Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Dalai Lama om kvantfysik.

Dalai Lama: Religion utan kvantfysik ger en ofullständig bild av verkligheten.

Ända sedan Copernicus publicerade sig 1543 för att beskriva sin heliocentriska kosmologi och därmed starta en modern vetenskaplig utredning, har det funnits en orolig relation emellan vetenskap och religion. Galileo var nog inte så lycklig när han ställdes inför den romerska inkvisitionen 1633. Denna antingen-eller syn på världen, där man betraktar fenomen genom antingen en vetenskaplig eller religiös lins, har färgat vetenskaplig forskning sedan Galileo placerades under husarrest för sina kätterska men vetenskapligt noggranna åsikter. Dess arv kan fortfarande ses idag i de häftiga dispyterna med de militanta vetenskapens väktare som man kan kalla de nya ateisterna (i Sverige finns skeptikersekten VoF, Vetenskap och Folkbildning).

Men vad händer om det finns en annan inställning till världen, som inte kräver att man rotar sig fast i vetenskaps- eller religionslägret? Det var den fråga som ställdes av Tenzin Gyatso, den 14: e Dalai Lama, då han förra veckan ledde en tvådagarskonferens om kvantfysik och Madhyamaka-filosofi i New Delhi. Och enligt Hans Helighet kan det vara avgörande för vår arts framtid att finna ett sätt att förena vetenskapliga och religiösa filosofier.

”Jag hoppas att konferenser som denna kan tjäna två syften: utöka vår kunskap och förbättra vår syn på verkligheten så att vi bättre kan ta itu med våra störande känslor”, sade Dalai Lama och öppnade konferensen på torsdagen. ”Tidigt i mitt liv började vetenskapen arbeta för ytterligare materiell och ekonomisk utveckling. Senare, på 1920-talet, började forskare se att sinnesfrid är viktig för fysisk hälsa och välbefinnande, som ett resultat av att kombinera ett varmt hjärta med intelligens. Jag hoppas att vi kommer att bli bättre rustade att bidra till mänsklighetens välbefinnande”.

Dalai Lama har aldrig varit främmande för vetenskapen, och i sin roll som Tibets ledare i exil har han förespråkat samverkan mellan vetenskap och östlig filosofi. Denna diskurs var uppenbar i mångfalden av hans publik som bestod av ungefär 150 tibetanska bhikkhus, akademiker och studenter som trängdes i konferenscentret vid Jawaharlal Nehru University för att lyssna på Dalai Lama och en panel av fysiker och klosterlärare som diskuterade sambandet mellan kvantfysik och madhyamakas buddhistiska filosofi.

Som Dalai Lama noterade i sina inledande kommentarer vid konferensen i Delhi blev han uppmärksam på skärningspunkten mellan kvantvetenskap och Madhyamaka, en av grundskolorna i buddhistisk tankevärld, för ungefär 20 år sedan efter att ha diskuterat med den indiska kärnfysikern Raja Ramanna. Enligt hans helighet hade Ramanna läst texterna till Nagarjuna, och han slogs av hur mycket idéerna i den 2000-åriga Madhyamaka-filosofen matchade hans egen förståelse för nutida kvantfysik.

Det anses allmänt finnas två huvudfilosofiska skolor i buddhismen, kända som Mahayana och Theravada. Madhyamaka (”den som håller sig i mitten” eller ”medelvägen”) tillhör Mahayana-skolan och utvecklades av Nagarjuna under 200-talet. Ett av de mest kända exemplen på skärningspunkten mellan Madhyamaka och kvantfysiken finns i principen om våg-partikel-dualitet, som hävdar att elementarpartiklar som bosoner kan uppvisa egenskaperna hos både partiklar och vågor.

”Det är inte troligt att man ge en konsekvent beskrivning av ljusets fenomen genom ett val av endast ett av de två språken [partikel eller våg]”, sa Einstein en gång när han diskuterade ljusets natur. ”Det verkar som om vi måste använda ibland den ena teorin och ibland den andra. Vi står inför en ny typ av svårighet. Vi har två motsägelsefulla bilder av verkligheten, ingen av dem förklarar helt ljusets fenomen, men tillsammans gör de det.”

Precis som kvantvågsfunktionen, en sannolikhetsmatris som används av fysiker för att beskriva ett systems tillstånd vid en given tidpunkt, visar våg-partikeldualiteten på ett av de centrala problemenen i kvantvetenskapen: Finns det en objektiv, oberoende verklighet som kan kvantifieras, eller är alla sådana mätningar subjektiva på grund av det faktum att de alltid är beroende av en observatör, vilket bara återspeglar observatörens kunskap?

Som Einstein och fysikerna på konferensen påpekade, är dessa till synes motsägelsefulla bilder av verkligheten bara meningsfulla om du tar dem båda tillsammans: en mellersta väg, som Madhyamaka-filosofin. Å ena sidan kollapsar observationslagens vågfunktion till en bestämd verklighet: katten i lådan är antingen död eller levande, ljusstrålen består av antingen partiklar eller vågor, vilket bestäms genom själva observationsakten. Men i varje fall är den underliggande verkligheten att katten och ljuset inte i sig har egenskapen att vara levande eller död, eller en våg eller partiklar; snarare är den underliggande verkligheten, vågfunktionen, obestämd och kan endast kvantifieras som en uppsättning sannolikheter.

En annan aspekt av kvantmekanik som är värd att nämna är principen om entanglement. Denna regel, som hanterades av både Einstein och Schrödinger 1935, tillämpas när par eller partikelgrupper genereras på ett sådant sätt att tillståndet för en given viss partikel inte kan bestämmas. Istället måste observatören mäta kvantsystemet som helhet. Med ett entanglement-system är tillståndet för varje partikel korrelerat med de andra; därför kommer mätning av enstaka partiklar att påverka dess entanglement-partner som sammanfaller med det överlagrade tillståndet i hela kvantsystemet.

Hans Helighet insisterade på behovet av både fysik och filosofi i strävan att övervinna okunnighet och stoppa lidande, vilket förmodligen är de viktigaste målen för buddhismen.

För att låna från Nagarjunas filosofi kan vi säga att kvantfysiken rymmer två sanningar: en konventionell sanning (den bestämda verkligheten genom observation) och den ultimata sanningen (en obestämd verklighet uttryckt som sannolikhet). Kvantmekaniken speglar Madhyamaka-filosofin i den mån som den senare berättar att saker som faktiskt existerar där ute i världen ännu inte har något inneboende, objektivt väsen utan bara härleder deras väsen från våra subjektiva tolkningar.

Dessutom är förklaringen för de två sanningarna anmärkningsvärt lika i både kvantmekaniken och Madhyamaka-filosofin. När det gäller kvantmekanik är entanglement ett kvantifierbart uttryck för Nagarjunas uppfattning om beroende ursprung – tillståndet för en viss kvantpartikel kan inte uttryckas eftersom den är beroende av kvantsystemet som helhet, som Nagarjuna-fenomen som inte kan ha egna Inneboende essenser eftersom deras existens är beroende av de villkor som framför dem. Sådana var idéerna som uttrycktes under tvådagarskonferansen vid JNU i New Delhi. För det mesta lämnades de explicita förbindelserna mellan Madhyamaka och kvantfysik upp till publikens tolkning; fysikerna fastnade på fysiken och de monastiska forskarna fastnade på buddhismen.

Hans Helighet visade på behovet av både fysik och filosofi i strävan att övervinna okunnighet och stoppa lidande, vilket alltså är buddhismens huvudmål. Både vetenskap och religion har sina egna specifika användningsområden, men den ena utan den andra kan leda till mindre önskvärda resultat och en ofullständig bild av verkligheten.

”Just nu när vi ser de sorgliga saker som händer i världen, kommer gråt och bön inte att uppnå mycket”, sade Hans Helighet. ”Även om vi kanske är benägna att be till Gud eller Buddha för att hjälpa oss att lösa sådana problem, kan de svara att eftersom vi skapade dessa problem är det är upp till oss att lösa dem. De flesta av dessa problem har skapats av människor, så naturligtvis krävs det mänskliga lösningar. Vi måste ha en sekulär strategi för att värna universella mänskliga värden: vår grundläggande mänskliga natur är positiv till förnuftet vilket är en källa till hopp. Om vi verkligen gör ett försök kan vi förändra världen till det bättre”.

***

Courtesy Daniel Oberhaus. https://motherboard.vice.com/en_us/article/8q89x4/dalai-lama-religion-without-quantum-physics-is-an-incomplete-picture-of-reality Övers. S. Jacobson 2017.


Britain Dalai Lama

***

2 kommentarer på “Dalai Lama om kvantfysik.

  1. Pingback: Parapsykologiska personligheter, del 4. | Konst & Politik

  2. Pingback: Krönikan 13-14/9 2018. Ny bok om Rojavas revolution. | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

Detta inlägg publicerades på 30 december, 2017 av i * KRÖNIKAN och märktes , , .

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: