrivna säkerhetsventiler som inte förändrar teatern i våra liv. Vad ska en upprorisk kvinna göra? Vi kan alla namnge beteenden – de förekommer i varje tidning, på bästa sändningstid, på bästsäljarlistan i populära tidskrifter – och, naturligtvis, i det dagliga livet. I en miljö som värderar perfektionistisk städning kan hon vara en slarva; i en subkultur som värderar stora familjer kan hon vägra att ha barn. Andra förutsägbara upproriskheter? Hon kan trotsa den sexuella dubbelmoralen för gifta kvinnor genom att ha en affär (eller flera); hon kan dricka; eller använda vad som kallas ”omklädningsrummets språk”; eller ha ett nervöst sammanbrott; eller – om hon är en tonåring – kan hon ”agera ut” (en avslöjande fras!) genom att dra hemifrån och ha sex med många män. Någon av dessa saker kan göra en individuell kvinnas liv drägligare (men oftast inte); och alla är garanterade att utlösa konservativa litanior om att samhället faller sönder. Men dessa typer av uppror enligt manuskriptet har ännu inte gjort att samhället smulats sönder och det är inte sannolikt att de gör så av sig själva. Något mindre än en direkt attack på alla villkor i våra liv är inte tillräckligt.

När kvinnor talar om att ändra destruktiva könsrollers socialisering av kvinnor, väljer de en av tre möjliga lösningar: (A) flickor bör socialiseras mer eller mindre som pojkar för att vara oberoende, konkurrenskraftiga, aggressiva och så vidare. Kort sagt är det en mans värld, så en kvinna som vill passa in måste vara ”en av grabbarna”. (B) Vi bör förhärliga kvinnorollen, och inse att det vi har kallat svaghet verkligen är en styrka. Vi bör vara stolta över att vi är moderna, omvårdande, känsliga, känslomässiga, och så vidare. (C)  Den enda friska personen är en androgyn människa: Vi måste utrota den konstgjorda uppdelningen av mänskligheten i ”manligt” och ”kvinnligt” och hjälpa båda könen att blir en blandning av de bästa egenskaperna hos varje.

Dessa tre modeller av personliga lösningar på problemet med sexistiskt förtryck täcker ett brett spektrum: Var singel, Bo kollektivt (med både män och kvinnor, eller med enbart kvinnor). Ha inte barn; Ha inte pojkbarn; Ha vilken sorts barn du vill ha men ordna med en föräldra- och arbetarstyrd barnomsorg. Skaffa ett jobb; Få ett bättre jobb, Verka för positiv särbehandling. Var en upplyst konsument; Lämna in en stämning; Lär dig karate; Skaffa en bestämd utbildning. Utveckla lesbiskheten inom dig. Utveckla din proletära identitet. Alla dessa lösningar är i vissa situationer vettiga för vissa kvinnor. Men alla är de dellösningar på mycket bredare problem, och ingen av dem innebär nödvändigtvis att vi ser världen på ett kvalitativt annorlunda sätt. Så vi går från det enskilda till mer generella lösningar. Förstöra kapitalismen. Avsluta patriarkatet. Krossa heteronormen. Alla är självklart viktiga uppgifter i byggandet av en ny och verkligt mänsklig värld. Marxister, andra socialister, sociala anarkister, feminister – alla skulle hålla med. Men vad socialisterna och även vissa feminister utelämnar är detta: Vi måste krossa alla former av dominans. Det är inte bara en slogan, och det är den svåraste uppgiften av alla. Det betyder att vi måste se till att förstöra skådespelet, förstöra dess scenografier, veta att det finns andra sätt att göra saker. Det betyder att vi måste göra mer än att reagera i programmerade uppror – vi måste agera. Och våra åtgärder kommer att bli kollektiva, medan varje person agerar självständigt. Verkar det motsägelsefullt? Det är det inte – men det kommer att vara mycket svårt att göra. Individen kan inte ändra någonting så mycket; av den anledningen måste vi arbeta tillsammans. Men det arbetet måste vara utan ledare som vi känner dem, och utan att delegera någon kontroll över vad vi gör och vad vi vill bygga. Kan socialisterna göra det? Eller matriarkerna? Eller andliga utflykter? Du vet svaret på det. Arbeta med dem när det är vettigt att göra så, men ge inte upp någonting. Medge något för dem, eller för någon annan.  Det förflutna leder till oss om vi tvingar det att göra så. Annars behåller det oss i sin inhägnad utan utgångar. Vi gör historia eller historien gör oss. [19]


Fotnoter.

[1] Barbara Ehrenreich, “What is Socialist Feminism?”, Win Magazine, June 3, 1976, p.4.

[2] The best of these arguments I’ve encountered are “Socialist Feminism; A Strategy for the Women’s Movement”, by the Hyde Park Chapter, Chicago Women’s Liberation Union, 1972; and Charlotte Bunch, “The Reform Tool Kit”, Quest, 1:1, Summer 1974, pp.37–51.

[3] Reports by Polly Anna, Kana Trueblood, C. Corday and S. Tufts, The Fifth Estate, May, 1976, pp. 13, 16. The “ revolution” failed: FEN and its club shut down.

[4] People who are interested in reading reports of the conference will find them in almost every feminist or socialist newspaper that appeared in the month or so after July 4th. Speeches by Barbara Ehrenreich, Michelle Russell, and the Berkeley-Oakland Women’s Union are reprinted in Socialist Revolution, No. 26, October-December 1975; and the speech by Charlotte Bunch, “Not for Lesbians Only”, appears in Quest, 2:2, Fall 1975. A thirty-minute audiotape documentary is available from the Great Atlantic Radio Conspiracy, 2743 Maryland Avenue, Baltimore, Maryland 21218.

[5] Farrow, “Feminism as Anarchism”, Aurora, 4, 1974, p.9; Kornegger, “Anarchism: The Feminist Connection”, Second Wave, 4: 1, Spring 1975, p.31; Leighton, “Anarcho-Feminism and Louise Michel”, Black Rose, 1, April 1974, p. 14.

[6] December, 1, 1970, p.11.

[7] Lilith’s Manifesto, from the Women’s Majority Union of Seattle, 1969. Reprinted in Robin Morgan (ed.), Sisterhood is Powerful. N.Y.: Random House, 1970, p.529.

[8] The best and most detailed description of the parallels between radical feminism and anarchist feminism is found in Kornegger, op cit.

[9] The speech is currently available from KNOW, Inc.

[10] The Second Wave, 2:1, 1972.

[11] “What Future for Leadership?”, Quest, 2:4, Spring 1976, pp.2–13.

[12] Strasbourg Situationists, Once the Universities Were Respected, 1968, p.38.

[13] Carol Hanisch, “The Personal is Political”, Notes from the Second Year. N.Y.: Radical Feminism, 1970, pp. 76–78.

[14] Leighton, op cit.

[15] Point-Blank!, “The Changing of the Guard”, in Point-Blank, October 1972, p.16.

[16] For one of the most illuminating of these early analyses, see Meredith Tax, “Woman and Her Mind: The Story of Everyday Life”, Boston: Bread and Roses Publication, 1970.

[17] Carole Oles, “The Gift”, in 13th Moon, II: 1, 1974, p. 39.

[18] Meredith Tax, op cit., p. 13.

[19] Marge Piercy, excerpt from “Contribution to Our Museum”, in Living in the Open. N.Y.: Knopf, 1976, pp.74–75.


Anm. Ursprungligen publicerad som (det avslutande stycket på) Carol Ehrlich:  ”Socialism, Anarchism and Feminism” I: Dark Star Collective: Quiet Rumors, Ak Press 2012. Carol Oles i originaltexten och i poemet är inte att förväxla med Joyce Carol Oates. Madison Avenue som nämns i texten är New Yorks snobbgata, lugn, tråkig och dyr. Själv föredrar jag bohemkvarteret Lower East. Där skapas det situationer! Övers. S.Jacobson 2016, last revision 2017.

Illustration: S. Jacobson: The Gift. Hommage á Carol Oles. Digital efterbehandling, 2016.

***

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

Detta inlägg publicerades den 15 april, 2021 av in * KRÖNIKAN.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: