Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

USAs KRIG – LISTA.

onkelsam.jpg

USAs mord, krig, statskupper och invasioner av andra länder, ett urval.

Courtesy källor: http://economicsandpeace.org, http://www.riktpunkt.nu, http://www.krystall.com, Counterpunch, Noam Chomsky, http://www.voltairenet.org, https://www.globalresearch.ca, Naomi Klein, github.com, William Blum, Nils Lodin, en.wikipedia.org, m.fl.

”If there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don’t care for human beings.” — Nelson Mandela.

”USA:s brottslighet har varit systematisk, konstant, brutal och skoningslös, men det är bara ett fåtal personer som egentligen har talat om den. — Harold Pinter i sitt Nobelpristal 2005. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2005/pinter/25648-harold-pinter-nobelforelasning/


 • De första 40 afrikanska slavarna anlände år 1619 till Jamestown i Virginia med ett holländskt handelsfartyg. Där börjar det amerikanska slaveriets historia.
 • Thanksgiving-högtiden har en blodig bakgrund.1675 inleddes ett krig mellan kolonisterna och ursprungsbefolkningen i området Wampanoag. Upp till 90 procent av den inhemska populationen ska redan ha mist livet vid det här laget, då kolonisternas byteshandel av mat spridit smittosamma sjukdomar och virusinfektioner i byarna.
 • Häxprocesserna i Salem inträffade 1692–1693 i den då engelska besittningen  Massachusetts i Nordamerika. I en puritansk enklav utspelades ett hysteriskt drama som kom att kosta åtminstone 25 människor livet; de torterades och brändes på bål, och ytterligare ett tjugotal fängslades. Alltihop var skvaller, förtal, intriger och vidskeplig inbillning.
 • Stonoupproret 9/11 1739. i South Carolina var det första slavupproret. 40 slavar och 2 slavägare dödades.
 • Odanakmassakern var den fullständiga förstörelsen av den katolska missionsstationen och indianbyn Odanak i Franska Kanada den 4 oktober 1759 på order av den brittiske överbefälhavaren i Nordamerika, general Amhearst. Som hämnd för att krigare från byn tillfångatagit två brittiska officerare, omringades byn av en anglo-amerikansk jägartrupp vilken efter egen uppgift dödade 200 av dess invånare och sen brände ned den.
 • Kolonialkriget 1775 – 1783. USA och Frankrike mot Brittiska Imperiet. Började som en skatterevolt i Bostons hamn där kolonisterna klädde ut sig till indianer för att dessa skulle få skulden för det s.k. ”te-kalaset i Boston” då engelska varor hälldes i havet. En ärorik ”revolution”? Nja. England förlorade, USA/Frankrike vann; det var den franske greven Jean-Baptiste Rochambeau med sina 10.000 franska utbildade soldater som vann kriget mot England åt George Washingtons outbildade lilla milis. Men de svarta slavarna (10 miljoner) och indianerna (5 miljoner) fick inte vara med och dela ”friheten”: vit överhöghet etableras.
 • Inte mindre än tio (10) amerikanska presidenter var slavägare: George Washington, Andrew Jackson, James Madison, James Monroe, James K. Polk, Thomas Jefferson, Martin van Buren, William Henry Harryson, Jon Tyler, Zachary Tyler, Andrew Johnson, Ulysses S Grant. https://pres-slaves.zohosites.com/john-adams.html
 • 1790 lagstiftade Georg Washington om att endast ”fria, vita personer”, helst med anglosaxiskt ursprung, var legala och välkomna immigranter i USA. En ”smältdegel” av folkgrupper? Eller en vit härdsmälta…
 • Första Berberkriget mellan USA och nordafrikanska muslimska stater.
 • 1812 års krig mellan USA, Storbritannien och Kanada.
 • Creekkriget 1813 – 1814 då indianerna tvingades avträda stora delar av Alabama och Georgia till USA. Mellan 1790 och 1890 var kolonisterna i krig med olika indianstammar 60 gånger med uppemot en halv miljon döda.
 • Monroedoktrinen slogs fast av presidenten och slavägaren James Monroe 1824 och följdes upp av The Roosevelt Corollary 1904 där det sägs att USA har rätt att ingripa som ”internationell polis” (international police power) mot stater i Karibien och Centralamerika (USAs ”bakgård”). Det tillägget åberopas flitigt som stöd för USA:s olagliga och ännu pågående kupper och CIA-inblandning i Latinamerika. The Eisenhower Doctrin på 1950-talet blev en fortsättning, riktad mot socialismen i allmänhet och Sovjetunionen i synnerhet.
 • Indian Removal Act 1830. Indianerna fördrevs och spillrorna samlades i reservat; antalet stammar och individer minskade i nivå med ett folkmord. Först i våra dagar har urbefolkningen och dess nativitet åter ökat.
 • 1831 avrättas Nat Turner och 200 slavar i Virginia som hämnd för ett slavuppror.
 • Black Hawk kriget 1831 – 32, då alla indianer tvingades flytta väster om Mississippi.
 • Mexikansk-amerikanska kriget 1847. Mexico förlorade hela Texas. Lynchningar och diskriminering av mexikaner i USA blev vanligt sedan dess, för att i våra dagar krönas med Donald Trumps förnedrande mur längs Mexicos gräns.
 • 1850 beslutar Kongressen att alla som hjälper svarta slavar att fly döms till ett halvårs fängelse och $ 1000 i böter, en otrolig summa vid denna tid. Det hemliga nätverket ”The Underground Railway” hjälpte trots detta slavar att fly från Sydstaterna. Harriet Tubman var en av de legendariska modiga ”konduktörerna” och hennes porträtt finns numera på dollarsedlar.
 • Kina: USA deltog  i Opiumkriget för att tvinga på Kina opiumhandel 1856–1859, samt i kväsandet av Boxarupproret i Kina 1899-1901.
 • Slaverimotståndaren John Brown anklagas av slavstaten Virginia för ”förräderi mot staten” och hängs 2/12 1859.
 • Bear River-massakern, även benämnd massakern vid Boa Ogoi, ägde rum den 29 januari 1863 i närheten av dagens Preston i sydöstra Idaho. USA:s armé nedgjorde cirka 400 Shoshoner-indianer.
 • Massakern vid Sand Creek, eller Chivington-massakern ägde rum 29 november 1864. Amerikanska soldater under ledning av John M. Chivington anföll en by med cheyenne- och arapahoindianer och dödade drygt 160 indianer, mestadels kvinnor och barn.
 • Amerikanska inbördeskriget 1860 – 65. Retoriskt handlade det om den svarta folkgruppen, men slaveri förekom också i Nord och den egentliga konflikten rörde regionala, politiska och ekonomiska skillnader mellan det industrialiserade Nord och det agrara Syd. Först halvvägs in i inbördeskriget togs slaverifrågan upp. När jordbruket mekaniserades var slaveriet ett föråldrat produktionssätt men det var ändå de  kämpande svarta och vita abolitionisterna (The Underground Railway)  som till sist – under förbittrat motstånd – lyckades avskaffa slavsystemet. Det hade då funnits i 400 år. För att bli av med alla frigivna slavar – som ansågs vara ett hot mot staten – grundade man kolonien Liberia i Västafrika (som mest bestod av träskmarker). Många av de f.d. slavarna dog där i malaria. (”Återvandring”, SD!)

  slav2 • För att svälta ut comancherna och andra indianstammar utrotades bisonoxarna systematiskt av staten, militären och järnvägsbolagen. 1860 fanns 60 miljoner djur i hela Nordamerika men 1894 fanns bara 800 individer kvar och reservaten blev ursprungsbefolkningens enda överlevnadsalternativ. I reservaten var det ont om mat, vatten, medicin och filtar men gott om whisky som vita handelsmän villigt levererade och sålde med god förtjänst. Dödligheten var enorm.
 • I Mankato, Minnesota efter Dakotakriget 1862 blev 38 Dakotaindianer samtidigt avrättade genom hängning på direkt order från den gudalike presidenten Abraham Lincoln.
 • Slaget vid Little Bighorn ägde rum 25-26 juni 1876 i närheten av floden Little Bighorn i Montana och är det mest kända slaget under stora siouxkriget i USA. Det hade upptäckts guld i Black Hills som var indianernas område och som nybyggarna nu gjorde anspråk på. General Custer utkämpade sitt sista slag här och indianerna vann.
 • Ogiala-hövdingen Crazy Horse mördas, obeväpnad, av en amerikansk soldat den 5/9 1877.
 • 1883 slog Högsta Domstolen fast att privatpersoner hade rätt att diskriminera svarta.
 • Sioux-hövdingen Sitting Bull och hans son mördas av amerikansk polis 15/12 1890.
 • Massakern vid Wounded Knee ägde rum 29 december 1890 och resulterade i att USA:s kavalleri, lett av överste James Forsyth, dödade närmare 300 lakotaindianer. Bild nedan: Wounded Knee efter massakern.

  wounded_knee

 • Spansk-amerikanska kriget 1898 på Filippinerna: Massakern i Bud Dajo, 1898. General Jacob H. Smith: ”Kill everyone over ten years old”. 50 000 döda. Sammanlagt 1 miljon dödsoffer. USA erhöll kolonialstyre över Filippinerna, Puerto Rico och Guam och ockuperade Kuba.
 • Ku Klux Klan bildades 1866. Mellan 1880–1900 skedde en lynchning så ofta som varannan dag runtom i USA och 90 procent av offren i dessa var svarta. 3.959 svarta män, kvinnor och barn blev offentligt lynchade med rasistiska motiv i de tolv Sydstaterna mellan 1877 och 1950. Som förevändning till lynchningarna anfördes ofta ”Jim Crow”, som var en sorts rasistisk uppförandekod mellan svarta och vita, utan stöd i konstitutionen. Bluessångerskan Billie Hollidays låt ”Strange Fruit” handlar om detta. Det kulturella motståndets kreativitet skapade den fantastiska afroamerikanska musiken.

  lynching


 • Red Scare I. Haymarket-massakern på anarkister i Chicago 1869. 40 dödade, många skadade, fyra anarkister hängdes oskyldiga. Det visade sig senare att en polisspion låg bakom den bomb som utlöste händelserna. 1 Maj har firats sen dess som arbetarklassens högtidsdag. 1915 avrättas  svenske invandraren, trubaduren, IWW:aren och syndikalisten Joe Hill på felaktiga anklagelser. Den politiska lagen Anarchist Act infördes 1918, med deportationer och förföljelser av oppositionella, bl.a. Emma Goldman som kallades ”USAs farligaste kvinna”. 1927 avrättades anarkisterna Sacco och Vanzetti i elektriska stolen oskyldigt anklagade för mord. 1920-1932 hade LAPD i Los Angeles en särskild polisstyrka, ”The Red Squad”, vars enda uppgift var att jaga, misshandla eller döda vänsteraktivister. Under bl.a. Richard Nixon fanns en House Committee on Un-American Activities (HCUA), 1938-1975.
 • Svarta slavars spädbarn användes som bete (!) av vita alligatorjägare i Floridas träskmarker. https://libertywritersafrica.com/how-black-babies-were-used-as-alligator-bait-by-hunters-in-america-bitter-history/

  African-Slave-Babies-Used-as-Alligator-bait.jpg


 • Filippinsk-amerikanska kriget (forts.) – 1913.
 • Invasionen av Haiti 1915-1934.
 • Från 1916-24 ockuperade USA Dominikanska republiken med upprepade aktioner 1903, 1904 och 1914  (Github.com).
 • 200 afroamerikaner dödas i Elaine, Arkansas 1919.
 • De rasistiska massakerna i Tulsa den 31 maj och 1 juni 1921, där KKK och andra vita attackerade svarta vilket resulterade i att Greenwooddistriktet, även kallat ”Svarta Wall Street” och ett av de rikare afroamerikanska områdena i USA, brändes ner till grunden. 300 svarta dödades, över 800 skadade, 35 kvarter brändes ner, 10 000 blev hemlösa.
 • 24 oktober 1929 inträffade den börskrasch i USAs kapitalistiska system som startade med Svarta torsdagen på börsen på Wall Street, Manhattan, New York och som blev inledningen till den stora depressionen i USA och Europa på 1930-talet. Kraschen övergick i ekonomisk depression med skyhög arbetslöshet och snabbt fallande produktivitet, som spred sig till Europa. Företag och banker gick i konkurs och miljoner blev arbetslösa, småsparare fick lämna sina hem och gårdar när de inte längre kunde betala de höga låneräntorna. Depressionen blev i Tyskland nazisternas stora chans. Marknaden återhämtade sig inte förrän långt efter andra världskrigets slut. I Sovjetunionen rådde under samma tid däremot kraftig ekonomisk expansion och en enorm utbyggnad av den tunga industrin.
 • WW I, WW II. Bankirerna på Wall Street upplevde inte världskrigen som något fruktansvärt – utan som fruktansvärt lönsamt. USA deltog i den vita invasionen mot den ryska revolutionen 1918-1922 tillsammans med de allierade, japanerna med flera. Den misslyckades och inbördeskriget vanns av Röda Armén. 1,5 miljoner dödsoffer.  USA kom in sent i bägge världskrigen och när civilbefolkningen i Hiroshima och Nagasaki atombombades 1945 (200 000 dödades omedelbart, mångdubbelt fler av brännskador och strålning) var Japan redan besegrat. Motivet var mer ekonomiskt än militärt: man ville se hur Projekt Manhattan med stora kostnader för framtagning av atombomben fungerade i praktiken. En markinvasion hade också blivit dyrare än ett par atombomber. Än idag föds japanska barn med genetiska skador av radioaktiviteten. Brandbombningen av Tokyo natten 9–10 mars 1945 var det värsta bombanfallet under hela andra världskriget. I antalet döda och skadade var anfallet värre än bombningarna av Dresden och Hamburg och atombombningen av Hiroshima och Nagasaki sammanlagt. 120 000 japanskfödda amerikaner tvångsförflyttades och internerades på rasistiska grunder under andra världskriget. USA lade sedan efter krigsslutet beslag på avancerad militär teknik och tekniker från nazisterna och japanerna för egna behov (Operation Paperclip): mängder med krigsförbrytare fick nu en amerikansk karriär. Det var Röda Armén som till slut krossade Hitlertyskland (inte invasionen i Normandie som föregick den ryska invasionen av Tyskland).

  bomb


 • Förintelsen. USA och dess allierade kände till Förintelsen och hade kunnat bomba koncentrationslägrens järnvägsförbindelser men avstod. Krigsdepartementet i USA sa nämligen 1944 att ”Det finns inga planer på att använda förband från de väpnade styrkorna för att rädda offer för fiendens förtryck”.
 • Militära massvåldtäkter på tyska kvinnor 1945. Enligt professorn i historia Miriam Gebhardt: Als die Soldaten kamen – framkommer att 300 000 av våldtäkterna på tyska kvinnor vid krigsslutet begicks av allierade soldater, 190 000 av dem begicks av amerikaner. 10 000 japanska kvinnor våldtogs av amerikanska soldater på ön Okinawa. De allierade våldtog t.om. i England och Frankrike.
 • Monument över nazister och nazikollaboratörer finns utspridda över hela USA än i denna dag (2021). Se även Operation Papeerclip. https://forward.com/news/462704/nazi-collaborator-monuments-in-united-states/
 • Trumandoktrinen 1947 markerade början på Det Kalla Kriget och USAs inträngande i Sovjetunionens inflytandesfär, i Turkiet, i Indokina och på andra håll.
 • Grekiska inbördeskriget 1946 – 49, där USA var inblandat. 25 000 grekiska barn till stupade eller överlevande vänsteranhängare deporterades efter inbördeskriget till barnhem i Östeuropa. USA stödde också den fascistiska militärjunta som tog makten genom en kupp 1967.
 • 1949 Syrien: coup d’état (CIA).
 • 1949–1953 Albanien (CIA).
 • 1951–56 Tibet (CIA)
 • 1956–57 Syrienkrisen (CIA).
 • Red Scare II. Häxprocesserna mot förmodade amerikanska kommunister, bl.a. i Hollywood men också i administrationen pågick under hela Kalla Kriget, genom senator Joseph McCarthy särskilt mellan 1947-1957. Många liv och karriärer förstördes, makarna Rosenberg dömdes till döden, en avrättning som senare betraktats som felaktig.  Kommunism sågs som en psykiatrisk diagnos och ”botades” med lobotomi. Försäljningen av privata ”atomsäkra” familjeskyddsrum gick för högtryck. Full paranoia spreds i befolkningen innan McCarthy, kolerisk och alkoholiserad, avled 1957.
 • COINTELPRO var ursprungligen ett verktyg utformat av J. Edgar Hoover för att skapa splittring och oreda inom USA:s kommunistiska parti. Men under åren 1956–1971 (då Cointelpro upphörde) försökte man också splittra och attackera en mängd andra organisationer och sammanslutningar som Vietnamrörelsen, Socialist Workers Party, Svarta Pantrarna, Malcolm X Nation of Islam, Martin Luther Kings Southern Christian Leadership Conference med flera. USAs egen inrikes dödspatrull.
 • Stay-Behind. CIA och Nato beväpnade, finansierade och organiserade rena terrorgrupper som har mördat hundratals människor under det Kalla Kriget; ofta har mördarna gått fria för att deras mäktiga kontakter och organisatörer har sopat igen spåren för att dölja kopplingarna till nätverket. Man samarbetade gärna med nazister och andra antikommunister i Europa. Inga-Britt Ahlenius har spekulerat i om Stay-Behind var helt eller delvis ansvariga för mordet på Olof Palme 1986; han stod i begrepp att åka till Moskva för att normalisera relationerna med Ryssland . https://sverigearkivet.wordpress.com/2019/03/02/hogerextremism-och-en-mordad-statsminister/
 • Indokinakriget där USA blandade sig i 1950.
 • Korea: 1866, 1868, 1871. USA har i flera hundra år allvarligt kränkt Koreas suveränitet och begått aggression mot Korea, alltsedan det US-amerikanska krigsfartyget ”Shermans” intrång. Sedan början av aggressionen och blodsutgjutelsen med krigsskeppet ”Sherman” – det spelade rollen som förtrupp och spanare i invasionen av Korea – 1866, fortsatte USA att sända ”Shenandoah” och andra krigsfartyg 1868 och 1871 för plundring och invasion av Korea.
 • Koreakriget 1950 – 53. Sydkorea anföll efter flera gränstvister Nordkorea 25/6 1950. USA bombade landet till grus och aska och påstods även använda biologiska stridsmedel i stor skala: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08854300.2016.1265859  C:a 4 miljoner dödsoffer; en hel generation nordkoreaner utplånades. Kriget är i princip ännu pågående, dvs utan fredsavtal. Detta bildar i sin tur bakgrunden till Nordkoreas kärnvapeninnehav. USA har årliga militära invasionsövningar tillsammans med Sydkorea vid Nordkoreas gräns.
 • Mossadeq i Iran 1953 (CIA).
 • 1954 – CIA genomför en statskupp mot president Jacabo Arbenz Guzman i Guatemala som dristat sig att nationalisera United Fruit Co. Uh-oh. Send the Marines!
 • Emmett Till, en 14-årig svart pojke blev bestialiskt misshandlad, torterad, dödad och dränkt 1955 av två vita vuxna män i Mississippi. Han hade hejat på en vit kvinna (jmf: Jim Crow). Ingen straffades för detta mord trots att mördarna erkänt och var välkända av lokalbefolkningen. Det finns foton, men de är så obehagliga att jag inte vill visa dem här.
 • MK-Ultra var ett hemligt, olagligt mänskligt forskningsprogram inom beteendemodifikation som drevs av CIA. Programmet startade i början av 1950-talet och stoppades slutligen 1973. Då hade man bl.a. utsatt ett stort antal slumpvis utvalda civilpersoner för mycket höga hallucinogendoser i experimentsyfte och utan deras vetskap, ibland med dödlig utgång. Man prövade också hypnos, elchocker och lobotomi. Syftet var att inhämta tekniker för ”hjärntvätt”, ett fenomen som visade sig vara en myt. Att amerikanska soldater i Korea och desertörer från Vietnam ändrade ideologisk övertygelse (”hjärntvättade”) verkar snarast helt naturligt.
 • 1959 ”The Bangkok Plot” i Kambodja (CIA).
 • Mordet på Kongos president Patrice Lumumba 1961 – CIA i samarbete med Belgiens underrättelsetjänst. Resultatet blev en statskupp och en destabilisering av centrala Afrika som märks än idag (se: Rwanda 1994).
 • På 1960 och -70talet fördrevs och deporterades (”sanerades”) brutalt och olagligt den bofasta befolkningen, c:a 2000 personer, från den lilla paradisön Diego Garcia i närheten av Mauritius för att ge plats åt en jättelik amerikansk militärbas komplett med kärnvapen, berättar John Pilger. https://www.aftonbladet.se/kultur/a/jPQz5L/usa-stal-hans-o
 • 1963 CIA-kupp i Sydvietnam.
 • 1964: Mississippi Burning.Tre medborgarrättsskämpar mördas av KKK i Mississippi. Händelsen kom att filmatiseras,
 • Sukarno i Indonesien 1965 (CIA). Massakern 1965–1966 var en utrensning av misstänkta kommunister i Indonesien som pågick från oktober 1965 till mars 1966. Omkring en miljon människor uppskattas ha dödats (vanligen med machete) av antikommunistiska delar av armén under ledning av general Suharto i samarbete med civila (jmf: Rwanda 1994).
 • Bloody Sunday, den 7 mars 1965, då kravallpolis gick till brutal attack mot den fredliga marschen mellan Selma och Montgomery, där bl.a. ledaren för medborgarrättsrörelsen i Selma, Amelia Boynton Robinson, skadades svårt.
 • 1966 Ghana coup d’état (CIA)
 • 1967 delaktighet i mordet på Che Guevara och guerillan i Bolivia (CIA).
 • Statskupp i Brittiska  Guayana 1953 (CIA).
 • Statskupp i Laos 1958-60 (CIA).
 • Statskupp i Honduras 1960 (CIA)
 • Statskupp i Ecuador 1960-63 (CIA).
 • Statskupp i Guatemala 1963 – igen. (CIA)
 • Statskupp i Bolivia 1964 (CIA).
 • Statskupp i Zaire 1965 (CIA).
 • Vietnamkriget 1965 – 75. USA förlorade men har ännu inte betalt  krigsskadestånd. Napalm och gas användes i massor mot civila: 373 000 ton klibbig brinnande napalm som brände sg genom huden och inte kunde släckas regnade ner över befolkningen. Förutom Vietnam bombades också Laos och Kambodja intensivt. Den fasansfulla massakern i My Lai/Song My (bild nedan) inträffade 16 mars 1968. Uppemot 600 obeväpnade bybor, kvinnor, barn och åldringar ställdes upp och massakrerades.  ”Straffet” blev husarrest (!) för den ansvarige officeren William Calley (bild t.v.) som Unknown.jpegpersonligen  dödat 109 personer som hämnd för att en (1) soldat gått på en markmina. I mars 1969 dränkte amerikanerna 1200 civila vietnameser i floden Quang Ngsi. Bilden på nioåriga Kim Phuc som i panik försöker springa ifrån de brinnande napalmbomberna och polischefen i Saigon som skjuter en bakbunden FNL-soldat i huvudet på nära håll, i realtid, blev snabbt världens mest kända foton. 47 år senare måste Kim Phuc fortfarande genomgå hudtransplantationer. Kulmen på kriget nåddes med bombmattan över Hanoi julen 1972, ”för att plåga, pina och förödmjuka ett folk till underkastelse” som Olof Palme sa i sitt berömda tal. Flygbesprutningen med det dioxinhaltiga avlövningsmedlet Agent Orange orsakar än i dag missbildningar hos vietnamesiska barn.

  Den militära person som tänkte ut leksaker som var försåtminerade och spreds från helikopter för att döda barn under Vietnamkriget var ond och handlade utifrån medveten ondska. ”Blu-43 Dragontooth” hör dit men det fanns också andra minor som lätt kunde och uppenbarligen skulle uppfattas som leksaker eller fotbollar, bild nedan. 


 • Antalet dödsoffer i dessa krig var c:a 4-6 000 000 totalt men uppgifterna varierar. Det verkar emellertid trovärdigt  att enbart Vietnamkriget orsakade döda och skadade för Nordvietnam och Kina: 1.7 miljoner samt döda och skadade för USA och Sydvietnam: 1.8 miljoner. De långsiktiga skadorna är då inte inräknade.


  song my

   

  Detalj av Song My-massakern 16/3 1968 utförd under befäl av William Calley.
 •  Kent State-massakern inträffade måndagen den 4 maj 1970 vid Kent State University i Kent i Ohio, då medlemmar av Ohios nationalgarde sköt skarpt mot studenter som protesterade mot USAs krig i Kambodja. Fyra studenter dödades och nio skadades, en av dem så allvarligt att han drabbades av permanent förlamning.
 • Fängelseupproret i Attica, NY 1971. 29 interner dödas av Nationalgardet.
 • The Phoenix Program – en beteckning på CIAs dödspatrull i Sydvietnam. 20 – 40 000 misstänkta kommunister torterades och kastades ut från helikopter på hög höjd eller lönnmördades.
 • Stöd till Röda Khmererna 1975-79. Journalisten John Pilger avslöjade hur USA och Storbritannien gav stöd under många år till Pol Pot och hans Khmer Rouge i form av pengar, vapen, militärträning – och mat. En av Pol Pots medarbetare var erkänd som Kambodjas representant i FN av bl a USA.
 • Inbördeskriget i Guatemala 1960 – 96, där USA i högsta grad var inblandat.
 • Invasionen vid Grisbukten på Cuba organiserad av CIA 1961. Den misslyckades totalt och USA fick köpa loss sina tillfångatagna legotrupper med medicin och barnmat för 53 miljoner dollar.100 exilkubaner omkom. Som försvar mot kommande invasioner installerade Sovjet kärnvapen på Cuba.
 • Cubakrisen 16-28 oktober 1962. Kennedy var en hårsmån från att atombomba och utlösa tredje världskriget; Chrustjev räddade världen från atombombskriget genom att dra tillbaka sina kärnvapen och utverka ett löfte bl.a. om ett slut på invasionsförsök från USA på Cuba. CIA utsatte därefter Fidel för 638 komplotter varav minst 400 fantasifulla mordförsök – som också misslyckades.
 • 1964 CIA-kupp i Brasilien.
 • Martin Luther King Jr mördas av James Earl Ray 4 april 1968 i Memphis. CIA har påståtts varit inblandat – J. Edgar Hoover betraktade King som ”USAs farligaste man”. Mordet följs av en månads blodiga upplopp.
 • Sihanouk i Kambodja 1970 (CIA).
 • Fascisten Pinochets kupp mot och mord på folkvalde presidenten Allende i Chile 1973 med CIA som uppbackning. Minst 3000 dödsoffer, 38 000 torterade. Därpå satte USA in Milton Friedmans pojkar med nyliberal chockterapi. Nedan: Pinochet och Kissinger.
 • Statskuppen i Argentina 1976-1983 hade USAs Henry Kissingers uttalade stöd. 30 000 oppositionella mördades under ”det smutsiga kriget”. Fängslade motståndsmän och -kvinnor bakbands, drogades och släpptes nattetid från militärflygplan långt ute till havs – som hajmat. De var sedan ”försvunna”. Operation Condor var ett samarbete mellan latinamerikas fascistjuntor där CIA hjälpte till bl.a. med tortyrinstruktörer.
 • Morden på medborgarrättsrörelsen Svarta Pantrarna 1971-74 av FBI och CIA: ett 30-tal. Mördarna slog gärna till mitt i natten när pantrarna låg i sina sängar och sov med familjen i hemmet.
 • Den 17 maj 1974 dödades sex kvinnliga medlemmar i stadsgerillan Symbionese Liberation Army i en eldstrid med Los Angeles-polisen efter att 500 poliser omringat deras hus.
 • Statskupp i El Salvador 1972 (CIA). CIAs dödspatrull kallades The Salvador Option.
 • Massakern i El Salvador 1981. I december 1981 mördades uppemot 1800 civila av El Salvadors USA-stödda regeringsarmé, under assistans av USA:s utrikesdepartements ansvarige för Centralamerika, Elliott Abrams. Senare blev Abrams Trumps sändebud för Venezuela.
 • Massakern i Mozote, El Salvador i december 1982 (CIA). 1000 bybor dödas.
 • Statskupp i Sydkorea 1979 (CIA).
 • Statskupp i Liberia 1980 (CIA).
 • Statskupp i Chad 1982 (CIA).
 • Statskupp i Fiji 1987 (CIA).
 • Statskupp i Honduras – igen – 2009 (CIA).
 • Stödet till de barbariska Contras i Nicaragua 1979-1990 (CIA); ”Freedom fighters” som Reagan kallade dem; aldrig har det uttrycket dragits så i smutsen. Iran-Contras-affären avslöjades i november 1986. Ronald Reagan hade godkänt att USA sålde vapen illegalt till Iran och sedan använde pengarna till att finansiera Contrasgerillan i Nicaragua, vilket USA:s kongress hade förbjudit genom det så kallade Boland-tillägget. Efter att Nicaraguas förste diktator Anastasio Somoza lönnmördat landets nationalhjälte Cesar Augusto Sandino under Kalla Kriget sa Roosevelt: ”Somoza må vara en skitstövel, men han är vår skitstövel.”
 • USA-invasionen av Grenada 1983 var en olaglig regimförändring av den folkvalda vänsterregeringen.
 • Libanon 1983-84.
 • Giftkatastrofen i Bhopal 1984. Amerikanska kemibolaget Dow Chemicals anläggning i Bhopal, Indien exploderar pga misskötsel, giftgas sprider sig och 25 000 människor dör, 500 000 fick bestående men och missbildade barn föds fortfarande. Högste ansvarige chefen, amerikanen Warren Anderson, ställdes aldrig inför rätta, däremot fick några av hans underlydande symboliska straff.
 • Bombningen av MOVE. Den svarta radikala gruppen MOVEs kollektiv mitt  i Philadelphia dynamitbombas från en polishelikopter 13/5 1985. 11 personer inklusive kvinnor och barn omkommer omedelbart och ett helt kvarter brinner ner. De överlevande i MOVE fick 40 års (!) fängelse. https://mashable.com/2016/01/10/1985-move-bombing/#7o5hAGuoEkqq  Bild nedan: Flygfoto efter bombningen och branden i Philadelphia  City.

  bombing of MOVE


 • USA-invasionen av Panama 1989.
 • Kuwaitkriget 1990
 • Somalia 1993.
 • Massakern i Waco 1993 började som en husrannsakan. FBI och ATF belägrade Davidiansektens fastighet i Waco i Texas, februari 1993 med stridsvagnar och eldstrider. Belägringen slutade 50 dagar senare när en brand förstörde byggnadskomplexet då ett andra anfall inleddes. 76 personer dog i branden, varav mer än 20 barn, två gravida kvinnor och sektens ledare David Koresh. FBIs övervåld ledde till den slutliga tragedin.
 • USA-invasionen av Haiti – igen – 1991/1994/2004.
 • Rwanda. 1994 massakrerade tutsi 1000 000 hutuer i Rwanda i en etnisk-religiös konflikt. Bill Clinton som var USA:s president vid den här tiden ljög det rwandiska folket rakt i ansiktet när han plågad av sitt dåliga samvete under ett besök i landet efter folkmordet hävdade att han inget visste. Det fasansfulla är att endast en liten förstärkning av den väpnade FN-styrkan hade behövts för att avstyra folkmordet vilket ju gör omvärldens inklusive Belgiens, USAs och de kristna kyrkornas skuld ännu större. I Kongo fortsatte kriget 1996 med fem miljoner döda. Destabiliseringen pågår ännu i denna dag i Afrika.
 • Jugoslavienkriget 1991 – 95. 150 000 döda, 4 miljoner flyktingar.
 • Bosnienkriget 1992-1995. C:a 100 000 dödade soldater och civila.
 • Det s.k. Kriget Mot Terrorismen 2001 – ff. Vi minns alla hur George W Bush och hans regering ljög om att Irak hade massförstörelsevapen för att ha en förevändning att störta diktatorn Saddam Hussein och lägga beslag på hans olja. Något som ledde till en explosion av terrorismen i världen. Tortyrscenerna i  Abu Ghraib och det utomrättsliga koncentrationslägret Guantanamo blev en annan konsekvens. Detta visar hur en politisk lögn kan få katastrofala följder. Hittills har alltså effekten av ”War on Terror” varit den rakt motsatta: Osama bin Ladin dödades men IS/Daesh kom istället. Ungefär 30 000 personer i snitt har dödats årligen internationellt av ”terrorister” (dvs. religiösa och politiska fascister) efter 9/11. Nedan: Abu Ghraib-fängelset.


  41650da4-88c2-4412-ae5d-5ce1a4d3dfa2.jpeg • Afghanska kriget 2001 – 02 med fortsättning. Under den anti-sovjetiska jihaden i Afghanistan på 1980-talet fick bin Ladin och hans soldater understöd med amerikanska och saudiarabiska medel. Vissa analytiker tror enligt BBC att Bin Ladin själv hade säkerhetsutbildning från CIA. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1670089.stm 8 000 döda, 25 000 sårade. Fundamentalisterna fick alltså amerikanska vapen av Jimmy Carter och lade därmed grunden till Talibanerna, till al-Qaida och en destabilisering av Mellanöstern.
 • Irakkriget 2001 – 2003 med fortsättning. Utrikesminister Madeleine Albright ansåg i tv-programmet 60 minutes att 500 000 döda irakiska barn p.g.a. blockaden var ”ett pris värt att betala”. C:a 1 miljon dödsoffer totalt. Destabilisering av Mellanöstern.
 • Massakern i Mahmudiyah inträffade den 12 mars 2006 när Abeer Qassim Hamza al-Janabi, en 14-årig irakisk flicka, våldtogs och mördades tillsammans med hela sin familj av amerikanska soldater under Irakkriget. Fallet väckte stor uppmärksamhet i internationell media och anses vara ett av de värsta krigsbrotten under USA:s krig mot terrorismen. Krigsförbrytaren och massmördaren Steven Dale Green i USA:s armé (bild t.v.) hängde sig själv i sin fängelsecell år 2014. 

 • 2007. Plötsligt i en av Bagdads gröna zoner öppnar Nicholas Slatten, gruppens prickskytt, eld. Paul Slough, Evan Liberty och Dustin Heard följer hans initiativ och börjar skjuta med automatvapen och granatkastare in i en grupp civila irakier.– Den dagen ändrade mitt liv för alltid. Den förstörde mig, sa Mohammad Kinani, vars nioåriga son dödades av soldaterna, till The Guardian.14 personer dog och 17 skadades i massakern som skulle komma att ses som ett av Irakkrigets absoluta lågvattenmärken. Ingen av de skjutna bar något vapen, eller kunde enligt utredningen som följde på något sätt uppfattas som ett hot mot de amerikanska trupperna på plats.

 • USA-Sydafrika. USA var Sydafrikas rasistiska regims (jmf: segregationen i USA) allierade under hela apartheidepoken. Den avskaffades 1994 men det dröjde ända till 18 juli 2008, Nelson Mandelas 90-årsdag, innan president George W Bush skrev under beslutet att avföra ANC och Mandela från terroristlistan.
 • Finanskrisen 2008. Tidig höst 2008 skakades världs­ekonomin av sin största kris sen 1930-talet. Arbetslöshet, fattigdom och hela städer i USA som övergavs (”rostbältet”) var några effekter. Världskrisen 2008 var större än tidigare moderna finanskriser, men lösningen blev densamma. Staterna fick gå in och rädda finanskapitalet med skattemedel och garantier. Krisens kostnader fick löntagarna betala. Har vi sett det förut?
 • Barnäktenskap. Minderåriga får gifta sig i princip i varje amerikansk delstat – med villkoret att deras föräldrar samtycker, eller att paret väntar barn. Sedan 2001 har hela 200 000 barn ingått äktenskap i USA, oftast för att männen ska undgå att bli anklagade för våldtäkt. https://www.svtplay.se/video/25294899/amerikas-bortgifta-barn
 • Högerextremism. Här finns en lista på amerikanska nazistgrupper, KKK och andra hatorganisationer. Den farligaste nazistgruppen är Atomwaffe Division, en terroristisk dödspatrull.https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_organizations_designated_by_the_Southern_Poverty_Law_Center_as_hate_groups
 • Libyenkriget 2011-. Khadaffi lynchas. 30 000 döda. Afrikas rikaste land förvandlades till ruiner och ett fäste för IS och Al Qaida. Destabilisering av Mellanöstern. Detta är en påminnelse om att det inte går att bomba fram demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och välstånd. En påminnelse om att västvärldens krig mot andra stater snarare skapar kaos, fattigdom och grova människorättskränkningar. Som t.exs. i Libyen 2017 tagit sig uttryck i en come back för organiserad – slavhandel.
 • Syrienkriget 2011- med USA inblandat, först genom bulvaner. c:a 500 000 döda (fram till 2017), 3 miljoner flyktingar (sedan 2013). Destabilisering av…ja, du förstår.före-efter
 • Ukraina 2013 -: USA/CIA som inspiratör och djupt inblandat i den högerextrema Kievregimens statskupp. 4 317 döda varav minst 23 barn i Östra Ukraina, 9 921 skadade, 730 000 flyktingar till Ryssland, 466 829 internflyktingar. Rysslands annektering av Krim efter en folkomröstnng var en reaktion på detta intrång  i den ryska sfären.  Den högerextrema ukrainska gruppen Högra Sektorn samt fotbollshuliganer låg bakom den anlagda branden i fackföreningshuset i Odessa 2014 där 50 innebrändes och ytterligare 174 skadades. De högerextrema ska också ha attackerat personer som försökt fly ut ur det brinnande huset medan polisen förhölls sig passiva. Den öppet nazistiska Azovbataljonen opererar med regimens stöd. Fascismen breder åter ut sig i Europa med flera högerextrema partier och regimer, bl.a. i Ungern och Polen.
 • Ekonomiska kriget mot Ryssland 2014 – med USA som ledande.
 • USA:s Kubablockad och sanktionspolitik från 1962 som fortfarande pågår efter drygt 60 år. Obama bytte taktik och verkade för att Cuba så småningom skulle bli kapitalistiskt. Glöm det! Trump har återgått till den tidigare misslyckade strategin.
 • Drönarkrigen i Pakistan, Jemen, Afghanistan, Somalia, Libyen, Irak  m.fl. med många tusen utomrättsliga offer, även oskyldiga civila. Styrs från Vita Huset i realtid.
 • USA:s militära och politiska stöd till Israel i alla Palestinakonflikterna där Israel hela tiden testar amerikanarnas allra effektivaste vapen (vit fosfor exempelvis) mot levande mål, palestinier. Det finns tre länder som använt utarmat uran (DU) i sina vapen: USA, Israel och Storbritannien. Dessa vapen har använts i krigen i Irak, Afghanistan samt Jugoslavien och av Israel i Libanon. Israel har fått sina vapen från USA. 2018 flyttade Trump USAs ambassad till Jerusalem, en provokation som utlöste protester som Israel besvarade med en massaker på 60 obeväpnade palestinier. Nedan en jämförelse av Israels och USAs fördrivning av sin ursprungsbefolkning; likheten är slående.

palestine-land-grab-1

 • Krigshändelser med USA-stöd i Syd- och Mellanamerika under årtionden. CIA agerar/har agerat bl.a. i Venezuela och Brasilien mot folkvalda vänsterregeringar.
 • USAs totala handelsblockad mot Venezuela skapar en misär som sedan skylls på president Maduro, Hugo Chavez’ efterträdare. USA stöder militärkuppsförsök i Venezuela och Bolivia – som misslyckas pga folkets stöd för socialismen.
 • Angola-Moçambique-krigen 1975–2002 med USA-stöd av ultrahögerns Unita. Amerikanska ”experter”, sydafrikanska trupper.  Idag sitter istället vänsterns MPLA i Angolas regering. Folk dör fortfarande av de otaliga landminorna i hela regionen.
 • 2010 avslöjade Chelsea Manning’s läcka av Irakkrigets krigslogg US Armys rapporter om civila dödade i Irak och Afghanistan:  66.081 av 109.000 registrerade döda var civila.
 • Fler än 700 barn har dödats av US koalitionens flygbomber i Irak och Syrien sedan augusti 2014 (github.com).
 • Dödsstraffet och fängelsesystemet. USA är det enda västland som fortfarande praktiserar dödsstraff. 1935 avrättades 197 personer. 1130 avrättningar med olika morbida metoder har verkställts sedan 1976, totalt 15 000 sedan 1808. Väntan på straffet (The Death Row) kan vara i åratal eller i decennier. Med bara 5% av världens befolkning har USA mer än 20% av världens fängelsepopulation – vilket gör denna ”frihetens hemvist på jorden” till världens största fängelse. 2 miljoner fångar, 1% av befolkningen, varav de flesta är svarta eller hispanics. Privata fängelser är vanliga, och vinsten på fångarnas obetalda arbete (jmf: slaveri) ses som lukrativ. Fångarna förvägras grundläggande mänskliga rättigheter och får t.ex. inte rösta. CIA har också utvecklat ett system av hemliga tortyrfängelser, ”Black sites”, utomlands, t.ex. i Östeuropa, dit ”terrorister” flygs in – på så sätt kan man undgå inrikes lagstiftning. I koncentratonslägret Guantanamo hålls fortfarande, sedan 2001, ”llegala kombatanter”, anklagade utan bevs för terrorism, fängslade med tortyr. Nedan: Waterboarding.

  guantanamo


 • Polismorden på obeväpnade svarta i USA ökar hela tiden; uppmärksammade fall var Trayvon Martin (2012), Michael Brown, Jr (2014) och Freddie Gray (2015).  BLM (Black Lives Matters) bildades 2012 med mönster från Medborgarrättsrörelsen. Bara under 2015 dödades 75 helt obeväpnade svarta av polisen. Raskravaller har pågått med ojämna mellanrum åtminstone sedan upploppen i Watts 1965.
 • Antalet mord i USA var 2013 c:a 5 per 100 000 invånare, vilket är högst av alla utvecklade länder (Sveriges siffra är c:a 1 per 100 000). 2017 förekom 50.636 skjutningar med 12.654 offer. 2015 förekom 375 masskjutningar inklusive skolskjutningar. I Chicago mördas uppemot 1000 personer årligen (Stockholm c:a 10). 600 miljoner vapen med licens ägdes av amerikaner 2017, illegala vapen oräknade. Kan här möjligen finnas ett samband? Nej, säger NRA (National Rifles Association). ”USA står för 82% av alla dödsfall på grund av skjutvapen i hela världen, 90% av alla dödade och 92% av unga mellan 15 och 24 år som skjuts av vapen. För att inte tala om de masskjutningar som äger rum varje dag i USA och dödar ungefär 36 000 av medborgarna per år” (Counterpunch, 2018). 40 000 amerikaner dödades av vapen under 2017 enligt myndigheterna. Inga vapenrestriktioner väntas under Trumps regim. Majoriteten av alla seriemördare internationellt är amerikaner. En våldsam historia skapar våldsamma medborgare menar bl.a. filmaren Michael Moore (Bowling for Colombine).
 • Hemlösheten. Bostadsdepartements siffror visar att det finns drygt 550 000 hemlösa i USA. Efter Kalifornien har delstaten New York flest hemlösa i USA, 89 503 personer, en ökning med 4 procent under de senaste två åren. Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007. Hemlösheten och tiggeriet exploderade på allvar när Ronald Reagan stängde de stora mentalsjukhusen och patienterna hamnade på gatan, en situation som kvarstår.
 • Narkotikan. Mellan 2000 och 2014 miste omkring en halv miljon människor livet i USA till följd av att ha överdoserat droger. Under 2015 dog 33.000 amerikaner till följd av att ha överdoserat på opioider, det vill säga receptbelagda preparat eller droger som heroin och fentanyl. Överdoserna gick därmed om självmord och bilolyckor och är nu den främsta dödsorsaken för amerikaner under 50. Nästan två miljoner amerikaner uppskattades 2015 vara beroende av opioider. Ytterligare 95 miljoner (!) uppskattades samma år ta receptbelagda smärtstillande preparat (CDC). Bara mellan 2016 och 2017 dog över 130 personer varje dag i överdoser och mellan 2019 och 2020 uppskattas fortfarande 130 personer om dagen dö av överdoser.
 • Barnäktenskap. Mellan 2000 och 2015 var över 200 000 minderåriga lagligt gifta i USA, eller ungefär sex barn per tusen. De allra flesta barnäktenskap i USA var mellan en mindre flicka och en vuxen man. De flesta minderåriga gifta var flickor. I många fall kan minderåriga i USA gifta sig när de är under sexuell ålder, sexton till arton för de flesta stater. I vissa stater kan minderåriga inte skiljas lagligt, lämna sin make eller ta skydd för att undkomma missbruk.
 • Under sitt sista år som president släppte ”den motvillige liberale krigaren” Obama 26 171 bomber, tre bomber i timmen, dygnet runt, enligt en utredning av Council on Foreign Relations.
 • Somalia 2017. USA:s militär kan ha gjort sig skyldig till krigsbrott genom att döda civila vid luftangrepp i Somalia. Det hävdar människorätts-organisationen Amnesty International. Sammanlagt uppges USA ha genomfört åtminstone 110 luftangrepp i Somalia sedan juni 2017.
 • 12/8 2017. Antifascisten Heather Heyer, 32, dog när vit makt-anhängare, alt-right, nazister och Ku Klux Klan  tog över Charlottesvilles gator i USA. En nazist dödade henne med sin bil. Donald Trump beklagade ”våldet från båda sidor” (sic).
 • Donald Trump flyg- och missilbombar Afghanistan och Syrien 2017 och 2018 i ett alltmer eskalerat och kaotiskt krig. Räknat från 2011 har en halv miljon dödats i Syrienkriget. IS besegras i sitt sista fäste Raqqa av kurdiska YPG i oktober. USAs militära närvaro i Afghanistan förstärks. Trump och Kim hotar varandra med utplåning. Den största terroristfinansiären Saudiarabien gynnas med en vapenaffär på 3000 miljarder dollar. CIAs budget 2017 var på US$ 39.7 biljoner.

  us cocentration camps        USAs koncentrationsläger längs mexikanska gränsen, Google Maps 2019


 • 2018 skiljer Trump 2000 barn från sina föräldrar vid gränsen till Mexico.
 • I början av 2018 knivhögg US Navy Seal Eddie Gallagher (bild t.v) en försvarslös tonåring images.jpegtill döds i Afghanistan.  Gallagher gick på mördarstråt på nätterna med sin jaktkniv mot civila: 3 mord per dygn under en period på 80 dagar enligt honom själv. Han ställdes inför rätta för krigsförbrytelser men Trump ingrep och gav honom husarrest istället för fängelse under häktningstiden.   Vid rättegången 2019, efter en republikansk kampanj, blev han helt frikänd. (github.com).
 • 2019: FN anklagar USA för krigsbrott. Storbritannien, USA och Frankrike kan ha deltagit i krigsbrott i Jemen, visar en ny FN-rapport. Detta efter att länderna har beväpnat och stöttat den Saudi-ledda koalition som bland annat riktat in sig på att svälta civila som krigstaktik. https://www.etc.se/utrikes/fn-anklagar-usa-krigsbrott USA misstänks också av Amnesty för krigsbrott i Somalia i rapporten The Hidden US War in Somalia https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Ee5b6/usa-anklagas-for-krigsbrott-i-somalia
 •  I oktober 2019  sviker USA det kurdiska självstyret i Syrien och tar hem alla trupper varpå Erdogan invaderar kurdernas område; IS-fångarna släpps lösa.
 • 1 barn av 5 i USA får inte tillräckligt att äta, skriver New York Times i maj 2020. I ”världens rikaste land”. Skamligt. Några få är rika för att så många fler ska vara fattiga – vilket värdelöst system!
 •  Polismordet på George Floyd 25/5 2020. Polisen Derek Chauvin i Minneapolis (bilden) dödar 90den obeväpnade svarte mannen George Floyd genom att pressa sitt knä mot hans nacke under 9 minuter när han ligger handbojad på magen. Hans sista ord är ”I can´t breathe”. Enorma protester och kravaller följer, först i USA och sedan över hela världen. Minneapolis beslutar att avveckla polisen i dess nuvarande form.
 •  
 • USA är det land som haft flest dödsoffer i COVID-19 i världen, 400 000 – fler än under hela andra världskriget – samt flera miljoner smittade, mycket på grund av Trumps passivitet och bristen på allmän sjukförsäkring.
 • 6 januari 2021 ockuperar en högerextremistisk mobb Capitolium i Washington, pådriven av avgående presidenten Donald Trump som vägrar erkänna att han förlorat valet. Polisen förhåller sig passiv, ändå dödas 5 personer. 20/1 avgår Trump till hela världens lättnad.

trumpsbudget

 • ***

interventions_map

***

us-war-graph

***


Fullständig förteckning finns här. Allt som allt har USA invaderat i genomsnitt 1,2 främmande nationer om året under hela sin historia, fler än Brittiska Imperiet och t.om. fler än det antika Romarriket. Uppemot 30 miljoner soldater och civila i 37 länder har dödats av USA – efter Andra Världskriget. Ett mer militärt aggressivt land har aldrig funnits. USAs cynism och brutalitet är inte sällan i klass med nutidshistoriens värsta diktatorers och har dessutom pågått betydligt längre. USAs militärbudget var på 698,7 tusen miljarder dollar och militärindustriella komplexet omsatte  619 tusen miljarder dollar 2013. USA har c:a 8000 kärnvapen och 800 utländska militärbaser; endast 9 nationer i världen har inte USA-militär på sitt territorium. Donald Trump tänker utöka krigsmakten bl.a. med mer behändiga ”små” atomvapen.

 

de-geer-carl-johan-usa-mordare-3100079

Courtesy C J DeGeer

***

Fotnot: En biljon är talet 1 000 000 000 000 (en etta följd av 12 nollor) eller 1012 i tiopotensnotation. Samma antal kan anges som ”tusen miljarder” eller ”en miljon miljoner”. Se även artikeln ”Vietnamkriget” här: https://anarchyisorder.wordpress.com/2017/06/24/vietnamkriget/. Mer om CIAs statskupper här: https://anarchyisorder.wordpress.com/2016/11/20/usas-statskupper-1945-2016/ För övrigt har som bekant anarkisten Noam Chomsky specialiserat sig på USAs kriminella utrikespolitik och William Blums bok om CIA rekommenderas också. En ambitiös men inte särskilt detaljerad lista på amerikanska krig finns här: https://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_the_United_States Se även artikeln ”Den kapitalistiska förintelsen”:https://anarchyisorder.wordpress.com/2016/03/05/den-kapitalistiska-forintelsen/

***

”Om man hade tillämpat Nürnbergprinciperna skulle varje amerikansk president efter andra världskriget ha blivit hängd”. — Noam Chomsky. USA är förstås på det klara med den saken, och har därför tvingat igenom juridisk immunitet mot amerikanska krigsförbrytelser. Smart!


***

 

 

***

 

11 kommentarer på “USAs KRIG – LISTA.

 1. Pingback: OM KRIGET, FREDEN OCH USA:S UNIKA AGGRESSIVITET. | Konst & Politik

 2. Pingback: Krönika 13-14/6 2017. Kapitalismens brott mot mänskligheten. | Konst & Politik

 3. Pingback: Krönika 11/7 2017. Alla partier ljuger. | Konst & Politik

 4. Pingback: Krönika 10-11/8 2017. Konst & Revolution. | Konst & Politik

 5. Pingback: KAPITALISMENS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN. | Konst & Politik

 6. Pingback: Krönikan 2-3/10 (2) 2018. Ny statsminister? | Konst & Politik

 7. Pingback: Krönikan 18-19/11 2018. Den svarta fanan vajar över Antarktis! | Konst & Politik

 8. Pingback: VIETNAMKRIGET. | Konst & Politik

 9. Pingback: Konst & Politik

 10. Pingback: NMR OCH SD LURADES VAKTA STATYER. IGEN. | Konst & Politik

 11. Pingback: FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BLOCKERAR FAKTA OM USAs KRIG. | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

Detta inlägg publicerades den 14 augusti, 2016 av in * KRÖNIKAN, * USA:S KRIG - LISTA.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: