Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

SD OCH RIKSDAGENS UPPFÖRANDEKOD.

Här är nu ett utdrag ur ”Uppförandekod för riksdagens medlemmar” som gäller från 1 jan. 2017 och som kan vara speciellt intressant i samband med – Sverigedemokraterna.

”I uppförandekoden lyfts det fram att riksdagen är del av den offentliga makten. Hur denna makt ska utövas finns delvis beskrivet i 1 kap. i regeringsformen. Av 1 § framgår att den offentliga makten utövas under lagarna. För att upprätthålla legitimiteten för denna princip är det lika självklart som viktigt att ledamöterna själva följer de lagar de stiftar. Detta för att riksdagens beslut ska uppfattas som legitima och för att värna medborgarnas förtroende för riksdagsledamöterna. I 2 § slås också fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Paragrafen slår även fast att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Principen om människors lika värde är en central utgångspunkt för ledamotsuppdraget”.

(https://www.riksdagen.se/”En uppförandekod för ledamöterna i Sveriges riksdag”, s. 10, min fetning).

Uppförandekoden inom SD (jmf Järnrörsskandalen, Kent Ekeroths ständiga sdfylleslagsmål och Hanna Wigh-skandalen kring sexuella övergrepp) framstår här som något avvikande. Låt oss nu jämföra med SDs senaste officiella partiprogram. https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ Där talas bl.a. om att ”Ett aktivt stöd skall ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer” (1989 hette det ”verka för återflyttning av invandrare av utomeuropeisk härkomst), ”Kraftigt skärpta straff”, ”Nationell och kulturell identitet”, ”Konkurrens (aka vinst) även inom välfärdssektorn” och ”Värdekonservatism” (ett begrepp till höger om det tidigare använda uttrycket ”socialkonservatism”).

SD centralt har slipat ner sina publika formuleringar
alltsedan de bildades ur nazistiska Bevara Sverige Svenskt (BSS) 1988 – och i synnerhet sedan de kom in i riksdagen – men grundkonceptet har egentligen inte ändrats alls. Och så, som kontrast till detta välpolerade partiprogram (där man medvetet utelämnat alla känsliga frågor som t.ex. pressfrihet eller homosexualitet) några uttalanden från SD-ledamöter i riksdagen. Åkesson är noga med att vara sirapslen i intervjuer (och han talar då gärna om de ”mjuka frågor” som han i stort sett är ensam om i partiet) eller ”jag vet inte” men hans kollegor i riksdagsgruppen klarar inte att hålla masken lika bra. Då kan det låta så här:

• ”Judar och samer kan inte vara svenskar” — Björn Söder.
• ”Invandring förorsakar cancer”. — Kent Ekeroth.
• ”Det fungerar alltid att vara ögontjänare”. — Erik Almqvist.

Ja, ögontjänare är verkligen nyckelordet – man säger en sak och gör en helt annan. SD röstar glatt och instinktivt på de borgerligas förslag som försämrar för sdnejnejfattigpensionärer, studenter, sjuka åldringar och barn – för alla som behöver samhällets särskilda stöd och omsorg, samtidigt som man påstår sig värna just dessa grupper.  Skattesänkningar för de rika. Nio gånger av tio tar man Alliansens parti: läs riksdagsprotokollen – där finns bevisen.

SDs kommunpolitiker är inte precis bättre:

 • • ”Kan ingen ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta!” — Gunilla Schmidt.
  • ”Sverige är ett land med vit befolkning och så ska det förbli, alla har ju inte avlat 8:dels mulatter.” — Barbro Johansson.
  • ”Sverige måste införa jaktsäsong på muslimer”. — Daniel Dali Axelsson.
 • ”Våldtäkt är normalt för muslimer”
  Marianne Danfjorden Mehler, SD Gotland
 • ”Jag delar Breiviks åsikter och tycker att offren från Utöya får skylla sig själva”
  Erik Hellsborn SD Varberg
 • ”Det finns ju de som skär av armar och ben på barnen så att de ska tigga bättre”
  Christopher Larsson SD Karlskrona
 • ”Folk hade det jättedåligt innan men sen lyfte Tyskland tack vare Hitler”
  Urban Melin SD Nynäshamn
 • ”Religionsfrihet ska inte råda i Sverige”
  Lisen Persson SD Värmland

Och här kommer några informella SD-repliker ur debatten på nätet (courtesy IRM):

• ”Stoppa mottagande av afrikaner och araber i alla dess former”.
• ”Min klara ståndpunkt är att homosexualitet är onaturligt”.
• ”Jag blir så förbannad när jag slår på tv och det är en icke-svensk med”.
• ”Hellre en stor fet vätebomb än islam”.

SD:s rasism (IRM).

 1. Thoralf Alfsson: ”Alla som går till moskén vill givetvis leva under sharialagar!”
 2. Riksdagsman: Islam borde hållas utanför landets gränser
 3. Alfsson: ”Islam hör inte hemma i Sverige!”
 4. Vill SD:s riksdagsman också förbjuda islam?
 5. Gillar utlänningar – så länge de inte är muslimer
 6. Riksdagsledamot(SD) attackerar IRM – fatta att alla muslimer är extremister!
 7. SD-ordförande – det stämmer att muslimer vill suga ur Sverige allt!
 8. SD-politiker – det är otäckt med muslimer, de har ju ofta många barn
 9. SD-politiker hånar muslimer – snart blir självmordsbombarkit populärt i Sverige
 10. Richard Jomshof attackerar muslimerna – firar du ramadan har du inget i Sverige att göra
 11. SD-politiker förespråkar ”öga för öga, tand för tand” mot muslimer
 12. SD-politiker vill förbjuda muslimer att föda barn
 13. Ville begränsa muslimers barnafödande – välkomnas tillbaka i SD
 14. Även Kent Ekeroth tror att muslimerna försöker ta över världen genom barnafödande
 15. ”Det finns väl ingen som tycker det är trevligt att muslimer kommer till Sverige?”
 16. Menar SD att ALLA muslimer hedersmördar, stenar och gifter sig med barn?
 17. SD-man ”Muslimerna ska kontrolleras och nya lagar borde skapas”
 18. Sd:s hemliga etniska plan
 19. Richard Jomshof till Hess försvar – våldtäkt är muslimsk kultur
 20. SD:s islamexpert – Koranen innehåller mer hat än Mein Kampf och islam borde förbjudas
 21. SD-politiker i Botkyrka: araber är ”råa, primitiva halvmänniskor”
 22. SD-poltiker – de flesta våldtäkterna begås av muslimer
 23. SD-politiker – våld och mord är rotat i islamisk kultur
 24. SD-kandidat: ”VI BEHÖVER STARTA MOTSTÅNDSKRIGET NU!!!”
 25. SD-politiker har införskaffat en AK47 och sprängbälte för att skydda sig mot ”svartingar”
 26. SD-politiker vägrar diskutera rasistiska uttalanden – jag förhåller mig bara till gudsordet
 27. Riksdagsledamot (SD) – muslimska transvestiter en fara för trafiken
 28. SD ordf. tror ”zigenare” uppmuntrar sina barn att bli kriminella dieseltjuvar som skjuter på vårdcentraler
 29. SD-politiker – invandrare struntar i renlighet, de vet inte ens vad renlighet är
 30. SD-politiker muslimer ska diskrimineras och islam förbjudas
 31. SD-politiker hånade muslimer med grissexbild – spelar oförstående när IRM intervjuar
 32. SD-topp: alla är lika mycket värda – förutom de av annan kultur
 33. SD-toppar diskuterar handel med invandrare – vill få bort folk genom auktion
 34. SD-politiker: muslimer infiltrerar Sverige och är inte att lita på
 35. SD 0rdförande tror att ett folkmord utförs på Europas ”härskarfolk”
 36. SD-politiker sprider islamofobiska fördomar och vill ”Bevara Sverige Svenskt”
 37. SD-politiker kallar ”zigenare” för skrupellösa och tycker nazistparti bara är icke-pk
 38. SD-politiker – ge inte mat till flyktingarna i Avesta
 39. Vice ordförande(SD) – ”jävla halal cp:n käka kamel skit i arabik land”
 40. SD-politiker och förtroendevald i Unionen – hetsar mot somalier i Borlänge efter en dröm
 41. SD ljuger om sin historia och järnrören – ”SD grundades inte av rasister”
 42. SD-politiker jämför ratificerade med ”tjockisar” – en ursäkt för att inte behöva prestera
 43. SD-politiker spårar på Twitter – du är en självutplånande judisk förrädare
 44. SD slopar nolltoleransen – okej att håna folk som gifter sig med svarta
 45. SD-politiker – vi borde dela upp skolklasser efter etnicitet
 46. Var tredje SD-kandidat gillar eller sprider fascistiskt och nazistiskt material
 47. SD-politiker raljerar över den ”växande negroida populationen” och förutspår inbördeskrig
 48. SD-politiker har införskaffat en AK47 och sprängbälte för att skydda sig från svartingar
 49. SD-politiker – jag jagade upp en ”neger” i ett träd men det är mörkt så ser jag honom inte
 50. Antirasist påhoppad av SD-politiker: ”Din jäkla arab-f…a” – IRM hotas till livet
 51. SD-kandidat sprider bild på muslimer som halshugger – det här är vardag för våra barn
 52. SD-politiker – det är åt helvete med alla muslimer, de hör inte hemma här
 53. SD-kandidat – läser man islam ordagrant så går det ut på att döda alla utanför islam
 54. SD-kandidat: ”Sverige måste införa jaktsäsong på muslimer de är de största skadedjuret”
 55. Jimmie Åkesson – viktigaste åtgärden är att begränsa den muslimska invandringen
 56. SD-politiker vill se Zlatan avrättad – skjut och begrav fanskapet!
 57. SD-topp visar sig vara avpixlattroll – skriver att araber har våldsamma gener
 58. SD-politiker kallar flyktingar ”kannibaler” och ”huvudjägare”
 59. SD-kandidat: ”Åk tillbaka i den bananbåt du kom i Aregawi jag vill då inte ha dig här”
 60. SD-Politiker – våld och mord är djupt rotat i islamisk kultur
 61. SD-politiker – muslimer ska diskrimineras och islam ska förbjudas

IRM har liknande länklistor på SDs förhållande till nazismen, till hbtq, till våld och till kvinnosyn:  https://www.interasistmen.se/irm-listar-sd/   Vissa betydligt grövre osmakligheter är här utelämnade. SD har tydligen en kraftigt divergerande insida och utsida. Men nu tar vi Uppförandekoden igen:

• ”Principen om människors lika värde är en central utgångspunkt för ledamotsuppdraget”.
• ”…självklart och viktigt att ledamöterna själva följer de lagar de stiftar”.
• ”…motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”.

Rena negationen av SDs politik och beteende. Läs också citatsamlingen ”230+ SD-skandaler” på denna blogg. Det hatiska tonfallet, hoten och hetsen mot allehanda folkgrupper, mot kvinnor, homosexuella, mångkultur, tiggare, romer och mot islam är den röda tråden. Svenskar (dvs ”Sverigevänner”) har ett kraftigt accentuerat människovärde medan icke-svenskar i allmänhet och icke-européer i synnerhet bara tillerkänns ett mindre sådant eller oftast inget alls. Muslimer är inte fullt ut människor. Martin Strid, styrelseledamot i SD Borlänge, hävdar att muslimer kan placeras in längst ner på en skala från noll till hundra där man är mer eller mindre människa.  – Det är en uppgift för oss att befria människor från islam, målet måste vara att de går med i SD i stället, sa Strid under ett anförande på SD:s landsdagar i Norrköping 26/11 2017. (Expr.). Ingen i publiken reagerade på något sätt. Religionsfriheten i Grundlagen, någon?

Skalar man bort fraserna återstår egentligen inget specifikt ”svenskt” eller ”demokratiskt” i Sverigedemokraterna utan bara den över hela världen allmänt förekommande xenofobin. Gästfriheten mot främlingar är däremot en urgammal nordisk tradition.

De ensamkommande flyktingbarnen har ett rent h-e redan nu med godtyckliga åldersuppskrivningar och plågsamma väntetider i ovisshet; med SDs inflytande får dom det garanterat tio gånger värre. http://www.fria.nu/artikel/130139 Skumma relationer till andra statsledningar (ex. Pavel Gamov) och skumma ekonomiska transaktioner (ex. Per Björklund) är också ett vanligt  tema när SD-politiker har granskats genom åren.

Lever partiet SD och dess riksdagsmän och riksdagskvinnor med dessa värdegrunder upp till uppförandekoden? Eller borde de allesammans skiljas från sina uppdrag – om talmannen, riksdagen, regeringen eller någon annan instans har modet att agera renhållning? Tveksamt – men som väljare kan du utan ansträngning göra en mycket viktig insats i valet enbart genom att inte rösta på SD.


sd3

3 kommentarer på “SD OCH RIKSDAGENS UPPFÖRANDEKOD.

 1. Pingback: Krönika 19-20/11 2017. Stor konferens med demonstration mot nyliberalismen. | Konst & Politik

 2. Pingback: Krönikan 28-29/5 2018. ”Det känns tryggt att AFA finns”. | Konst & Politik

 3. Pingback: Krönikan 30/9-1/10 2018. NMR-förbud i hela Norden? | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: