Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Några namn i Lunds konsthistoria.

från öppna källor, med en del personliga reflexioner.

Hur gammal är Lundakonsten? Det har funnits bofast befolkning i det nutida Lunds område redan för 6000 år sedan. Konstföremål från förkristen tid hittades vid en stor utgrävning i Uppåkra, c:a 4 km söder om Lund 2007. Förgyllda bägare, guldföremål, utsirade vikingatida metallarbeten och glaskonstobjekt fanns bland fynden. Uppåkra var Lunds förelöpare som bosättning 100 f.kr.-1000 e.kr. och kanske kallades den redan då för ”Lund”. Efter en större brand beslöt danske kungen Sven Tveskägg att 950 flytta hela bosättningen 4 km till den plats där Lund ligger idag. På Historiska Museet finns bland de 20.000 föremålen detta 1 100 år gamla bronsspänne som har påfallande likheter med — Musse Pigg. Walt Disney Company som brukar vara noga med upphovsrätten har dock inte haft några synpunkter på fyndet.  Kanske borde Walt Disney betala royalty till Lund? 🙂

MusseUppåkra

Musse från Uppåkra.


Lunds vackraste konstverk är den tusenåriga Domkyrkan. Den underjordiska kryptan blev först färdig och invigdes 30 juni 1123. Den kyrkliga högmedeltida träskulpturen med sin innerliga utstrålning är mycket berömd. Adam van Düren (c:a 1450-1532) var tysk stenmästare, arkitekt och skulptör från Düren i Westfalen, verksam i Lund 1510-1527. Han hade uppdrag i hela riket, bl.a. på Glimmingehus som dess arkitekt och utsmyckare. Det var huvudsakligen genom hans ingripande som Lunds domkyrka räddades från en vid 1500-talets ingång hotande förstöring. Eftervärlden är honom tack skyldig för konsolideringen av arkitekten Donatus’  och biskop Ascer’s (1055-1137) mästerverk, ärkebiskopskyrkan i Lund, bl.a. med dåtida strävbågar och förhöjda torn och insides med dräneringsarbete och utsmyckning. Han efterlämnade också en hel del inristad graffiti med ordspråk i kryptan och ett som i översättning lyder ungefär ”Med guldet dör kärleken”. De medeltida korstolarna som sattes upp 1375 har också traditionell graffiti av äldre tiders kyrkobesökare. Numera finns här också ett synnerligen postmodernt besökscentrum.


Adan van Duren

Adam van Düren, självporträtt, stenrelief.


Några andra domkyrkoarkitekter var Carl Georg Brunius (1837-1859), Helgo Zettervall (1860-1902), Theodor Wåhlin (1902-42), Eiler Græbe (1944-67) och Carl-Axel Acking (1970-77). Den  vackraste byggnaden nummer två i Lund, det gräddvita Universitetshuset med sin ståtliga fontän uppfördes av Helgo Zettervall 1882, och nummer tre kan nog anses vara Universitetsbiblioteket på Helgonabacken med sin vildvinstäckta fasad, ritad av Alfred Hellerström 1907, tyvärr något hårdhänt renoverat i de främre inre delarna. Sekelskiftesfasaderna på Clemenstorgets östra sida, arkitekt O.E. Hägg 1903-1909, och Magnus Stenbocksgatans jugendmiljö från ungefär samma tid är också omtyckta av lundaborna. Kulturkvadranten med sin kullersten, sina stockrosor och låga hus i medeltida gränder är det vackraste innerstadsområdet.


Lukas


Lukasgillet, konstnärernas skrå, stiftades 1898. Den kärntrupp som lade grunden bestod av följande personer: Ewert Wrangel, Otto Rydbeck, Axel Nilsson, Sven Bengtsson, Jöns Mårtensson, Axel Hjalmar Lindqvist och Fredrik Krebs – en docent, två studenter och fyra konstnärer. Jöns Mårtensson (1855-1912) var en uppskattad konsthantverkare och värdefulla tekniker som bokmålerifiligran, ciselering och intarsia utövades och bevarades. Konstvetaren Johan Cederlund menar att gillets och särskilt de akademiska ritmästarnas inverkan på lundakonsten varit av stor betydelse. Nio ritmästare anställdes från 1772 till och med 1917. Förutom teckningsundervisning utfördes porträttmålningar (som Martin David Roths fina porträtt 1785 av orientalisten och sedermera rektorn Matthias Norberg), vetenskapliga illustrationer och ibland också vissa kyrkliga uppdrag (1). 1918 fick Wrangel den första lundaprofessuren i konsthistoria vid universitetet, och har sedan efterträtts av Aron Borelius, Ragnar Josephson, Oscar Reutersvärd, Sven Sandström, Sten Åke Nilsson, Jan-Gunnar Sjölin, Torsten Weimarck och Max Liljefors, var och en med sin inriktning. Konsthistoria och visuella studier/visuell kultur är den nya beteckningen. Blir det en kvinnlig konstprofessor nästa gång? Time will tell.


1907


Konstnärslaget bildas 1902: Justus Lundegård, Albert Larsson, Anders Trulsson, Herman Österlund, Yngve von Schmidten, Fritz Kärve och Ernst Norlind. Trulsson är särskilt känd för sitt inkännande porträtt av Hildur Sandberg, ”Lejoninnan från Lund”, (Damporträtt,1904, nedan). Broschen Hildur bär är gjord av Trulsson. Målningen visades senast på Lunds Konsthall 1969.


Sandberg_Hildur


Utställningarna blir vanligare och större och konstföreningarna avlöser varandra. Anläggandet av den förnämliga Stadsparken blev ett av resultaten av den stora Konst- och Hantverksmässan i Lund 1907, där Hilma af Klint var en av utställarna. Den skånska konsten hade hittills varit provinsiell och i viss mån konventionell. Jordbrukslandskap, korsvirkeshus och pilalléer samt en lång rad habila porträttmålningar. Men detta kommer snart att förändras under påverkan från kontinenten. Från Düsseldorfskolan och nationalromantiken vänds intresset mot den nya moderna konsten i Frankrike. Paris, inte Rom, var nu konstens huvudstad och skulle så förbli till efter andra världskriget, då New York övertog den funktionen; idag är det väl snarast Berlin som är konstens centrum.


vikinggostacarlmax

Eggeling, GAN, Hill, Svanberg.


Axel Hjalmar Lindqvist (1843-1917) i dagligt tal kallad ”Ritis” fick sin utbildning vid Konstakademien i Stockholm samt vid studieresor till München och Paris. År 1865 kom han till Lund och tillträdde befattningen som ritmästare vid universitetet. Han kombinerade denna syssla med teckningsläraretjänsten vid Katedralskolan. Den unge teckningsläraren engagerade sig gärna i elever som visade särskild begåvning för teckning och målning. Carl Fredrik Hill blev tidigt föremål för hans välvilliga omsorg. Hans skickliga handledning gav resultat och Hills färdigheter utvecklades snabbt och den stabila grunden lades till Hills blivande storhet som konstnär. Ritis ställde ut på Universitetets konstmuseum efter återöppnandet i mars 1898. Lördagen den 21 maj förtäljer Lunds Dagblad: ”Under maj månad hafva i museet utställts några landskapsstycken af akademiritmästaren A. H. Lindqvist. Bland dem ha särskilt en bokskogsinteriör rönt allmänt erkännande för sin förträffliga behandling af både grönska och den bruna för bokskogen så karakteristiska marken – ett verkligt stämningsfullt stycke” (Bild på målningen nedan). Källa: Lukasgillet: Axel H. Lindqvist.


ritis


Carl Fredrik Hill (1849-1911) Hill räknas till en av Sveriges främsta landskapsmålare. Hills livsöde och konstnärskap tillhör den svenska konsthistoriens märkligaste och mest intressanta. Född i ett akademikerhem i Lund lyckades han trots faderns protester få påbörja studier vid Konstakademin i Stockholm och reste sedan till Frankrike, där han kom i kontakt med Corots landskapsmåleri. Han fann sina motiv i Barbizon och senare vid floden Oise, i Luc-sur-Mer och Bois-le-Roi. Han målade frenetiskt med förhoppning om att bli antagen på Paris-salongen. Redan under studieåren kämpade han med en begynnande mental ohälsa och 28-årig måste han föras till sinnessjukhuset i Passy. Under sjukhusvistelsen påbörjade han sin rika produktion av teckningar och fortsatte sedan med detta efter återkomsten till Lund, där han under återstoden av sitt liv vårdades av familjen. I tusentals blad framträder en fantasivärld av figurer och figurscener. Idag har Hills flodlandskap och blommande fruktträd från åren i Frankrike, tillsammans med de visionära teckningarna från sjukdomstiden i Lund fått stor uppskattning. Hans konst skildrar en ensamhet och längtan som är lätt att låta sig gripas av. Främst representerad på Malmö Museum och på Nationalmuseum i Stockholm. (2).


HILL_1up


Viking Eggeling (1880-1925) var modernistpionjär på sitt område. 1923 visade han sin cirka 10 minuter långa abstrakta film Horizontal-Vertikal Orkester i Tyskland. Filmen är idag försvunnen. Senare under sommaren detta år började han sitt arbete med filmen Diagonalsymfonin. Detta skulle bli Eggelings stora verk och anses idag vara en av de tidiga och stilbildande experimentfilmerna. I detta 5 minuter långa verk försökte han gestalta musikalisk rytm i animerade bilder. Den var resultatet av åratals arbete med tecknade bildrullar och filmen hade urpremiär i Berlin den 3 maj 1925. Viking Eggeling var tillsammans med Greta Knutson den enda nordiska konstnär som var en del av Dada-rörelsen och 1980 hedrades han med att en av hans tecknade filmrutor ur filmen Diagonalsymfonin blev frimärke i Sverige. På Nationalmuseum anordnades 1950 en omfattande Eggeling utställning med teckningar, målningar skisser samt de båda bildrullarna. Samtidigt visades filmen Diagonalsymfonin där.(3)Hilma af Klint (1862-1944) var en svensk konstnär, antroposof och pionjär inom abstrakt måleri. Af Klint är en för många okänd gigant i den svenska konsthistorien. Efter tjugo år som förhållandevis traditionell konstnär började Hilma 1906 att arbeta med ett abstrakt och symboliskt formspråk utifrån inspiration från teosofin och rosenkreutzfilosofin och senare antroposofin. Hennes abstrakta måleri redan på 1890-talet föregick konstnärer som Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian och Kazimir Malevitj. Ett av hennes mer centrala verk är serien Templet, som hon skapade åren 1906-1915, och som består av 193 målningar uppdelade i ett antal serier. Mellan 1906 och 1908 skapade hon de första 111 målningarna. Hon beskrev att hon i detta skapande hade varit vägledd av en andlig dimension och att hon bara var ett medium. Här tänker man kanske på spiritisten Georgiana Houghton som gjorde ”andeteckningar” i akvarell redan 1871 men som också var en isolerad företeelse, en amatör utan kontakter i konstvärlden. Hilma af Klint skapade över 1 000 verk, men hon visade aldrig under sin livstid upp sina abstrakta målningar offentligt, eftersom hon inte trodde att samtiden var mogen att förstå dem. I sitt testamente skrev hon att hennes livsverk inte fick visas förrän tjugo år efter hennes död, men det kom att ta ytterligare tjugo år innan de ställdes ut. Under denna period var det bara ett fåtal personer som kände till målningarnas existens. Den första utställningen med hennes abstrakta verk var The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890 -1985, som först visades i Los Angeles 1986 och denna utställning kom att bli hennes stora genombrott. (4a) Hilma bodde i Lund från 1935 till sin död, och Lunds Konsthall har haft retrospektiver 1990 och 2007; 2013 ingår några av hennes verk i en samlingsutställning. Ett museum för Hilmas målningar planeras nu uppföras i det antroposofiska Järna utanför Stockholm. Hösten 2018 väckte hennes retrospektiv på Guggenheim i N.Y stor uppmärksamhet, se: Julia Wolkoff: The Swedish Mystic Hilma af Klint Invented Abstract Art. Artsy, oct 2018.https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-swedish-mystic-hilma-af-klint-invented-abstract-art


HafKlint


Johannes ”Skopas” Collin (1873 -1951) var skulptör och poet. Hans små statyetter var uppskattade och han ställde bl.a. ut på Kulturhistoriska. ”Skapare av mäktiga monument i fickformat, vars styrka är bestående” säger Erik Ehrenberg i en recension av Collins diktsamling ”Majnatts måne”, Lund 1947.

Ernst Ludvig Norlind (1877-1952) ”Storkmålaren” kom han att kallas, bodde på Borgeby men studerade i Lund. Bildkonstnär, grafiker, författare. Han studerade också måleri i Dachau och Paris. Han har målat figurkompositioner även naket, dekorativt tolkade landskap samt fågelmotiv, särskilt storkar, dessutom stilleben. Har också i kol tecknat liknande motiv, framför allt med fåglar, samt har i litografi och etsning gjort fina blad. Han har även i ädla metaller arbetat fram mindre prydnadsföremål. Representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Prins Eugens Waldemarsudde, samt på Bjärsjö Lagård. Pre-modernist (5).

Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965) ”Den gudomliga geometrin”. Gösta Adrian-Nilsson är främst känd som bildkonstnär, en pionjär inom svensk modernism. Han studerade vid Tekniske Selskabs Skole i Köpenhamn och sedan för Johan Rohde vid Zahrtmanns skole i Köpenhamn. Som avantgardist sökte han ständigt nya intryck. I Berlin hos kretsen kring den radikala tidskriften Der Sturm, genom Kandinsky och Franz Marc. I Paris genom Fernand Legér och konstnärer i hans krets. GAN var en eklekticist i dess positiva bemärkelse. Han tog 1900-talets konststilar och skapade sitt eget uttryck. Symbolism, kubism, futurism, expressionism, konstruktivism och teosofi rymdes i hans mentala palett. Han hade en skarp blick för det manliga och hans måleri vitaliserades gärna av den moderna teknologins energi, sprakande erotik och tyranners eko. Ingen svensk modern konstnär uppvisar en sådan säregen stil. (6)


GAN1


Tora Vega Holmström (1880-1967). ”Aldrig underkasta sig”. Hon började sin bana på konstskolan Valand där hon bland annat hade Carl Wilhelmson som lärare. Till en början var hennes måleri färgat av nationalromantiken för att senare ta intryck av det tidiga 1900-talets modernism med kubistiska, expressiva och ibland surrealistiska drag. Hon lät sig inspireras av resor i Nordafrika och Europa, där hon bland annat kom i kontakt med Adolf Hölzels skola i Dachau. ”…att aldrig underkasta sig” har blivit något av ett credo för henne. Hon skrev detta i ett brev till filosofen Hans Larsson och syftade på att hon aldrig kunde acceptera några former av sociala orättvisor. (Hennes stora porträtt av Hans Larsson hänger i Lundasamlingen på Stadsbiblioteket). TVH:s medvetna val att aldrig gifta sig eller skaffa barn gjorde att hon kunde vara yrkesverksam som konstnär hela livet. Hon var nära vän med de två konstnärerna Ellen Trotzig och Ester Almqvist som båda kom från Skåne och som också gick på Valand. Genom åren skapade de ett nätverk av kvinnliga konstnärer som sträckte sig ända upp till Stockholm. Hon lärde känna Rainer Maria Rilke och hade en omfattande brevkorrespondens med honom. (6a) Holmström var en av de stora, en svensk Cezanne, och hon bodde en stor del av sitt liv på Bredgatan i Lund. (Nedan: Tora Vega Holmström: Självporträtt, opd 1916. Courtesy TVH).


TVH2


Wiwen Nilsson (1897-1974) ”Silver har en glans som månsken”. Wiwen Nilsson blev en wnav 1900-talets mest uppmärksammade silversmeder, såväl i Sverige som internationellt. Under 1940-talet hade han butik i New York. Han gjorde det förgyllda skrinet för riksgåvan till Gustav VI Adolf på 80-årsdagen. Biskopskräklan i Lund är av hans hand, liksom sigillet för Göteborgs universitet (i samarbete med konstnären Nils Wedel), vilket idag används som universitetets logotyp.

Hans arbeten – bordssilver, serviser, smycken och liknande – är ofta förekommande på kvalitetsauktioner och betingar mycket höga priser. Han är representerad bland annat på Nationalmuseum och Röhsska Museet. Kulturen i Lund har en permanent utställning om honom. (7)

Sven Hemmel (1906-1982) var bildlärare och serietecknare, känd för Ture Sventon-böckernas illustrationer. Han tecknade med humor, värme och en säker blick för de mänskliga karaktärerna. Som bildlärare var han långt före sin tid och lät exempelvis eleverna måla till musik. Arbetsplatsen var Katedralskolan, där flera av de akademiska ritmästarna undervisat och där bl.a. Hill och GAN varit elever.


sventon2


Max Walter Svanberg (1912–1994) ”Min konst är tillbedjarens hymn till kvinnan; till denna sällsamma hybrid av vision och verklighet, av konvulsivisk skönhet och kysk frestelse. En solitär i regnbågsrum med hud av sällsamma kläder och fjärilssvärmar, händelser och dofter, av morgonens rosenfingrar, dagens genomskinliga solar, av aftonens blå älsklingar och nattens storögda fiskar” säger Svanberg. Samtiden blev ibland provocerad av erotiken i Svanbergs målningar men idag är uppfattningen en annan och den minutiösa dekorativa skönheten i de smyckelika kvinnobilderna betonas. Svanberg uppskattades av André Breton och surrealisterna och ingick i konstnärsgruppen ”Imaginisterna”(8). Förutom offentliga utsmyckningar har han också illustrerat franske poeten Arthur Rimbaud i övers. av Helmer Lång i praktverket ”Illuminationer”.


maxwalter5


Efter modernismens genombrott vid 1900-talets början kommer alla dess riktningar från kubism, expressionism, surrealism, konkretism till nyrealism att finnas representerade också i Lund. Den politiska konsten har en högperiod under 1970-talet, och därefter tar postmodernismen med sin relativism successivt över.

NorlindTrulsonWivenOscarNorlind, Trulsson, Wiwen, Oscar.

Barbro Bäckström (1939-1990) växte upp på Vindö i Stockholms skärgård, utbildade sig till teckningslärare och hade sin debututställning 1965 på Galleri Atheneum i Lund. Hon är känd för sina skulpturer av människokroppen, framför allt för dem som formats av metallnät. Skissernas museum bland andra har verk av Barbro Bäckström. (10) Nedan skulpturen ”Badare” för hand formad av ett enda tunt blad finmaskigt metallnät.

barbro


Ola Billgren (1940-2001) Fick sin konstnärliga utbildning i hemmet av föräldrarna Hans Billgren och Grete Billgren som också var konstnärer. Han var verksam inom grafik, akvarell, collage, fotografi, film och scenografi men han var mest betydelsefull som olamålare. Han var även kulturskribent och författare. Under 1960-talet då abstraktionen i måleriet var den starkaste genren började Ola Billgren istället att söka sig tillbaka till ett realistiskt måleri, en superrealism med virtuos närvarokänsla och teknik och stor detaljrikedom. Efter ett tag blev hans målningar inte sällan mellanting mellan det fotorealistiska och det expressiva abstrakta och det var denna korsbefruktning som inte bara gjorde honom accepterad på den postmodernistiska konstscenen utan även mycket eftertraktad bland konstsamlare. Under främst 1980-talet inbringade några av hans tavlor bland de högsta priserna som en levande svensk konstnärs verk har sålts för. Hans sista abstrakta målningar betecknade han själv som romantiska (9). Det finns ett enormt sug i hans 60-talsbilder som gärna har en hög igenkänningsfaktor. I Lund bodde han på Klostergården.


SommarOla Billgren: ”Sommar”. O.p.d. 1969. Courtesy Ola Billgren.

Oscar Reutersvärd (1915-2002) Skapade ”de omöjliga figurerna” redan 1934, alltså före orM. C. Escher (1937). Oscar Reutersvärd var antagligen den förste västerlänning att mer systematiskt skapa  ”omöjliga figurer”, det vill säga teckningar av objekt som vid första anblicken ser normala ut,  men som inte går att återskapa tredimensionellt eftersom perspektivet är förvridet och därför strider mot trigonometrins grundlagar. Efter studier vid flera målarskolor blev Reutersvärd docent vid Stockholms universitet 1953 och professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet 1964. (11) Han har också gjort skulpturer i form av ihopsvetsade järnkättingar som förefaller trotsa tyngdlagen och som kan beskådas bl.a. på Skissernas Museum.

John Wipp (1927-2005) var lundakonstnär, poet och professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. John Wipp har gjort flera offentliga utsmyckningar såsom väggmosaiker och emaljmålningar, ofta med ett subtilt spel mellan djup och yta, över och under. Hans konstnärsgärning varade i mer än sex decennier. (12)

Jörgen Fogelquist (1927-2005) växte upp i Mariestad och studerade Konstfackskolan 1945-49, Académie Libre i Stockholm 1950-51 och Konstakademien 1951-56. Han har blivit känd inte minst för grafik och ett femtiotal offentliga utsmyckningar i olika material, en av de mest kända är ”Trollkarlens hatt” vid en av stadens förskolor. Han var större delen av sitt liv bosatt i Lund. (12a)

Ulf Trotzig (f. 1925). Han var gift med författaren Birgitta Trotzig från 1949. Han utbildades vid Valands konsthögskola 1946-1951. Trotzig har ställt ut i många länder som Brasilien, Belgien, Indien, Japan, USA och i flera nordeuropeiska länder.  2005 invigdes Trotzighallen på VIDA konstmuseum, Öland. (13) En konsekvent och personlig expressionism med snabba diagonala penseldrag är Trotzigs signum.

Beck & Jung (f.1939) var den lundensiska konstnärsduon Holger Bäckström och Bo Ljungberg. Sture Johannesson var först med datorgrafik, men Beck&Ljung var inte långt efter. Mest kända är de för variationer på tredimensionella rutnät i regnbågens alla färger, som de utformade som testutskrift för en tidig bläckstråleskrivare. Dessa bilder såldes också som tavlor. Beck & Jungs första separatutställning var på Lunds Konsthall 1967. De sysslade också med kommersiell industridesign.


bj


Helmtrud Nyström (f. 1939) Bildkonstnär, grafiker, född 1939 i Hannover och  sedan 1962 bosatt i Lund. Hon studerade vid Målarskolan Forum, Malmö 1963-1965, Grafikskolan Forum i Malmö 1965–1970 för Bertil Lundberg. Artist-in-residence på School of Art, Canberra 1992. Hon arbetar med grafiska blad i form av färgetsningar i mjuka toner. De stämningsfulla motiven är en sammangjutning av saga och dröm med människor, djur och natur. Bildberättelser med symbolinnehåll. Hennes målningar kan ses som minnesbilder av upplevda händelser under uppväxttiden som med fantasins hjälp vävts samman till märkliga och laddade bilder med människan och naturen i centrum. (14) Nedan ”Eko”, grafik, courtesy Helmtrud Nyström.


Eko


Annika Svenbro (f. 1946) grafiker, målare, skulptör och fotograf säger om sin konst: ”Källor: Ting som omger mig i min vardag, tidningsbilder, filmbilder, drömmar och bilder ur konsthistorien. Rummet: Det syns ofta som två väggar som möts i ett hörn, en bit av ett tak och kanske ett golv. Jag placerar en människa i rummet, i dess utkant, på väg att glida ut ur bilden. En annan kanske skymtar och ett händelseförlopp kan anas. Vad är det som pågår där utanför? Vad är det som du inte ser? Jag vill befinna mig med en fot i verkligheten och med den andra över gränsen till något annat. Sökandet fram längs den gränsen är det som intresserar mig. Att bygga upp en scen där varje detalj är viktig. Lägga färg, lager på lager, måla över, lägga till. Och bestämt veta att just så måste det vara. Att först efteråt kanske se innebörden” (15). www.annikasvenbro.se/

lundakonst

TVH, Hilma, Svenbro, Granér.

Gerhard Nordström (1925-2019) i Lund, är en svensk målare och grafiker. Han tillbringade sin barndom i Sjörup utanför Ystad och Gessie söder om Malmö och utbildade sig för Tage Hansson på Skånska målarskolan i Malmö 1940-42 och för Fritiof Schüldt vid Kungliga Konstakademien i Stockholm 1943-49. Han hade sin första separatutställning i Malmö 1950. Mellan 1964 och 1987 undervisade han tillsammans med Staffan Nihlén i måleri på Konstskolan Forum i Malmö. Gerhard Nordström är känd för sin politiska konst, framför allt för sviten Sommaren 1970, en kommentar till Vietnamkriget och bland annat till massakern i Song My. Han är även porträtt- och landskapsmålare, där frodig grönska blad för blad och strå för strå samt den skånska upplöjda lerjorden avporträtterats i jätteformat. Han har bland annat blivit anlitad av riksdagen för att porträttera talmannen Thage G. Peterson. Han bor och arbetar i Ystad.(16) Nordströms verk inkluderar allt det bästa i ett socialt engagerat måleri: idén, figurationen, utförandet och formatet. Han har också ställt ut tillsammans med sin dotter, konstnären och målaren Pernilla Hägg Nordström (1960-2016).


Gerhard


Harald Sjövall (1886-1955) var en känd tecknare av äldre datum som arbetade med affischer och bokomslag, samt dekorativa väggmålningar. Han har även gjort illustrationer till spexet Uarda och 1912 års karneval, De olympiska förspelen, samt de numera rekonstruerade väggmålningarna i grekisk stil i valvrummet på café Tua. Han var framförallt en suverän karikatyrtecknare i art noveau-stil inom Lunds studentvärld, liksom även…

Carl Henrik Jensen-Carlén, (1888-1957) Svensk elegant karikatyrist, målare och reklamman. Känd under signaturen ”C.C.” men av samtida även kallad ”Jönsson-Karlsson”.

Ragnar Wollschläger (1944 – 1976) var en lundakonstnär som bl.a. gjorde minitiuöst detaljerade tuschteckningar i en sorts psykedelisk miniatyrstil, helt originell. Och grafik. Här en sällsynt målning.


rw2


Andrzej Ploski (f.1949) är en välkänd och produktiv akvarellist och illustratör, född i Polen och verksam i Lund sedan 1977. ”Lundaprofiler” är en av alla böcker han illustrerat.

Sara Granér (f.1980) är en redan berömd och originell serieskapare och tecknare, publicerad i dagspress och egna böcker. Hennes lustiga björnfigurer har ofta begåvats med satiriska och samhällskritiska repliker, ibland i serieform och ibland som fristående panel.

SaraGraner — Allt jag vill är att bli behandlad som en jämlik kamrat i ett solidariskt samhälle.
— Jojo, du skulle må då va?


Ioannis Antoniou, Ruze (f.1971) hette Lunds första graffitimålare som tillsamman med Rime införde denna konstform till Lund i mitten av 1980-talet. Ruze är bl.a. känd för målningen ”Zoulution” vid Mobilia 1989 och blev senare DJ.  Core och Pike var också mycket aktiva, och Swan var under en period King of tagging i Lund. Efter Ruze & Rime kom ett annat målarpar, Finn & Felix, Finn Hallin och Felix Czon, som under 90-talet gjorde uppmärksammade målningar på Smålands och Kulturmejeriet. Det gjordes också tågmålningar, bl.a. av NSA, KC och MRD crew. Sommaren 2011 målades en ofantlig massa pågatåg mellan Malmö-Lund (se Krönika #11 och Krönika #22). Efter mycket dividerande fick Lund sina legala graffitiväggar tvärs emot den otidsenliga och numera nedlagda nolltoleransen, på Hemgården vid Kiliansgatan, vid Stenkrossen och på Smålands nation. (17) 2017 finns också graffitikonstnären Swoon införlivad i Skissernas Museums samlingar.


FinnHallinFekixCzon

Finn & Felix målar.


Många andra namn kunde nämnas, som Fredrik Krebs, M P Körner, Hedvig Tegnér, Sten Dunér, Lennart Jönsson, Carl Magnus, Ida Nilsson, Elsa Grave, Brita af Klerker, Felix Hatz, Ledde, Sokrates, Gun Gordillo, Leila Schüller, Julliane Finstad, Kakan Hermansson, Ossian Theselius, Samuel Nyholm, Hertha Hanson, Eva Leonhardt och kanske rentav undertecknad om än i blygsam mån (bild nedan). Och jag gör så på annat håll, men detta är ändå ett urval av lundakonstnärer med stark anknytning till staden. Här finns en alternativ lista över lundakonstnärer: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Konstn%C3%A4rer_fr%C3%A5n_Lund De skånska konstnärerna tillsammans är betydligt fler, i synnerhet kring Konsthögskolan i Malmö och på Österlen.


skarabé2

S. Jacobson: Scarabé 2. Opd 2018.


Gallerierna, muséerna och konsthallen.

Jean Sellems galleri för experimentell och marginell konst Galleri S.t Petri (1971-1982) kom att få den allra största betydelse för nya strömningar i Lundakonsten, långt före sin tid. Situationismen introducerades i Lund, både den franska och den skandinaviska. En besökare från den tiden minns särskilt ”Lundada Bank 1977, japanskan som ritade på stenar och fick ‘kontakt’, COUM, poesifestivalen 1979, Ottomar Zimmermann (pi-mannen) samma år, samt Swedish State Art 1980”. Anders Thornbergs galleri Prisma (1970-1999) hade ny internationell kvalitetskonst som specialitet. Om Sellems galleri var undersökande och avantgardistiskt i positiv bemärkelse så var Thornbergs utställningar USA-inspirerade med sitt breda nätverk inom den internationella eliten: Joseph Beuys, John Cage, John Fekner, Robert Rauschenberg, Cy Twombly…

ThornbergSellem

Thornberg, Sellem


I dagens Lund finns för tillfället dessa gallerier: Konstföreningen Aura/Krognoshuset, KIL – Konstnärer i Lund (Fabriksgatan 2), Konst & Kultur, Galleri Pictura (Paradisgatan 2), Jolans keramik och ateljé, Pictura, Jäger & Jansson galleri, Martin Bryder Gallery med sporadiska öppettider, Skånekraft, Södra Esplanaden kreativ studio och galleri samt Öberg FotoGrafik. Galleri Ängeln och Maria Thorlunds galleri är tyvärr nerlagda. Orimlig lokalhyra kan nog betraktas som en orsak, det råder ingen brist på vare sig konstnärer eller publik i Lund.

Den enda konstnärsateljé i Lund som är byggd för ändamålet finns på Kiliansgatan 12 in på gården. Paviljong 5 på S:t Lars hyrdes länge ut till konstnärer men har nu lagts ner på grund av en chockartad hyreshöjning. Den förut nämnda Konstföreningen KIL, Konstnärer i Lund, är också verksam med ett tjugotal medlemmar.

Skissernas museum

Ragnar Josephson (1891-1966)s museum för skisser och offentlig dekorativ konst startades upp 1934 som en fortsättning på Josephsons forskning om ”konstverkets födelse” och växte med bl.a. en latinamerikansk och en afrikansk avdelning under den alltid lika entusiastiske Gunnar Bråhammars ledning. (Universitetshistoriska muséets filmade intervju, Ett konstverk föds, finns här). Muséet är nu en världsunik verksamhet med en synnerligen värdefull samling skisser, utkast och färdiga offentliga verk i alla tekniker; 30.000 olika föremål från i stort sett hela världen. Utländska besökare blir ofta helt förbluffade över denna exklusiva samling. Expansion och ombyggnad sker kontinuerligt i flera etapper. Skulpturparken har utvidgats och kantar nu hela vägen från UB-parkens scilla och vårlök fram till museets entré. Det enda man egentligen saknar är en permanent exposé över graffitikonstens historia – men det kanske kommer, vem vet: amerikanska graffitikonstnären Swoon finns som sagt numera (2017) på Skissernas.


Diego1

Politisk muralismo. Diego Rivera (g.m. Frida Kahlo) på Skissernas museum


Offentlig konst

Lund har mycket offkonst och av bra kvalitet: fler än 150 konstverk finns utplacerade, och här finns en karta och en ljudguide till några av dem.  Axel Ebbes ”Mannen som bryter sig ut ur klippan” i Lundagård 1918, ”Penslarna” av John Wipp 1974, lekskulpturen ”Tufsen” 1949 av Egon Möller-Nielsen och ”Pomona” av Nils Möllerberg 1953 i Stadsparken, ”Linnéstatyn” vid biblioteket av Ansgar Almqvist 1934, Uarda-akademins ”Sfinxen” I Botan och ”Chillida-kuben” 1972 på Stortorget känner de flesta till.

Men på Norra Kyrkogården finns den skulptur jag personligen uppskattar mest: ”Flyktingmonumentet” av Nandor Wagner 1963. Uppemot 20.000 polska och judiska flyktingar från de tyska koncentrationslägren kom till Malmö och Lund 1945, flera av de som inte överlevde är begravda här. Statyn föreställer ”Uppståndelsens Ängel” som håller en död och stilla  fågel i ena handen och en levande på flykt uppåt i den andra, uppåtsträckta. Statyn är gjord i blänkande rostfritt stål och är en helt gripande upplevelse. För en allmän översikt se: Jelena Zetterström: Offentlig konst i Lund. SdS 1994 samt Lunds konsthall: Offentlig konst 2004–2012.


Angel_in_Lund


Övriga samlingar

Lunds universitets konstsamling består av målningar och skulpturer, teckningar och grafik. Den innehåller verk från 1400-talet fram till våra dagar, med tonvikt på svensk 18- och 1900-talskonst. Holländskt 1600-talsmåleri är också väl representerat. I konstsamlingen finns även modern kinesisk konst av högsta kvalitet. Den omfattande samlingen av teckningar och grafik, bestående av omkring 1500 verk, spänner över sex århundraden. I den finns verk av mästare som Albrecht Dürer och Rembrandt van Rijn  (bild nedan). Samlingen är tillgänglig för forskning och akademisk undervisning.


durer

Rembrandt


Akademiska Föreningens konstsamling började som ”Skånska Konstmuseet” 1861 och har flera hundra landskapsmålningar och porträtt bl.a. av Marcus Larson, Isaac Grünewald, Tora Vega Holmström, Johan Johansson, Ola Billgren och Helmtrud Nyström. Verksamheten drevs av anställda vid Institutionen för Konstvetenskap och ibland i samarbete med Akademiska Föreningen. Den konstsamling AF idag förfogar över rekvirerades under denna tid. Under 1970-talet låg föreningen under flera år i dvala tills den nystartades av studenter 1981 under namnet Pictura. Sedan dess har konstföreningen och galleriet varit studentdrivet, med en inte särskilt stor men annars förstklassig lokal på Universitetshusets tredje våning, den takfönsterbelysta Pictura-salen. Man inriktar sig främst på ung nutidskonst.

Region Skånes konstsamling omfattar 32 000 verk, och i Lund finns flera av dessa utplacerade bl.a. på Universitetssjukhuset. (I anslutning till entrén finns också inte mindre än fem byster av diverse manliga politiker; de ingår emellertid inte i denna betraktelse.)  Antikmuseets illustra samling gipsavgjutningar är överförda till Historiska museet där de ska vara tillgängliga för allmänheten.

Konsthallen

Den vackra Lunds Konsthall invigdes 1957 med Klas Anshelm som arkitekt. Från slutet av 1960-talet till slutet av 1970-talet hade Lunds Konsthall något av en guldålder, liksom Moderna Museet i Stockholm hade sin under Pontus Hultén. Sture Johannessons inställda utställning och affisch satte Lunds Konsthall på kartan med en skräll 1969. Politikern Torsten Andrée (s) intervenerar å det okänsligaste och chefen Folke Edwards avgår i protest. Den likaledes radikala och stridbara Marianne Nanne-Bråhammar blir chef 1970–1990 samtidigt som Cecilia Nelson blir konstpedagog för barn och som sådan förmodligen Europas främsta. Politiskt och dekorativt måleri i stort format trollbinder publiken, och Konsthallen är både levande, inkluderande och mycket välbesökt dessa år. Antalet framstående kvinnliga lundakonstnärer blir alltmer påtagligt, och är så till yttermera visso än idag.

Exempel på utställningar bara under revoltåret 1968: Erotic Art; Love In; Lars Hillersberg & Ulf Rahmberg; Nya Babylon/Constant; Revolution-Konst från Kuba; C-O Hultén. Både affischkonst, etnisk konst, barnverksamhet och samhällsengagemang blomstrar vid denna tid (båda makarna Bråhammar tog också parti för de radikala ungdomarna i Lunds Allaktivister) och man hade dessutom återkommande juryfria utställningar och biennaler för yngre konstnärer. Popkonst och psykedelisk konst gillades av publiken, och konstens demokratisering fick ett uttryck i fenomenet ”multikonst” – billig och bra serietillverkad konst för folket; den tecknade serien började också snabbt få konststatus.


Sture

Stures censurerade affisch 1969. Åsa Nacking gav honom dock upprättelse med en ny utställning på Lunds Konsthall 2004. Courtesy Sture Johannesson.


Så småningom minskar måleriets betydelse i Konsthallen (senaste gången var Gerhard Nordström 1995) färgen försvinner och därefter ljuset och numera är man lika icke-estetisk som samtidskonsten i övrigt vilket förmodligen också är oundvikligt.  Installationer, ljud, rörliga bilder och texter har i stor utsträckning ersatt måleri, grafik, fotografi och teckning; skulptur förekommer tillfälligtvis någon gång. Konceptualismen lockar inga stora skaror eftersom den på sätt och vis har frigjort sig från publiken och i stället riktar sig inåt mot konstvärldens navel. Ett ytterligare lager har lagts till ”konstpedagogikens dilemma”. Det ställs stora krav på tid och förkunskaper hos besökaren men som en intendent en gång påpekat ska man inte bara ställa krav på konsten utan också på sig själv. Utställningen ”Vårt Arbete” 23 januari – 8 maj 2016 fick mycket beröm  men hade passat bättre på ABF, Stadsbiblioteket eller Arbetsförmedlingen exempelvis  och fortfarande är det svårt att hitta konsten i Konsthallen.

När nutidskonsten fungerar som bäst kan den vara en intressant undersökning eller en intelligent kommentar —  det som redan Marcel Duchamp, Joseph Beuys och Yoko Ono sysslade med, liksom Pussy Riots modiga situationistiska aktioner. Men det förekommer också jippobetonade, nihilistiska och högeranstrukna verk i samtidskonsten. Konsthallens kommunala uppdrag borde kanske för säkerhets skull omformuleras från ”det senaste” till ”det bästa”. Och f. polismästaren Holger Radner och andra politiker ska hålla sig borta från påverkan på konsthallens verksamhet, basta.

Konstens framtid.

För min del har jag inga större problem med att konstnären har blivit filosof, det är säkert bättre än att filosofen blir konstnär :). Jag är bara litet betänksam över att behovet av den analoga konstens färg och form, som naturligtvis kvarstår, tas över av reklamen, Instagram,”selfies”, mode, design, videoklipp på lustiga djur och liknande bildformer när ett plastiskt-måleriskt kunnande inte längre efterfrågas. Vi översköljs ständigt av banala bilder och konsten hade kunnat vara en motkraft. Däremot är det bra att det kommersiella objektet blivit mindre viktigt. Många konstnärer lever på Konstvärldens hårt styrda anslag, stipendier och uppdrag mer än på att skapa och sälja bilder. Och som Raoul Vaneigem har sagt: Framtidens konstverk kommer att bestå i skapandet av ett passionerat liv. Generaliserad kreativitet. Konsten återgår till livet, specialistverksamheterna försvinner och varje människa blir en konstnär.

Men det finns trots allt fortfarande mycket att välja på inom den utvidgade samtidskonstens fält som är stimulerande och bra. En motrörelse i tiden kan också anas, som i retrogardets Odd Nerdrum, Johan Patricny, Urban Larsson, Jonny Andvik, John Alexander, Guillermo Lorca och Mattias Sammekull, den tidlöse Peter Frie, akvarellkonstens förnyare Lars Lerin eller färgfotografen Fabian Oefner; Karin Broos kvinnor vid vatten, den vänsterpolitiska Berlinbiennalen 2012 eller i den allmänt uppskattade och färgstarka gatukonsten. På så vis kan man kanske också säga att denna lilla betraktelse över Lunds konsthistoria både börjar och slutar med — graffiti.

Vinjett2

Litteratur i urval. 

Birgitta Hårdh, Lars Larsson: Uppåkra – Lund före Lund. Gamla Lunds årsbok 2007. Andersson/Brink/Söderström (red): Forntid möter framtid. Arkeologi på ESS-området. Statens Historiska museer 2015. Simon Leijnse: Musse Pigg från vikingatiden. SdS 17/8 2007. Otto Rydbeck: Adam van Düren. Svenskt biografiskt lexikon. Michael Economou: van Düren. Black Island Books 2011. Lena Liepe: Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv. Skånsk senmedeltid och renässans. Lund 1995. Johan Cederlund: Ritmästarna vid Lunds universitet. Lund 1990. Conny Karlsson: Lundautställningen 1907. Sten Åke Nilsson: Universitetshuset. 1982. Nils Gösta Sandblad: Anders Trulson, en studie i sekelskiftets svenska måleri. Gleerups, Lund 1944.  Konstnärsgillets utställning – Lundakonstnärer från äldre tid. Skånska Konstmuseum. Lunds Universitets Konstmuseum 24 sept.-8 okt. 1950. Sten Åke Nilsson: Carl Fredrik Hill. Maximus pictor. Atlantis, 2011. Jan Torsten Ahlstrand: Gösta Adrian-Nilsson, GAN. Signum, Lund 1984. Louise O’Konor: Viking Eggeling 1880-1925 – Modernist och filmpionjär. Atlantis, 2006. Birgit Rausing: Tora Vega Holmström. R&S 1981. K. Holmquist: Silversmeden Wiwen Nilsson. Kulturen, Lund 1990. John Wipp: bildpoet i privata och offentliga rum. Ellerström, Lund 1996. Millroth m.fl.: Jörgen Fogelqvist, 2012. Anna-Lena Lindberg: Konstpedagogikens dilemma. (Bl.a. om Cecilia Nelson). Studentlitteratur 1991. Ola Billgren – en retrospektiv. vol. 1-2. Rooseum, Malmö 1991. Christian Chambert: Tamara Malmeström. Lunds Konsthall 27 mars-2 maj 1993. Se även: Nelson 2008 aa s. 152-153. Barbro Bäckström: Barbro Bäckström. Malmö Konsthall katalog 140, 1999.  Cecilia Nelson: ”Också detta är Lund”. Gamla Lunds Årsbok 2008. Jelena Zetterström: Offentlig konst i Lund. SdS 1994. Lunds konsthall: Offentlig konst 2004–2012. Sture Johannesson: Counterclockwise Circleambulation. Lunds Konsthall 2004.  Lund Konsthall 50 years Exhibition Posters. Lund 2007. Lunds Konsthall presentation, Katalog. Lund 2010-2011. Social Fabric. Katalog. Lund 2012. Weimarck/Robertson: Konst i Skåne 1954-1974. Weimarck, Torsten: Om konst. Två essäer. Cavefors 1975. Staffan Jacobson: Spraykonst. Graffiti från tecken till bild. Kalejdoskop 1990. Peter Bengtsson: The Street Art World. diss. Lunds universitet 2015. Gedin, Andreas: Pontus Hultén, Hon & Moderna. Bokförlaget Langenskiöld 2016. Staffan Jacobson: Målningar / Paintings 1978-2018. India Däck Bokcafé Förlag, Lund 2018.

Fotnot. Malmö Konsthall, Moderna Malmö och Malmö konstmuseum (som har 40 000 verk, ofta skånsk konst) kan också nämnas, liksom dess många privata gallerier.

guldgubbarUppåkra

Guldgubbar från Uppåkra. Courtesy Historiska Museet i Lund.

***

Länkar.

Om Hilma af Klint på Artsy: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-swedish-mystic-hilma-af-klint-invented-abstract-art. Kulturmejeriet: http://www.kulturmejeriet.se/  Smålands graffitivägg:  http://www.smalands.net/index.php?page=graffiti   Hemgården: http://www.hemgarden.org  Ioannis Antoniou (Ruze): http://www.ruze1.tumblr.com/   Lukasgillet: Erik H. Lindqvist. http://www.lukasgillet.se/om-lukasgillet/historia-2/axel-hjalmar-lindqvist/  Sara Granér på Galago: http://www.galago.se/forfattare/sara-graner  Staffan Jacobson på Konstlexikonett Amanda: http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=23090  Michael Economou: 2015 – ett genombrottsår för folkets kultur i Lund? Tidningen Kulturen.

Referenser.

(1) Cecilia Nelson: ”Också detta är Lund”. Gamla Lunds Årsbok 2008; Johan Cederlund: ”Ritmästarna vid Lunds universitet”. Lund 1990. De nio ritmästarna i Lund var enligt Cederlund: Carl Mörth (1722-1754), Alexander Kastman (1755-1782), Martin David Roth (1783-1805), Anders Johan Hansson (1806-1808), Peter Magnus Billman (1808-1811), Anders Arvidsson (1812-1831), Jöns Boström (1832-1849), Peter Magnus Körner (1849-1864), Axel Hjalmar Lindqvist (1865-1917). (2) ”Carl Fredrik Hill”. Bukipedia, Bukowsky. (3) ”Viking Eggeling”. sv.wikipedia.org. (4) ”Anders Trulson”. Konstnärslexikonett Amanda. (4a) ”Hilma af Klint”. sv.wikipedia.org (5) ”Ernst Norlind”. Konstnärslexikonett Amanda. (6) ”Gösta Adrian-Nilsson”. Bukipedia, Bukowsky. (6a) ”Tora Vega Holmström”. sv.wikipedia.org. (7) ”Wiwen Nilsson”. sv.wikipedia.org. (8) Jmf: Max Walter Svanberg Samlingen, Malmö Konstmuseum (on-line). (9) ”Ola Billgren”. sv.wikipedia.org. (10) ”Barbro Bäckström”. Bukipedia, Bukowsky. (11) ”Oscar Reutersvärd”. sv.wikipedia.org. (12) ”John Wipp”. sv.wikipedia.org. (12a)”Jörgen Fogelqvist”. sv.wikipedia.org. (13) ”Ulf Trotzig”. sv.wikipedia.org. (14) ”Helmtrud Nyström”. Konstnärslexikonett Amanda. (15) ”Annika Svenbro”. sv.wikipedia.org. (16) Gerhard Nordström. sv.wikipedia.org. (17) Staffan Jacobson: Den Spraymålade Bilden. Lund 1996; Målningar 1978-2018”, Lund 2018.

Vinjett2

23 kommentarer på “Några namn i Lunds konsthistoria.

 1. Douglasmr
  4 september, 2014

  Interesting post
  http://wf245q0z.com

  Gilla

 2. Pingback: Krönika #305. Efter revolutionen. | Konst & Politik

 3. DanielSa
  26 oktober, 2014

  Enjoy your blog )
  http://wndbl0v3.com my blog

  Gilla

 4. Pingback: Årsrapport 2014 för Konst&Politik. | Konst & Politik

 5. Pingback: Krönika #364. City branding i Lund? | Konst & Politik

 6. Pingback: Krönika #436. Medborgarlön! | Konst & Politik

 7. Pingback: Krönika #453. Litet generösare, om vi får be! | Konst & Politik

 8. Pingback: Krönika #701. Att dom aldrig lär sig. | Konst & Politik

 9. Pingback: Krönika #734. Något bättre med Magdalenas politik. | Konst & Politik

 10. Sandie Speilman
  5 juli, 2016

  Hi there, I discovered your website via Google while looking for a related subject, your web site got here up, it appears to be like good. I¡¯ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Gilla

 11. Pingback: Krönika 11/7 2017. Alla partier ljuger. | Konst & Politik

 12. bolaindo
  25 augusti, 2017

  Hello there, I do believe your blog could possibly be having web browser compatibility problems.
  Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up!

  Besides that, excellent website!

  Gilla

 13. Pingback: Krönika 20-21/11 2017. Utan usk:orna stannar Sverige! | Konst & Politik

 14. jggkgk
  19 november, 2017

  Min exman har UNDERGROUND uppsatt intavlad

  Gilla

  • Konst & Politik
   19 november, 2017

   Sympatiskt!

   Gillad av 1 person

   • jggkgk
    21 november, 2017

    Jag har dragit mig undan sociala medier för jag känner mig stressad. Jag har skaffat boken du skrev om ”den högkänsliga människan” konsten att leva i en överväldigande värld. Hälsningar Marre! PS: bilden är från zombie serien the Walking Dead . Hon heter mischonne. Riktig krigare

    Gilla

   • Konst & Politik
    21 november, 2017

    Verkar förnuftigt. Lycka till med livet utanför sociala medier Marre! När jag gick i pension vid 65 upptäckte jag hur härligt livet är utan stress. Ha det gott. ❤

    Gilla

   • skimmerskugg
    27 januari, 2018

    Han har sålt den nu. Fick 3000kr fö r den. Köpte den för en spottspjuver. Läser dina blogginlägg varje dag. Din och Herman Geijers blogg om zombier. Det är bättre ha en icke betalblogg som ni har. Dom finns alltid kvar. När jag dör hade min betalblogg tagits bort. Jag frågade. Om ingen anhörig fortsatt betala. Helt barrockt.

    Gilla

   • Konst & Politik
    27 januari, 2018

    Ja. Roligt att höra av dig igen Marre. Kör på!

    Gillad av 1 person

 15. Pingback: Krönikan 2/3-3/3 2018. Stilism. | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

Detta inlägg publicerades på 13 januari, 2013 av i * LUNDS KONSTHISTORIA och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: