Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

NÄTVERK AV MIKROBER FÖRBINDER JORDENS TRÄD.

Nätverk av mikrober som förbinder träd har kartlagts globalt för första gången. För första gången har de miljarder svampar och bakterier som bildar en sammankopplad väv av organismer mellan världens skogar och utbyter näringsämnen mellan jorden och träden kunnat kartläggas. Resultaten publicerades i tidskriften Nature.

Platsen för mikroberna kartlades med en databas på nästan 30 000 trädarter i mer än 70 länder. Mikroberna som kartlades i databasen är Ectomycorrhizal (EM) svamparna som omger ek och tall, som bygger stora underjordiska nät i sitt sökande efter näringsämnen, samt Arbuscular mycorrhizae (AM) som finns i trädens rotceller men bildar mindre jordbanor och är kopplade till lönn och cederträd. Samt andra mikrober som omger träd som förvandlar kväve i atmosfären till användbar växtnäring, det vill säga kvävefixering.

Forskare satte ihop en datoralgoritm för att hitta EM-, AM- och kvävefixeringsmikrober som är korrelerade med tillhörande träd och den lokala miljön som temperatur, nederbörd, markkemi och topografi. De använde sedan de mönster de upptäckte för att skapa en global mikrobkarta och förutse vilka typer av svampar och bakterier som skulle leva där de inte redan hade data.

Resultaten kan hjälpa till att bygga datormodeller för att bättre förutsäga hur mycket kol som skogarna kan absorbera och hur man effektivt kan återskapa skogen på planeten (Anarchimedia). Övers. S. Jacobson 2019.


New Hope Pines Wisconsin State Natural Area #181  Portage County

Foto: ”Forest Canopy” av Wackybadger är licensierad under CC BY-SA 2.0

***

Boktips: Peter Wohlleben; Trädens hemliga liv. Samt Martin Rowson: The Communist Manifesto as a graphic novel. SelfMadeHero Ed.

***

Övrigt: Den senaste stora SD-skandalen uppmärksammas nu i hela Europa. Avgå, Peter Lundgren!

***

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: