Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

OM POLISENS ANVÄNDNING AV SKJUTVAPEN samt POLISENS VÅLDSHJÄLPMEDEL STATISTIK OCH DIAGRAM 1990-2018 pdf

***

lagen.nu

Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen

Departement

Justitiedepartementet L4

Utfärdad

1969-03-21

Ändring införd

SFS 1969:84 i lydelse enligt SFS 2017:338

Jämför med tidigare lydelserSFS 1999:736SFS 2005:92SFS 2014:1115SFS 2016:85SFS 2016:490

Källa

Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast hämtad

2018-08-19

1 §  Föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får polisman använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld.

2 §  Om det i ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller i 10 § första stycket 2 polislagen (1984:387) är nödvändigt att ingripa omedelbart, får polismannen använda skjutvapen för att

 • gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för
  • mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel eller människorov,
  • våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, rån eller grovt rån,
  • mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller smitta,
  • uppror eller väpnat hot mot laglig ordning,
  • högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri eller landsförräderi,
  • grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott, eller
  • försök eller straffbar förberedelse till brott som nu har nämnts,
 • hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om han eller hon är häktad, anhållen eller gripen för brott som anges under 1 eller om han eller hon är dömd för ett sådant brott till fängelse och intagen i anstalt, eller
 • omhänderta en person som, på grund av allvarlig psykisk störning eller innehav av vapen som kan befaras bli missbrukat eller av annan anledning, uppenbarligen är farlig för någon annans liv eller hälsa. Förordning (2017:338).

Lagrumshänvisningar hit

1

3 §  Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får i fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller 10 § polislagen (1984:387) men som inte nämns i 2 § denna förordning medge en polisman att använda skjutvapen för att genomföra en viss tjänsteåtgärd, om det är absolut nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt. Förordning (2016:85).

4 §  Annat skjutvapen än pistol får användas endast efter medgivande av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Jaktvapen får dock användas för att avliva djur. Förordning (2014:1115).

Lagrumshänvisningar hit

1

5 §  Myndighetschefen får delegera beslut enligt 3 eller 4 § till någon annan anställd vid myndigheten som har den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs. Förordning (2014:1115).

6 §  En polisman som uppträder i en grupp eller avdelning under direkt ledning av en förman får använda skjutvapen endast på order av honom eller henne. Det gäller dock inte om gruppen, avdelningen eller någon annan utsätts för ett så allvarligt angrepp eller hot om angrepp att vapen måste användas omedelbart. Förordning (2014:1115).

7 §  Innan polisman använder skjutvapen, skall han särskilt beakta risken för att utomstående skadas. Skottlossning inom område, där många människor bor eller vistas, skall i det längsta undvikas.

Innan skott avlossas, skall polismannen ge tydlig varning genom tillrop, om sådan varning ej är otjänlig. Om skjutvapen måste användas, skall polismannen, när omständigheterna ej tvingar till annat, först avlossa varningsskott.

Vid skottlossning mot person skall eftersträvas att endast för tillfället oskadliggöra honom.

8 §  En polisman som har avlossat skott ska skyndsamt underrätta en förman vid berörd ledningscentral vid Polismyndigheten, eller motsvarande funktion vid Säkerhetspolisen, och lämna en rapport om händelsen till berörd regionpolischef eller avdelningschef respektive säkerhetspolischefen eller biträdande säkerhetspolischefen. Någon rapport behöver dock inte lämnas om vapnet har använts för att avliva ett djur. Förordning (2014:1115).

9 §  Med skjutvapen avses i denna kungörelse ej vapen för spridande av tårgas eller dylikt.

10 §  Om polismans bruk av skjutvapen vid deltagande i försvaret under krig gäller särskilda bestämmelser. Förordning (1980:591).

11 §  Polismyndigheten får i samråd med Säkerhetspolisen meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna kungörelse. Förordning (2014:1115).

Ändringar

Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen

Ändring, SFS 1974:598

 • Omfattning
  ändr. 2, 10 §§

Förordning (1979:701) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten

 • Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1980:591) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten

 • Omfattning
  ändr. 10 §

Förordning (1981:243) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten

 • Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1984:732) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten

 • Omfattning
  ändr. 2-4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1991:1478) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten

 • Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1998:1561) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten

Omfattning

ändr. 8 §

Ikraftträder

1999-01-01

Förordning (1999:736) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten

Omfattning

ändr. 3, 4 §§

Ikraftträder

1999-10-01

Förordning (2005:92) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten

Omfattning

ändr. 2 §

Ikraftträder

2005-04-01

Förordning (2014:1115) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten

Omfattning

ändr. författningsrubr., 3, 4, 5, 6, 8, 11 §§

Ikraftträder

2015-01-01

Förordning (2016:85) om ändring i kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen

Omfattning

ändr. 3 §

Ikraftträder

2016-04-01

Förordning (2016:490) om ändring i kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen

Omfattning

ändr. 2 §

Ikraftträder

2016-07-01

Förordning (2017:338) om ändring i kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen

Omfattning

ändr. 2 §

Ikraftträder

2017-07-01

Om lagen.nu Ansvarsfriskrivning Kontaktinformation Hostas av Lysator

***

POLISENS VÅLDSHJÄLPMEDEL, STATISTIK OCH DIAGRAM 1990-2018 pdf

***

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

Detta inlägg publicerades på 26 mars, 2021 by i * KRÖNIKAN.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
<span>%d</span> bloggare gillar detta: