Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Parapsykologiska personligheter, del 1- 4.

Parapsykologiska personligheter, del 1.

Parapsykologi är studiet av paranormala fenomen. Studieobjekten inkluderar bl.a. extrasensorisk perception (ESP) , psykokinesi (PK) och medvetandets överlevande efter döden. Parapsykologer kallar dessa fenomen psi,  en neutral term som inte stipulerar någon orsak till fenomenen eller upplevelserna av dem. Parapsykologisk forskning omfattar en mängd olika metoder inklusive laboratorie- och fältstudier, och bedrivs vid ett 30-tal universitet och fristående institut världen över.  Den äldsta forskargruppen var Sällskapet för Psykisk Forskning, SPR, som bildades i England 1882. Sådan forskning publiceras numera normalt i tidskrifter som Journal of Parapsychology och Journal of European Parapsychology.  I Sverige bedrivs också parapsykologisk forskning, t.ex. på Lunds universitet, där hypnosforskaren Etzel Cardeña innehar professuren och Psykologiska Institutionen även har en 15p introduktionskurs i parapsykologi (PSYB21).

Parapsykologiska experiment  har utförts med slumpgeneratorer för att finna belägg för psykokinesi, med Ganzfeld-metodik (bild t.v.) för att testa extrasensorisk perception och på statligt uppdrag  har man undersökt förekomsten av fjärrsyn, s.k. remote-viewing. Det har också bedrivits forskning kring nära-döden-upplevelser och reinkarnation både inom och utom parapsykologins verksamhetsfält (Ian Stevenson, Erlendur Haraldsson m.fl.) Parapsykologer har, baserat på denna forskning, sammanställt metastudier som kombinerar data från tidigare studier. Flera av dessa statistiska analyser har publicerats för en bredare akademisk krets i vetenskapliga tidskrifter.

Eftersom parapsykologin haft många skeptiker, kritiker och motståndare, har den tvingats bli ytterst metodinriktad och helt avskärma sig från all mystik och ockultism. Denna inställning präglade bl.a. svensken Martin Johnson (1930 – 2011) som innehade en professur i parapsykologi i Utrecht från 1971 och framåt. Att bli erkänd som vetenskap har alltså sedan länge hög prioritet. Rigorösa krav på upprepbarhet, falsifierbarhet och höga träffpoäng i långa serier med Zener-kort (bilden överst i artikeln) har sakta (alltför sakta menar somliga) men säkert drivit den framåt. Särskilt lovande har Ganzfeldt-försöken visat sig, där man avskärmar mottagaren från alla audiovisuella och taktila intryck för att underlätta för sändaren att påverka tankarna på avstånd. Medelvärdet för träffar från de försök där sändaren använt rörliga bilder ligger på ca 30-40 %, som ska jämföras med de 20-25% man statistiskt sett skulle få. Trots att det gäller att isolera och förstärka förmodat svaga krafter har man alltså nått statistiskt signifikanta resultat, och vetenskapssamhället intar numera en visserligen ännu avvaktande men också alltmer accepterande attityd.

Parapsykologiska personligheter.

I parapsykologins barndom vid 1800-talets slut var intresset för spiritism, ockultism och teosofi stort både i USA och i Europa. Spiritismen kom att betraktas som mindre seriös på grund av ett antal uppdagade bedrägerier vid seanserna, och motsvaras idag av medier som förmedlar budskap mellan anhöriga och avlidna i tv-shower (och som anklagas för s.k. cold reading). Större vikt torde då kunna läggas vid vittnesmål om reinkarnation, där det förekommer en rad dokumenterade fall som eventuellt verkar styrka föreställningen om medvetandets överlevnad efter kroppens död. Intresset för medier beror på deras mycket speciella förmågor, som i vissa enskilda fall inte gått att beläggas med fusk ens under  kontrollerade omständigheter.

Ett sådant medium var Daniel Douglas Home, (1833-1886) och om så bara en bråkdel av de många vittnesmålen stämmer bör han vara helt unik.
En av Homes samtida, William Crookes, hävdar att han bevittnat mer än 50 fall där Home i god belysning leviterat fem till sju fot över golvet. Ett annat vittne, Frank Podmore , säger: ”Vi såg alla hur han sakta lyfte från golvet ungefär sex inches, förblev där i omkring tio sekunder och därefter sakta sänkte sig till marken igen”.1867 berättar Lord Adare, Earl of Dunraven, att han började dokumentera Home’s seanser. Följande år sägs Home ha leviterat ut genom ett fönster på tredje våningen och in igenom ett fönster i rummet bredvid på samma våning, och detta framför tre vittnen: Adare, Captain Wynne och Lord Lindsay. Home kunde aldrig beläggas med fusk trots att många försökte, däribland Sällskapet för Psykisk Forskning och författaren Arthur Conan Doyle. Utbrytarkungen Harry Houdini (1874-1926) intresserade sig också för detta fall, utan att hitta lösningen. (Själv gick Houdini i graven med sin hemlighet. Idag spekuleras det om translokation, eftersom inga tekniska lösningar verkar ha funnits på hans utbrytarnummer).

Den i SPR verksamme  Frederick W.H. Myers (1843-1901) hörde av sig efter sin död. Genom s.k. korskorrespondens, en i sammanhanget närmast idiotsäker metod. Henry Habberley Price (1889-1984) var en walesisk Oxford-filosof som studerade perception och parapsykologi. Han är känd för sin sofistikerade teori om efterlivet.

”Överlevandets värld måste vara en värld av själsligt-andliga bilder, en slags drömvärld som återspeglar minnen och önskningar hos den som upplever den; dessa minnen och önskningar kan tänkas vara sådana som trängts bort under jordelivet. Förmodligen finns det bland dessa själsligt-andliga bilder sådana av den egna kroppen, som man stundom upplever den i drömmen. Den överlevande skulle alltjämt förefalla sig själv ”förkroppsligad” och skulle erfara en omgivning av föremål, utsträckta i rummet, som han är förtrogen med — i analogi med en materiell omgivning i minnet. Mediumistiska meddelanden säger oss ofta att ”kommunikatorerna” har svårigheter att förstå att de är döda. En sådan bildvärld skulle inte behöva vara rent subjektiv och privat. Med hjälp av telepatisk växelverkan skulle besläktade, från kroppen befriade själar, kunna bygga upp en ”kollektiv bildvärld” som vore byggd på likartade minnen och önskningar. /…/ Om vi över huvud taget överlever döden, så kunde det förhålla sig så, att vi genomgår en serie ”andra världar”, svarande mot olika och på varandra följande stadier av medvetenhet som vi uppnår. De flesta religiösa traditioner hyser denna uppfattning. Men att spekulera över detta är troligen förhastat.”

En annan känd parapsykolog, Harry Price (1881 – 1948) är också han känd för att i förväg lovat att försöka ta kontakt med enskilda i Sällskapet för Psykisk forskning efter sin död. Vilket han också sägs ha gjort på ett sätt som inte kunnat förklaras på annat vis än att han höll sitt löfte och lyckades genomföra det från andra sidan. Dessa händelser kan om man så vill betraktas som ännu ett skäl att räkna med ett liv efter detta. En nutida forskare som Elisabeth Kübler-Ross, som gjort omfattande intervjuer med nära-döden-upplevare, går så långt att hon menar att det vi betraktar som döden inte existerar.

Vad jag vill ha sagt med detta är att även till synes helt omöjliga händelser ibland inträffar. Inte bara inom partikelfysiken, där de ofta förekommer, utan också på det mer vardagliga makroplanet. Eftersom universum är oändligt bör också möjligheterna vara det. Därför behövs parapsykologin, och man får hoppas att den snart kommer ut ur sin numera alltför defensiva position. Hos Etzel Cardeña kan man ana att den parapsykologiska vetenskapens självförtroende har tilltagit.

Och vare sig man delar uppfattningen att D.D. Home, H.H. Price och Frederick Myers hade paranormala erfarenheter eller ej måste man erkänna att dom var högst anmärkningsvärda personligheter.

En sanndröm 2001.

Så tänkte jag avsluta denna artikel med ett eget litet bidrag i all enkelhet. Jag har ofta haft sanndrömmar och upplevelser av prekognition, men jag har aldrig förut kunnat dokumentera det. Natten mellan den 1 och 2 september 2001 hade jag en dröm, och när jag vaknade målade jag den utan att tänka så mycket på motivet. Den 9/11 kände jag däremot genast igen motivet, och för att ni ska förstå vad jag menar visar jag den här. Litet spooky, inte sant?

                                                

En trevligare typ av prekognition kan man hitta i boken ”Masterdisken” (kategorin Böcker i fulltext) på denna blogg. Den skrevs 2007 och har inte ändrats sen dess. Märkligt nog föregriper den världshändelserna kring finanskrisen 2008 och revolutionsåret 2011, om än med andra detaljer. Läs den om du inte gjort det!

Litteratur.

Adare, Viscount (1976). Experiences in Spiritualism with Mr D D Home. Ayer Co Pub. ISBN 978-0-405-07937-5.
Lamont, Peter (2005). The First Psychic: The Extraordinary Mystery of a Notorious Victorian Wizard. Abacus. ISBN 0-349-11825-6.
Home,D.D.: Incidents in my Life. (Självbiografi, finns också on-line). 1863.
Price, H.H.: A new Approach to the Problem of Survival i : Proceedings of Four Conferences of Parapsychological Studies, New York 1957, s. 38. Övers. Hans Bender 1976.
Dilley, Frank B. (ed): Philosophical Interactions with Parapsychology: The Major Writings of H. H. Price on Parapsychology and Survival (1995).
Irwin, Harvey & Watt, Caroline (2007). Introduction to Parapsychology. 5th ed. North Carolina: McFarland & Company. (Standardverk som används i undervisningen).
Kneale, Martha (ed): Collected Works of Henry H. Price (1996),1-4.
Stevenson, Ian: Where Reincarnation and Biology Intersects. Praeger, London 1997. 
en.wikipedia.org History of the Society for Psychical Research.
Duppils, Sara K.: Lindsberg
. En kvalitativ undersökning av platsbunden entitetkontinuitet. HRJ:D10:1. Högskolan i Gävle 2010.
Bilder: Wikimedia Commons; public domain.

7 kommentarer på “Parapsykologiska personligheter, del 1- 4.

 1. microsoft
  20 september, 2012

  Very descriptive blog, I liked that a lot. Will there be a
  part 2?

  Gilla

  • Konst & Politik
   21 september, 2012

   Thanks a lot for your respons Shannon! Maybe there will be…
   Next article will probably discuss the nature of colors.

   Gilla

 2. Pingback: RELIGION OCH REVOLUTION. | Konst & Politik

 3. Pingback: Meningen med livet. | Konst & Politik

 4. Pingback: Parapsykologiska personligheter, del 4. | Konst & Politik

 5. Nothing is more relaxing than eating chocalate!

  Gilla

  • Konst & Politik
   22 april, 2018

   Agree, but that was way out OT. Why don´t you comment on a subject in this blog instead of spamming??

   Gilla

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: