Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

RECENSENTERNA OM STAFFANS BÖCKER OCH BILDER.


Recensenterna om Staffan Jacobsons böcker och bilder.

”Spraykonst – graffiti från tecken till bild” Kalejdoskop, Åhus 1990. Slutsåld, finns på bibliotek.

*

“Äntligen en seriös, helsvensk bok om graffitikonsten – den verkligt nya konsten.”
– Margareta Hall, VR, nr 8, 21/2 1991, s.23.

“Den första seriösa vetenskapliga skriften om graffiti i Sverige.” – Martin Jönsson, Göteborgsposten 7-13/6 1991.

“… utmärkt monografi om graffitikonsten…” – Ingamaj Beck, Aftonbladet 21/4 1991.

“…ett både sakligt och lysande försvarstal för konsten”. – W Peter Menzel, Östgöten 19/1 1991.

“…en intressant berättelse om en unik ungdomsbildkultur och ett viktigt kulturhistoriskt dokument.”
– Jon Adelsten, Bild i Skolan 4/1991, s.20.page1image46550272

“…en önskebok för alla graffitiintresserade.”

– Marianne Sjöman, Budkavlen, årg.69, Åbo 1990, s. 65.

“Världens bästa bok…Den är helt enkelt vår bibel.”
– O.S.A., (Postens ungdomstidning), Sthlm, Dec 1995, s. 5.

”Den Spraymålade Bilden” , Lunds universitet 1996. Slutsåld, finns på bibliotek.

*

“… en läsvärd bok som bör vara mycket värdefull för både fackmän och andra intresserade.”
– Helén Ingmari Vigil, Sambindningslistan 3/1997, BTJ Lund.

“Jacobson, som sedan lång tid väl känner graffitikulturen, har skrivit en avhandling rik på såväl frågor som idéer och vi bör se avhandlingen i ett pionjärperspektiv/…/vi bör själva ha den öppna attityd till ämnet som författaren valt…”

– Prof. Roland Spolander,Västerbottens-Kuriren 6/2 1997, s. 5.

“…så rik på fakta att den mycket väl kan fungera som en slags uppslagsbok./ …/För specialintresserade är den imponerande bibliografin en guldgruva /…/ Det kanske mest sympatiska draget med boken är att författaren, född 1948, tar en ungdomskulturell rörelse på största allvar och bemöter den och dess utövare med respekt och nyfikenhet.”

– Monitor nr 29, april 1997, s. 11.page2image46455296page2image46454464page2image46455088page2image46455504page2image46454880page2image46455712

“Det er sandsynligvis værdens mest gennemgribende akademiske værk om emnet…”
– Rasmus Poulsen, Jam Magazine nr 64, april/maj 1997, s. 24.

“Den rikt illustrerade avhandlingen är/…/en läsupplevelse.” – Sven Billström, Konstperspektiv 2/1997,s. 34-35.

“… något av det mest fängslande och intressanta jag läst på länge. En fantastisk, för de flesta okänd värld har uppenbarats genom Jacobsons bok. Skaffa den och träd in!”

– På Österlen nr 3/1998, s. 4-6.
”En gedigen avhandling.” – Pär Andreasson, Konstperspektiv 4/1999, s. 40. ”Ett betydande arbete. Den kringsyn och intelligens och de breda kunskaper med vilka Jacobson bryter ny mark inom konstvetenskapen är värda allt erkännande.”
– Doc. Hans-Olof Boström, sakkunnigutlåtande, Linköping 1999.

Staffan Jacobson (1996) har skrivit om graffitin som konströrelse och läroprocess. Hans avhandling Den spraymålade bilden är ett banbrytande arbete, vad gäller teoretiskt perspektiv och historieskrivningen av framför- allt den svenska graffitin och avhandlingens fokus ligger specifikt på TTP- graffiti. Detta är en avhandling som lades fram inom konstvetenskap, vilket i sig positionerar arbetet. Samtidigt diskuterar Jacobson graffiti i termer av kulturellt motstånd. Utövarna skapar koder genom sina alster, läsbara av en invigd skara, i ett eget rum i offentligheten. Han hittade i likhet med David Shannon inte en kategorisk flock kriminella droganvändare som kom från icke-stabil hemmiljö. Istället var det ungdomar med samma medelbetyg som andra elever – dock hade de ofta högre betyg i bildämnet än genomsnittet, många kom från familjer där någon familjemedlem var konstnär, och generellt planerade de flesta att välja något konstnärligt yrke. Jacobson menar att graffiti är en meningsskapande praktik. Han menar också att det är en läroprocess som sker, en ovanlig läroprocess som ofta är en sorts “överlevnadsstrategi” för unga killar under en period av deras liv, för andra är det en början på en karriär. Jacobson hävdar att TTP kan definieras som konst; en ny, separat och självständig konstform. — Cecilia Andersson: Rådjur och raketer, Gatukonst som estetisk produk- tion och kreativ praktik i det offentliga rummet. Diss. Sthlm 2006. s. 42-43.

”Staffan Jacobson tillhör en av de i Sverige som har inriktat sin forskning och sitt huvudsakliga intresseområde på graffiti. Jacobson har sedan 80-talet publicerat ett flertal artiklar som alla berör graffitin som ämne. Hans kanske mest representerade verk är dock hans avhandling Den spraymålade bilden: graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess, som också nämns

i nästan all övrig svensk forskning inom gatukonst från senare år”. _ Charlotte Holm: ”För att lämna spår och visa att jag lever”, 2011, s. 19.
”I akademiskt skrivande kring graffiti är det närmast omöjligt att förbise Staffan Jacobsons (1996) doktorsavhandling Den spraymålade bilden. I detta standardverk behandlar och analyserar han 1980- och 90-talets graffiti ur ett konstvetenskapligt perspektiv. De definitioner och kategoriseringar han gjort av graffiti är än idag, åtminstone i Sverige, förmodligen de mest vedertagna – varför hans bok i sammanhanget är aktuell för samtiden”. — Niclas Christensson Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2013.

* ”Dialog om Frihet” Radikal Distribution, Malmö/Lund 2001. Slutsåld, finns på bibliotek.

”—författaren har en styrka i de initierade skildringarna av karaktärer, miljöer och frihetligt revolutionära sinnesstämningar i studentstaden Lund. Det finns en påtaglig känsla av ”så här var det” i beskrivningarna av staden och människorna, alltifrån aktivisterna i kollektivet på Trädgårdsgatan till förstockade kommunalpolitiker och akademiska överliggare. Allt skrivet på ett sprudlande och detaljrikt språk som rycker med sig läsaren /…/ Boken är en alldeles utmärkt vägledning till ökad förståelse för de tankar om frihet och individualitet i solidaritetens namn som utgjorde grunden för det antiauktoritära upproret 1968, tankar som återigen börjar göra sig gällande i våra dagar.”

– Anders Palm, Bibliotekstjänst.

”Författaren är en skicklig satiriker /../ a ́ la (August Strindbergs) Svarta Fanor/…/Han visar att Lundaromanen lever.page4image46454672page4image46455920page4image46456128

– Göran Lundstedt, litteraturvetare, Sydsvenska Dagbladet 11/12 2001.

”Romanen om Lund -68 har kommit. Staffan Jacobsons bok ”Dialog om Frihet” är en given julklapp till alla som var med då./…/Denna bok har stort dokumentärt värde. Allt det viktiga som hände i Lund finns med i rätt ordning. Att läsa den är att återuppleva en tid. Och ungdom, läs den! Detta är den mest sympatiska grenen av studentrevolten.”
– Lars Westerberg, OBS Kulturkvarten, P1 13/12 2001.

”… inser jag att det är en väldigt bra berättelse; vid närmare eftertanke inser jag att det förstås är helt självklart att du skulle skriva den där Romanen Om Revoltens Lund och att du skulle göra det bättre än nån annan. /../ Bra bok, rolig, underhållande, full av igenkännanden. Bl a gillade jag fotnoterna!” -Tomas Löfström , författare, i brev 16/11-17/12 2001.

” …andra har försökt berätta ’den där historien som genom alla dessa år verkligen insisterat på att få bli berättad’ men ingen har haft hans unika förutsättningar /…/lättsamt och uppsluppet med närhet till ämnet och glimten i ögat. /…/Jag läser boken med igenkännande glädjerysningar. Jacobsons på en gång ömsinta och provokativa ögonvittnesskildring har mycket att ge både oss som var med och de som undrar vad vi gjorde. Och även om han har en viss ironisk distans tar han inte avstånd från den han var eller de aktioner han deltog i, och det är jag honom evigt tacksam för; alltför många har redan bett om ursäkt för alltför mycket.”

-Tomas Löfström , författare, Ystad Allehanda 3/1 2002.

”…bokens styrka: han får mig att lita på att precis så här gick det till – exakt detta hände – den heta sommaren i Lund 1968. /…/ Jacobson ångrar inte ”sextioåtta-landet”. Han kämpar vidare.
– Bengt Eriksson, Kvällsposten 9/1 2002.

”… jag har hjärtligt roligt när jag läser och boken väcker många minnen till liv. Det här är en bok jag gärna sätter i händerna på den som vill veta hur det var, som vill veta något om drivkrafterna och inte minst om hur det gick sedan. Berättelsen knyter på flera sätt an till vår egen tid, vilket effektivt hindrar den från att bli enbart en nostalgisk tillbakablick. /…/ Frågorna om hur vi ska bygga en värld som inte regeras av våld, utsugning och terror är brinnande aktuella. En öppen dialog om frihet /…/ kan någonting egentligen vara mer angeläget idag?”

– Camilla Dal, Gävle Dagblad 16/1 2002.

En klassisk Lundaroman/…/ Att jämföra med Fritiof Nilsson Piratens ”Tre Terminer”/…/ Vi bör vara tacksamma över att Jacobsons perspektiv nu finns med i bilden av Lund 1968./…/ Rekommenderas alltså.
– Gunnar Sandin, Veckobladet #2, Lund 25/1 2002.

”Hittar ni hans bok ”Dialog om frihet”, som handlar om den heta sommaren i Lund 1968, så kan jag rekommendera den varmt! Staffan är del av en verklighet som är mycket finare än den de flesta av oss lever i. En verklighet där pengar saknar värde, kreativiteten flödar och alla är konstnärer”. — Victor Algren, författare, april 2013.

”300 av världens bästa konstcitat” (red.) Palmkrons förlag, Lund 2002. Slutsåld, finns på bibliotek och on-line; https:// anarchyisorder.wordpress.com/2012/01/14/300-citat-om-konst-300/

*

Denna bok innehåller 300 citat och påståenden om konst i alfabetisk ordning efter upphovsmännen, som inte bara är bildkonstnärer utan även en ganska brokig skara av författare, musiker, kritiker och andra. Definitionerna av begreppet ”konst” är givetvis otaliga (som Giacomettis ”Konst är ett sätt att se”) och citaten överhuvudtaget mer eller mindre spirituella, välfunna och provocerande. En annorlunda citatbok vars innehåll, tror jag, mindre är ägnat att framkalla breda leenden hos läsaren än att stimulera denne till fortsatta egna funderingar – en särdeles värdefull egenskap hos en bok i denna exploaterade genre. Urvalet spänner över vida fält och hela konsthistorien, det är personligt och grundar sig på författarens egen läsning. Källhänvisningar och personuppgifter ges i fotnoter och är noggrant utförda. Staffan Jacobson är fil.dr. i konstvetenskap och graffitiforskare.

– Weste Westeson. BTJ, Sambindningslistan 2002, No 23, s. 7.page6image46427104page6image46426688page6image46427312page6image46427520page6image46427728page6image46427936

En helt underbar liten bok, så många vackra och häftiga och roliga citat! Övertygad om konstens absoluta stora betydelse (om man nu inte redan är det) blir man också, för här är ju allt tjafs bortskalat. En betydelse som dessutom är densamma genom seklerna, trender och moden till trots. Den inre nödvändigheten är det som förenar människan i konsten, så är det. Därför verkar alla citaten på något vis härröra ur en gemensam källa, trots att de kommer från så många olika personer och tider.

– Camilla Dal, Gävle, i brev 2002/10/04

Talande konst. ”När människor säger till mig att jag tydligen vet precis hur tingen ser ut i verkligheten underskattar de sig själva – det är snarare så att jag vet hur de skall se ut i bilden”. Så har en gång Ola Billgren kommenterat sin konst. Och han trängs med många andra vältaliga konstnärer i boken 300 av världens bästa konstcitat, sammanställd av Staffan Jacobson och utgiven av Palmkrons förlag – Lunds Konsthall. En bok som bevisar att man inte nödvändigtvis måste få tunghäfta inför konsten – trots att en bild påstås säga mer än tusen ord.

– Sydsvenska Dagbladet, kultursidan, 26/11 2002.

/…/Därefter kan man slå sig till ro med Staffan Jacobsons Världens bästa konstcitat (Palmkrons Förlag) och läsa exempelvis följande av Francis Picabia: ”Konst är att dyrka misstaget”. Eftersom vi minns väldigt många fina Picabiaaforismer slår det oss att en sådan bok borde översättas. Genast. ”Vernissager fyller mig med melankoli. Liksom bröllop och begravningar.” Något att tänka på /…/

– Göteborgs-Posten, kultursidan, 10/10 2002.

”Citatböcker är bland de nyttigaste och trevligaste böcker man kan tänka sig. De ger inte bara oanade möjligheter att briljera i sällskapslivet och nå framgång i frågesport, de speglar också på ett oslagbart sätt kulturhistorien i alla dess dimensioner. Staffan Jacobsons sammanställning ”300 av världens bästa konstcitat” är en bok som förenar alla dessa egenskaper./…/”

– Anders Olofsson, Konstperspektiv,13/1 2003, konstperpektiv.nu/bokrec/ index.asp

”Anarkismens Återkomst” India Däck Förlag, Lund 2006. Finns ännu i lager. (Som talbok: Gripe, Helena (inläsare) 1 CD-R (12 tim. 35 min. http://libris.kb.se/bib/12605349 ).page7image46456336page7image46456544page7image46456752page7image46456960page7image46457168page8image46457792

”En utmärkt introduktionsbok att sätta i händerna på alla som frågar ”men vad vill egentligen de där anarkisterna?”… skriven på ett enkelt och levande språk….för de som på ett snabbt, effektivt och roligt sätt vill bredda sina kunskaper om anarkismens historia.” – Jon Weman, Arbetaren 23/2006 ”Jacobsons bok har fördelarna att den är lättillgänglig och skriven med en sympatisk närvaro. Det gillar nog kidsen. Det är en bra introduktionsbok som är väl uppdaterad om svenska förhållanden, den nämner till och med osynliga partiet. Jacobson ska också ha cred för de sista 17 sidorna, som är en ambitiös samling bibliografi, länktips, ordförklaringar och förkortningar.” – Mats Runvall, Yelah 29/5 2006

”’Anarkismens återkomst’ är en genomgång av anarkismens historia, har beskrivits som ett nytt svenskt standardverk i ämnet, och den riktar sig både till nybörjare och de redan insatta.” – http://www.folkvagnen.se 17/6 2006

”…detta har blivit en lättläst, rolig och subjektivt hållen översikt av idéer och samhällsexperiment som ur någon aspekt kan kallas frihetliga”. – Camilla Dal, Gefle Dagblad 7/7 2006.

”Snyggt jobbat överlag”. – Ingemar Johansson, medförf. till Anarkisterna i Klasskampen, 1969. i brev 31/7 2006
”Jacobson fokuserar, med stort engagemang, på enskilda individer såväl som rörelsen i stort/…/har intresse i och med att det ger en inblick i dagens frihetliga socialistiska tankevärld.” – Per Wikén, BTJ-häftet 17/2006.

”En mycket bra introduktionsbok till anarkismen med en översikt över dess historia. Författaren är för övrigt en trevlig prick. Betyg: 4 av 5.” – Aina, Eila, Leviathan, http://www.bokhyllan.se 13/6 2007.

”Förf. definierar nutida aktionsrörelser, typ syndikalism och antifascistisk aktion, som fullföljare av anarkistiska traditioner,utvecklade av Bakunin, Kropotkin och andra. Historiska tillbakablickar ges,från antiken och framåt med tyngdpunkt på den klassiska 1800-talsanarkismen samt på rörelsens aktiva roll under det spanska inbördeskriget. Via dadaismen och 1968 års uppror går han in på dagens situation.” Inläsning Helena Gripe. Talboken omfattar 1 CD-ROM (12 tim., 35 min.)

– Talbok- och Punktskriftsbiblioteket, maj 2008.

Jag tycker faktiskt att Anarkismens Återkomst av Staffan Jacobson är en riktigt bra skriven bok, lättläst också. [url]http://www.wapiti.se/catalog/ product_info.php?products_id=646[/url]
— Sign. Bo, Socialism.nu

”Vanligaste boken
Staffan Jacobsson: Anarkismens återkomst (1)
Populäraste boken
Staffan Jacobsson: Anarkismens återkomst (4)
BÖCKER PÅ BOKHYLLAN.COM
TITEL Anarkismens återkomst
ANTAL 1
MEDELBETYG 4
Medelbetyg för samtliga böcker 4”
— Bokhyllan.se 13/3 2009 (http://www.bokhyllan.com/visa_forfattare_ny.asp?ID=&Bok=43836)

”Anarkismens Återkomst av Staffan Jacobson är en bra nybörjarbok som tar upp det mesta. Den är både ny och lättläst.” sggn. durochmoll, Flashback. 4/3 2007.

* ”Arbetarråd och ekonomin i ett självförvaltat samhälle” (Övers. & red.) India Däck Förlag, Lund 2007. Finns ännu i lager.page9image36020096page9image46457584page9image46457376page10image46458000

”Jag måste säga att boken lämnade mej med en mycket fördjupad förståelse av vad både arbete och arbetarkamp egentligen är./…/
Boken är i korta drag (bokstavligen) en saklig, praktisk och probleminriktad introduktion till ett samhälle som på alla områden står över dagens.

Men vill du förstå vad socialismen innerst inne är och alltid strävat mot – läs India Däcks utmärkta lilla introduktion!”

– planekonomen.wordpress.compage11image36020480

”Staffan Jacobson: Målningar 1978 – 2018”. India Däck förlag 2018. Färg. Med introduktion på svenska och engelska. Finns ännu i lager.

*page11image46458416

”En förunderligt vacker konstbok – några har jag sett ”live” , andra var helt nya för mina ögon”. —Eva Leonhardt, konstnär, i brev 20/5 2018. ”Fantastiskt roligt och en mycket vacker bok. En del målningar känner jag igen andra är nya, men där finns en röd tråd av poesi och fantasi som jag tycker mycket om. Detta binder samman motiven av ädelstenar, insenatur,

porträtt och abstrakt och bildar en helhet. Värdefullt i den här skitiga tiden vi lever i”. — Camilla Dal, Gävle Dagblad, i mail 21/5 2018.

”Jag är mycket imponerad av din konst”. — Jean Sellem, konstprofessor, gallerist, i mail 13/6 2018.

”Jag har sett Staffans bilder förut, men det känns fint att ha dem samlade här hemma också. Staffans bildvärld är varm och livsbejakande, glad och optimistisk. Precis som jag även uppfattar honom som person. Det vackra ljuset en tidig morgon i naturen, stimmiga stenar i symmetriskt tilltalande formationer, fragment av drömmar som dröjer sig kvar. Denna bok ska jag spara på och ta fram när jag behöver en extra dos livsglädje! — Salka Sandén, succéförfattare och antifascist, 14/8 2018.

”Det här är intressant!”. — Dan Jäger, Galleri Jäger & Jansson, Lund, i mail 14/1 2019.

***

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

Detta inlägg publicerades den 15 december, 2020 av in * KRÖNIKAN.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: