Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Försvarstal av den berömde franske anarkisten Clément Duval (1850 -1935).

Biografi. Duval tjänstgjorde som medlem av den femte infanteribataljonen i Fransk-preussiska kriget, där han blev sårad och åsamkade sig smittkoppor. Till följd av detta tillbringade han fyra av de kommande tio åren på ett sjukhus. Då han inte kunde arbeta var Duval hänvisad till stöld. Efter att ha tillbringat ett år i fängelse för en stöld på 80 franc, gick Duval med i anarkisterna i Batignolles Panther. Den 25 oktober 1886 bröt Duval sig in i en parisisk överklassherrgård och stal 15 000 franc innan han av misstag satte huset i brand. Han blev fångad bara två veckor senare efter att ha försökt sälja de stulna varorna och knivhögg en polis som hette Rossignol flera gånger under sin arrestering. (Polismannen överlevde sina skador.)

Duvals rättegång drog massor av anhängare och slutade i kaos när Duval släpades från domstolen ropande: ”Länge leve anarkin!” Han dömdes till döden, men hans dom omvandlades senare till straffarbete på Djävulsön i Franska Guyana. Dreyfus var en annan känd intern på Djävulsön. I ett berömt brev som publicerades i november 1886 av den anarkistiska tidningen Le Révolté, förklarade Duval: ”Stöld är en återbetalning utförd av en individ för sin egen del, medveten om andras otillbörliga monopolisering av rikedom.” Duval tillbringade de närmaste 14 åren på Djävulsön och försökte rymma minst 20 gånger. I april 1901 lyckades han och flydde till New York City, där han bodde fram till 85 års ålder. Boken ”Papillon” av Henri Charrière bygger i vissa stycken på Duvals äventyrliga liv.


Clément_Duval


 

Eftersom jag inte erkänner din rätt att ställa mig de frågor du har, har jag svarat dig som den anklagade.

Nu är du den som jag anklagar. Jag låtsas inte att försvara mig själv. Till vilket syfte skulle detta tjäna mig, framför dem som är beväpnade som du, med soldater, kanoner, polis och en armé av legosoldater som dina hantlangare?

Låt oss vara logiska, du har makten, utnyttjar den, och om du fortfarande behöver hugga huvudet av anarkist, ta det, och när vår dag kommer så kommer vi att ta hänsyn till detta, och jag har det fasta hoppet om att dagen kommer när anarkisterna stiger mot ljuset. De kommer att ha medlidande, för aldrig kommer de att uppnå dina offers antal.

Det är inte bara dig som jag vänder mig mot , utan hela detta själviska, grymma, korrupta samhälle där vi ser en orgie på den ena sidan!

Du har anklagat mig för stöld, som om en arbetare som ingenting har kan vara en tjuv.

Nej, stöld existerar endast i människans exploatering av människan, i ett uttryck av dem som lever på bekostnad av arbetarklassen. Det var inte en stöld som jag åtagit mig, utan en rättvis återställning som gjordes i mänsklighetens namn, dessa pengar skulle tjäna till att göra revolutionär propaganda i skrift och genom handling. Att göra tidningar och broschyrer för att visa människor sanningen; de har länge blivit lurade. Att visa botemedlet för dem som är sjuka.

Jag sysselsatte mig med kemi och förberedelser för vad som behövs för kampens dag, den dag då arbetarna, medvetna, kommer att lämna sitt underläge. Eftersom det är dags att denna den gamla världens djävulska maskineri försvinner, för att ge plats åt institutioner där alla kommer att finna ett mer rättvist öde, vilket inte kan existera utan anarkistisk kommunism.

Eftersom anarkin är all maktens negation.

Och anarki är den största sociala frågan, eftersom människan inte är fri och man måste bli fri att göra allt man vill så länge man inte kränker sin medmänniskas frihet, för då skulle man själv i sin tur bli en despot .

I kommunismen bidrar människan till samhället enligt sina färdigheter och förmågor, och bör då också erhålla efter sitt behov. Människor grupperar sig, finner varandra enligt sin karaktär, sina färdigheter, sina vänskaper, som exempel utgör den grupp som fungerar bäst, bort från fåfänga och dum stolthet och man försöker inte göra bättre än sin kamrat eftersom man kan göra bättre än sig själv.

Utan detta kommer de användbara mästerverken av människors intelligens att inte längre reduceras  till något annat än kapital, eftersom människorna skulle kunna utvecklas fritt, inte längre under det despotiska okets auktoritet av den enskilda egendomen. Och dessa grupper kan sedan ömsesidigt byta sina produkter utan hinder.

Att lära sig att styra sig själva på ett bra sätt kommer att förena dem och bli som en stor familj av arbetare som är enade tillsammans för allas lycka – en för alla, alla för en – att bara följa en enda lag: solidaritet och ömsesidighet.

Inget mer guld, en metall för vilken jag står här och som jag föraktar. En metall som är orsaken till allt ont och alla laster som drabbar mänskligheten. En metall med vilken människans samvete är köpt! Med anarkistisk kommunism finns det inget mer utnyttjande av människan för människor, inte mer av dessa utsugande chefer, inga mer säljare med en merkantil anda, rovgirig, självisk, förgiftande, förfalskande av sina produkter och varor och som därmed förnedrar mänskligheten.

Du kan inte förneka det här eftersom du ser det här hela vägen till leksaksförsäljarna, som redan förgiftat de här leksakerna för de fattiga små varelserna som knappt är födda. Och de här fabrikerna, där de leker med arbetarnas liv med en oöverträffad skamlöshet, som i de vita blyertsfabrikerna, där arbetarna efter bara några månader befinner sig förlamade och snart döda, eller i tennsmiderierna där de efter en kort tid blir bleka, krumma, försvagade i benen och dör i ångest!

Det finns forskare som vet att de kan ersätta dessa ohälsosamma produkter med ofarliga. Läkare som ser dessa olyckliga vrida sig i sorg och som lämnar sakernas tillstånd att fortsätta, som tillåter dessa brott mot mänskligheten att begås. De dekorerar fabrikernas ägare, de tilldelar dem hedersutmärkelser till minne av den tjänst de har givit till industri och mänsklighet. Och hur många av dessa ohälsosamma industrier finns det? Antalet skulle vara för stort för att räkna upp, för att inte tala om de fula och ohälsosamma kapitalistiska fängelserna där arbetaren, fängslad i tio eller tolv timmar, döms skyldig för att ha drabbats av förvirring när han tjänat till sin familjs bröd, till en oskyldigt dömds förnedring som bara saknar piska att för oss alla återkalla stormaktstidens gamla slaveri och medeltida livsstil. Och de olyckliga gruvarbetarna, fängslade fem eller sexhundra meter under jorden, som ser dagens ljus inte mer än en gång i veckan och när de är trötta på så mycket elände och lidande lyfter de huvudet för att återkräva sin rätt till solljus och till livets bankett: snabbt är armén till exploatörernas tjänst, och vi skjuter denna skurk!

Och människans exploatering av människan är ingenting jämfört med det som kvinnor upplever. Naturen är redan oacceptabel i detta avseende, för att göra dem sjuka 15 dagar i månaden, men vi tar knappt hänsyn till detta: ett kött som vinst, ett kött för nöjes skull, det här är kvinnornas öde. Hur många unga kvinnor kommer inte från landsbygden fulla av styrka och hälsa, bara för att sluta i verkstäderna, i rum där det finns plats för fyra och de är femton, tjugo, utan luft, andas bara föroreningar, svårigheter de tvingas att själv ålägga sig. Efter sex månader är de anemiska. Därifrån driver sjukdomen, svagheten och motviljan mot ett arbete som inte ens är tillräckligt för att möta deras behov dessa olycksbarn till prostitutionen. Vad gör samhället för dessa offer? Det avvisar dem från sitt bröst, som spetälska, registrerar dem hos polisen och gör informanter av deras älskare.

Och tror du att arbetarna, med ädla och generösa känslor, kan se den här bilden av det mänskliga livet som konstant blottar sig för dess ögon utan att göra uppror? Den som känner till alla dessa effekter, som ständigt är ett offer för dem, moraliskt, fysiskt och materiellt: han som är tjugo år gammal för att betala sina skatter i blod, kanonfoder för att försvara sin herres egendom och privilegier. Om han kommer tillbaka från denna slakt, återvänder han hem med en sjukdom som gör honom halvtokig och får honom att gå från sjukhus till sjukhus  och tjäna som försöksdjur för dessa vetenskapsmän. Jag vet vad jag talar om, jag som har återvänt från blodbadet med två sår och reumatism, en sjukdom som har givit mig fyra år på sjukhuset och som hindrar mig från att arbeta sex månader om året. Som ett incitament, om du inte har modet att ge dem mitt huvud, kommer jag att dö i fängelse. Och dessa brott begås i fullt dagsljus, efter att de har ritats upp i regeringens korridorer, under inflytande av en liten klick eller av en impuls, medan de ropar över hustaken: Folket är suveräna, Nationen är suverän och med valspråket – Glory, Honor, Homeland, som om det fanns flera hemland för alla varelser som bor på samma planet. Nej! Anarkisterna har bara ett hemland och det är mänskligheten.

Det är också i civilisationens namn som det utsänds expeditioner till avlägsna länder där tusentals människor dödas med en vild hastighet. Det är i civilisationens namn som vi plundrar, att vi bränner, att vi massakrer ett helt folk som inte kräver något mer än att leva fridfullt i sina hem. Och dessa brott begås med straffrihet, eftersom lagen inte täcker denna typ av stöld och väpnad rån. Tvärtom: Vi tilldelar dem medaljer som har lett detta blodbad, medaljer till de legosoldater som har deltagit till minne av deras goda gärningar, och dessa omedvetna är stolta över att ha på sig denna grannlåt. Men å andra sidan straffar lagen strängt arbetaren till vilken samhället vägrar rätten att existera och som har modet att ta vad som är nödvändigt av det han saknar där det finns överflödiga mängder. Åh! Och då behandlas han som en tjuv, förs inför domstolen för att avsluta sina dagar i fängelset.

Voila! Logiken i vårt nuvarande samhälle.

Nåväl, det här är det brott jag är här för: för att inte erkänna rätten för dessa människor att dö av för mycket medan producenterna, skaparna av allt social välstånd, svälter. Ja, jag är fiende till enskild egendom och jag har länge sagt, som Proudhon, att egendom är stöld.

Hur förvärvar man i själva verket egendom, om inte genom stöld, genom att utnyttja sina kamrater, vilket ger tre franc till den exploaterade för ett jobb som kommer att ge tillbaka tio för exploatören? Och de små exploatörerna gör inte annorlunda. Så tror du att en medveten arbetare kunde vara så dum att den ena dagen betala hyran, att ge samma fordringsägare tillbaka en del av sin lön som han hade fått den andra? Och han kommer att se sin hustru och sina barn tvingas ta de saker som är mest nödvändiga för livet, medan fordringsägaren med dessa pengar går till börsen eller någon annanstans för att spekulera, spela på folkets elände eller gå till någon boudoir i en kvinnas armar, som för att kunna leva är tvungen att ge sin kropp åt andras nöje trots den avsky som det väcker i henne.

Eftersom jag inte vill bli medskyldig till dessa oärliga handlingar, det är därför jag inte betalar hyra och inte vill rånas av denna tjuv, den som vi kallar en fastighetsägare, och det var därför jag hade fått dåliga referenser på de olika ställen jag har bott på. Goda referenser ges bara till de som inte har någon ryggrad.

Eftersom lagen omfattar alla de ting som ägs kastar arbetarna sin förbannelse över dem och lyfter stolt sina huvuden och behåller sin värdighet genom att revoltera mot missbruk, orättvisor, mot de monster som utgör den ägande klassen.

Men det var längesedan jag kunnat räkna med någonting annat än mitt samvete, jag spottar på dårarna och de ogudaktiga, jag känner mig säker på att jag har ett hjärta. Därför säger jag dig: Du fördömer mig inte som en tjuv, men som en medveten arbetare som inte anser sig vara ett lastdjur att beskattas och otacksamt utnyttjas, och som erkänner den obestridliga rättighet som naturen ger alla människor: rätten att existera. Och om samhället vägrar oss denna rätt måste vi ta den med stadiga händer (vilket borde vara en självklarhet i ett samhälle där allt finns i överflöd, där allt är i överflöd, där det som skulle vara en källa till välbefinnande är inget annat än en källa till elände) … Varför? Eftersom allt är monopoliserat av en handfull ledare som lider av förstoppning medan arbetarna ständigt kämpar för en bit bröd.

Nej! Jag är inte en rånare, men en som har blivit rånad, någon som skipar rättvisa, som säger att allt tillhör alla, och att det är denna tydliga logik enligt den anarkistiska idén som gör att era ben skakar.

Nej, jag är inte en tjuv men en uppriktig revolutionär, som får modet från sin övertygelse och som är helt hängiven sin sak. Inom det nuvarande samhället, där pengarna är krigets nerv, skulle jag göra allt som är i min makt för att skaffa det för att tjäna denna ädla och rättvisa sak som skulle rena mänskligheten från alla tyranner, från de förföljelser som den har lidit så grymt av.


Ah! Jag ångrar bara en sak, att ha fallit för tidigt i dina händer, detta förhindrar mig från att uppfylla ett omåttligt hat, en törst efter hämnd som jag har utlovat detta samhälle.

Men det som tröstar mig är att det finns människor som fortsätter att strida, för trots förföljelsen har den anarkistiska idén spridits och revolutionens teori övergår snabbt i handling. Åh då, den dagen – det ruttna samhället, regeringar, domare, exploatörer av alla slag, då är det slut med er!

Länge leve den sociala revolutionen, länge leve anarkin!

 

***

Övers. S. Jacobson 2017. Se även: Marius Jacob: Varför jag stal.
https://wordpress.com/post/anarchyisorder.wordpress.com/38776

***

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: