Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Hets mot folkgrupp – en tandlös lag.

 

hets

 

Lagen om hets mot folkgrupp tillkom 1948. Ett av syftena med införandet av lagen var att komma åt Einar Åbergs (1890-1970) spridning av antisemitiska flygblad, även till utlandet, och lagen kallades därför i början även ”Lex Åberg”. Åberg var under krigsåren verksam i ”Sveriges Antijudiska Kampförbund”. 1934 utgav han en översättning av den förfalskade hatskrften ”Sion Viises Protokoll”. Spridningen av flygbladen ledde till påtryckningar på den svenska regeringen från judiska grupper i USA, vilket bidrog till skapandet av lagen. Åberg dömdes 6 gånger för HMF till böter eller fängelse.

Enligt 16 kap 8 § brottsbalken, är hets mot folkgrupp att

  1. uppsåtligen,
  2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
  3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Påföljden är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter. Den övergripande kategorin är hatbrott, där också t.ex. hets mot homosexuella ingår. Lagen användes ytterst sparsamt fram till senare delen av 1990-talet och anmälningarna kom inte från polis eller åklagare utan vanligen från privatpersoner. Sajten Lagen.nu listar 12 moderna rättsfall, medan sv.wikipedia.org endast anger 6 exempel på fällande domar. Här följer nu några fall – som fortfarande är mycket ovanliga i relation till den rutinmässiga hetsen mot folkgrupper i den rasistiska rörelsen (se: artikeln ”SD-skandaler, ett litet urval” på denna blogg).

  • NJA 1982 s. 128: En person har vid infarten till en campingplats satt upp en skylt, på vilken anges att zigenare ej får beträda campingplatsen. Gärningen har bedömts som hets mot folkgrupp.
  • NJA 1996 s. 577: En person, som bland människor på allmän plats burit vissa märken på sin klädsel med anknytning till nationalsocialistiska rörelser, har dömts för hets mot folkgrupp.
  • RH 1997:53: Nazistisk demonstration med nazistiska symboler, romerska hälsningar, Sieg-Heil-rop och tal har befunnits utgöra spridning av ett budskap som uttrycker missaktning och hot mot andra folkgrupper.
  • NJA 2000 s. 355: En föreläsning vid ett universitet har spelats in på videogram för offentliggörande. Uttalanden vid föreläsningen som bedömts innefatta hets mot folkgrupp har inte ansetts åtnjuta meddelarskydd.
  • RH 2000:72: En person har uttryckt missaktning för andra folkgrupper än den egna genom att tillsammans och i samråd med tre andra personer skrika Sieg Heil och göra nazisthälsningar på en gata.
  • RH 2002:40: Omständigheten att skriften ”Judefrågan” publicerats år 1936 har ansetts sakna betydelse för den straffrättsliga bedömningen vid ny publicering år 2000.

2009-2015 skedde en uppryckning i anmälningsbenägenheten främst tack vare föreningen Juridikfronten. De vanligaste förövarna visade sig vara nazistiska organisationer och dito nätpublikationer, men några individer utmärkte sig särskilt, som den självutnämnde gatukonstnären Dan Park som hittills dömts för hets mot folkgrupp fem gånger: 1998, 2012, 2013, 2014 och 2018. Och NMRs Fredrik Vejdeland som också varit flitig på detta område.

2009-2015. Martin Saxlind, tidigare ansvarig utgivare för Nordfront, dömdes av Örebro tingsrätt för hets mot folkgrupp, efter att Adolf Hitler och dennes kamp mot ”våra fiender” hyllats i en artikel på dennes 126-årsdag år 2015. Artikeln var närmast identisk med en tidigare artikel som publicerades (ursprungligen på Patriot.nu) på Hitlers 120-årsdag år 2009. Hyllningar av Hitler, som avgivits som kommentarer till 2009 års artikel, och Juridikfrontens anmälningar av dessa, har lett till att såväl dåvarande utgivaren Emil Hagberg som den förste utgivaren för Nordfront Fredrik Vejdeland har fällts till ansvar för hets mot folkgrupp (Juridikfronten.se).

Örebro tingsrätt dömde under 2014, efter åtal av Justitiekanslern, två gånger Fredrik Vejdeland, utgivare för nazisajten Nordfront, för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Anders i Mönsterås (SvP) dömdes för hets mot folkgrupp. Den 4 december 2014 dömdes Anders Leander, under föregående mandatperiod ledamot av kommunfullmäktige i Mönsterås (vald för Sverigedemokraterna men avhoppad till Svenskarnas parti), för hets mot folkgrupp av Kalmar tingsrätt, efter en anmälan av föreningen Juridikfronten. Han hade uttalat sig nedsättande om människor med ursprung i muslimska länder – bl.a. att ”[n]i stjäl, ni våldtar våra svenska kvinnor och tjejer misshandlar och dödar svenska män och kvinnor för att vi är vita i skinnet”. Tingsrätten framförde att ”de otillbörligheter samt invektiv och oförskämdheter som Leander skrivit skyddas på intet sätt av lagstiftningen” och ansåg att ”större mått av förstånd hade kunnat förväntas” av en förtroendevald politiker som Leander. Leanders straff blev villkorlig dom och 80 dagsböter. Domen har vunnit laga kraft (Juridikfronten).

Under sommaren 2016 spred en man som då var ledare för en lokalavdelning av organisationen Soldiers of Odin vissa videor via Youtube. På videorna spelar mannen olika egenkomponerade låtar, som han nog avsett skulle locka till skratt. I låten ”Horor och negrer” sjunger han bland annat om att döda muslimer och ”Mörda dem i tusenfalt – horor och negrer överallt”. Han sjunger även att han är nationalsocialist. I låten ”Vårat ariska kalas” sjunger han bl.a. om att gasa judar i fabrik. Den 11 november 2016 väcktes åtal mot mannen vid Skaraborgs tingsrätt för två fall av hets mot folkgrupp. Kammaråklagaren menar att mannen ”uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, etniskt ursprung och/eller trosbekännelse”.

hatbrott

BRÅs statistik över hatbrott (grått) där den blå linjen betecknar hets mot folkgrupp/rasistiska hatbrott.


Midgård Magazine är en webbtidning som drivs av vit makt-företaget Ringhorne AB, som tidigare hette Midgård Records AB. I webbtidningen publiceras bl.a. intervjuer med företrädare för olika vit makt-band. Juridikfronten anmälde olika artiklar i april månad, och argumenterade utförligt för att webbplatsen inte skulle anses omfattad av yttrandefrihets-grundlagen och dess bestämmelser om ensamansvar.

Den 17 oktober 2016 åtalade JK två män för hets mot folkgrupp i fyra fall. Den ene mannen var ende styrelseledamot i Ringhorne AB fram till den 26 april 2016, och den andre har varit ende styrelseledamot sedan dess. Eftersom männen inte tillsatt någon ansvarig utgivare för webbplatsen bär de ansvaret för eventuella yttrandefrihetsbrott, anger JK i sin stämningsansökan.

De åtalade artiklarna innehåller bl.a. uttalanden om att mexikaner, slaver och andra grupper är ”undermänniskor” och om att att asiater är ”gula avskum”, samt nazistiska slagord. Justitiekanslern har väckt åtal mot den nye ansvarige utgivaren för Midgård – den man som även står åtalad i egenskap av styrelseledamot i Ringhorne AB – för inte mindre än fjorton fall av hets mot folkgrupp. Bland annat har nazistiska symboler publicerats på ett sätt som glorifierat nazismen – bl.a. en maskerad beväpnad person med en hakkorsfana i bakgrunden. Justitiekanslern har i stämningsansökan angett att innehållet i publiceringarna ”uttrycker missaktning för bl.a. judar och romer”(Juridikfronten).

Det är exempelvis hyllningar till (den tyska) nationalsocialismen och dess rashatande budskap som kan leda till ansvar för hets mot folkgrupp, i enlighet med den rättspraxis som i allt väsentligt inleddes med Högsta domstolens dom mot Björn Björkqvist år 1996 (se denna artikel). En s.k. romersk hälsning som, sedd i sitt sammanhang – t.ex. tillsammans med ett ”sieg heil”-rop eller under en nationalsocialistisk sammankomst – hyllar nationalsocialismen, kan därför bestraffas.

Frågan om ansvar för separata Hitlerhälsningar, dvs. ”romerska hälsningar” utan samtidiga fraser som ”Heil Hitler” eller ”sieg heil”, har inte särdeles ofta prövats i domstol, men i några underrättsfall har fällande dom meddelats även under sådana omständigheter (se Vänersborgs tingsrätts dom 2007-09-18 i mål nr B 2246-07, Södertälje tingsrätts dom 2010-04-15 i mål nr B 874-09, Skellefteå tingsrätts dom 2009-05-26 i mål nr B 240-09 och Varbergs tingsrätts dom 2008-09-15 i mål nr B 1146-08, och även Skellefteå tingsrätts dom 2011-12-09 i mål nr B 1064-11, om en fotograferad romersk hälsning framför en tysk flagga, samt Stockholms tingsrätts dom 2008-10-23 i mål nr 13881-08, om en grupp nationalsocialister som gjort romerska hälsningar; jfr Falu tingsrätts dom 2007-04-03 i mål nr B 3200-06, Västmanlands tingsrätts dom 2010-09-20 i mål nr B 3204-10 och Borås tingsrätts dom 2010-02-15 i mål nr B 3552-09, där hälsningarna istället för med nationalsocialistiska slagord ackompanjerats med rasistiska tillmälen). (Juridikfronten).

JK beslutade den 1 december 2017 att inleda förundersökning om hets mot folkgrupp beträffande 97 olika fall, publicerade på nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront. Det är den ideella föreningen Juridikfronten som har gjort anmälningarna. Robin Enander, talesperson för Juridikfronten, säger på föreningens hemsida att om förundersökningen leder till åtal blir det ”ett av de absolut största hetsåtalen som någonsin ägt rum i Sverige”. De anmälda artiklarna och bilderna ger uttryck för ”gillande av Adolf Hitler”, skriver JK.

April 2018. Den 19 april i år väckte Justitiekanslern åtal mot den ansvarige utgivaren Emanuel Lärkestål för 103 fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp på Nordfront. Åtalet härrör från Juridikfrontens anmälningar under förra året. Utöver de gärningar som omfattas av åtalet har Juridikfronten inkommit med ytterligare anmälningar. Det är alltså inte uteslutet att åtalet kan komma att utvidgas. 

Maj 2018. Expo skriver:”Det var på den omtalade Facebook-gruppen ”Stå upp för Sverige”, som brukar benämnas Sveriges största hatgrupp på nätet, som den 40-årige mannen skrev sin kommentar om romer. Gruppen, som inledningsvis hette ”Stå upp för Peter Springare”, är helt öppen och har i nuläget över 160 000 medlemmar. 40-åringen skrev: ”Zigenare är ett skitfolk dem är världens största lögnhalsar tjuvaktiga som fan är dem plus att dem är totalt skamlösa till sin natur och dem värsta zigenare som finns är faktiskt ungerska zigenare helt klart.” Göteborgs tingsrätt dömer mannen till villkorlig dom och dagsböter på 60 å 50 kr. Det är inte första gången som kommentarer som lagts ut på gruppen ”Stå upp för Sverige” ses som brottsliga. I februari dömdes till exempel en man för att ha skrivit rasistiskt mot mörkhyade personer och gjort kränkande generaliseringar om araber och judar”.

2020. I januari dömdes NMR-aktivisten Anders Jonsson (bild nedan, foto Expo) till fängelse för hets mot folkgrupp och ofredande. Nu (i maj) åtalas han igen. Åtalet rör 123 fall av hets mot folkgrupp och tre fall av grovt förtal – det största hetsåtalet i svensk rättshistoria (Expo). https://expo.se/2020/04/nmr-aktivist-atalas-för-123-fall-av-hets

nmr-anders_jonsson.jpg

***

Hur effektiv är denna lagstiftning när det gäller att bekämpa rasismen och nazismen? Inte särskilt effektiv då något sådant motiv överhuvudtaget inte fanns hos lagstiftarna 1948. Mot SD, vars projekt det är att förstöra demokratin inifrån och byta ut den mot etnokrati, fungerar den inte alls.

Hets mot folkgrupp är idag ett brott som begås på daglig basis både i offentligheten och på nätet och det som går till åtal är oftast bara toppen på ett isberg. När lagen kom till 1948 var det antisemitismen som var det stora problemet; idag är det islamofobin, NMR, främlingshatet på nätet, SD och de andra högerpopulisterna som är giftspridarna par preference. Det har så att säga hänt en del i samhället på 70 år – lagstiftningen halkar efter och påföljderna utdelas i närmast homeopatiska doser.

Sverige har undertecknat två olika förbud mot rasistiska organisationer (FN 1969, EU 2000) men detta har inte slagit igenom i lagstiftningen. Och trots att brottet ”terrorism” numera tillkommit kunde NMR nyligen utföra tre politiska bombdåd i Göteborg under kort tid vilket uppenbarligen var just ett terroristbrott – utan att dömas för terrorism. ”Hets mot folkgrupp” framstår som en ännu mer tandlös lag, trots Juridikfrontens berömvärda engagemang.

Kampen mot nazismen är uppenbarligen för viktig för att överlåtas åt lagen, Säpo eller polisen. Ett förbud – som i Finland och annorstädes – vore antagligen inte heller tillräckligt effektivt men borde åtminstone kunna försvåra denna verksamhet. Den allmänna opinionen och den antifascistiska rörelsen är däremot mer hoppingivande. Folk mot hetsgrupp. Tur att AFA finns!

***

Anm. Det finns också en lag mot olovlig kårverksamhet/uniformering (som hos Sons of Odin) som knappast används numera då nazisterna bytt ut hakkorsen mot andra liknande symboler med samma innebörd (som Tyr-runan eller grekiska bokstaven Lambda i en cirkel), ”Heil Hitler” mot ”Hell Seger” och uniformen mot konform vit skjorta och slips; lagen följer inte med utvecklingen här heller. Mats Dagerlind på SD:s ”hemliga” webbtidning Samhällsnytt (f.d. Avpixlat) bistår med tips om hur man kan begå hets mot folkgrupp utan att bli dömd.  ”Här finns en folkbildningsuppgift för Sverigedemokraterna och oss i de nya medierna”. Han angriper också Juridikfronten och försvarar nazisterna i NMR i samma artikel.

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: