Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

GALLERI: 200+ MÅLNINGAR – GALLERY: 200+ PAINTINGS. With Introduction in English.

”Staffan Jacobson – en originell och intressant bekantskap”. — Dala Demokraten 23/9 1978.  ”I am very impressed by your art”. — Jean Sellem, Art Professor.

Staffan Jacobson är författare, konstnär och forskare född i Vingåker 1948 och boende i Lund sedan 1959. Han uppmuntrades att teckna och måla av bildläraren Sven Hemmel, Ture Sventon-illustratören, på Katedralskolan. Blev den yngste illustratören någonsin i Lunds Veckoblad. Debuterade på Galleri HS i Lund 1965. Utbildad på Gerlesborgsskolan i Bohuslän och på Grafiska Tecknare i Lund. Deltog i samlingsutställningar på Lunds Konsthall 1968 och 1969, därefter en lång rad separatutställningar i Falun, Malmö och Lund samt illustrationsuppdrag åt Liber förlag. Tecknade serier och porträtt på 1980-talet.

Konstvetenskapliga studier från 1987 och framåt. Sverige-Amerika Stiftelsens forskningsstipendiat i USA 1990. Filosofie doktor i konstvetenskap 1996. Under flera decennier avyttrade han en hel del av sin produktion till människor och institutioner som uppskattade den, för att under 2000-talet samla målningarna med tanke på en katalog men utan några pretentioner i övrigt. Ovärderlig stimulans har han fått i affinitetsgruppen kring India Däck Bokcafé i Lund.

Katalogen återger 100 exempel på S.J.:s konstnärliga verksamhet främst under 2000-talet och huvudsakligen olja på duk eller pannå. Någon gång förekommer en sparsam inblandning av collage, vanligen olja på papper som sedan klistrats in i målningen samt en del digital konst. Urvalet har gjorts från ett större material som också innehåller akvareller, teckningar, skisser och i en del fall foton som visar olika stadier i en viss målnings tillkomst.

Figurativa eller ej har hans målningar ofta en sagoaktigt, romantisk karaktär. Höga träd belysta bakifrån, skogsgläntor, kvinnoansikten, flygödlor, ädelstenar och drömbilder. Politisk poesi möjligtvis. Kolorismen är central. Det utopiska målet har alltid varit ‘en hittills osedd färg’

———————-

”Staffan Jacobson, An Original and Interesting Acquaintance”. — Dala Demokraten 23/9 1978

S.J. is a writer, artist and researcher, born at Vingåker, Sweden 1948 and living in Lund since 1959. He was encourged to draw and paint by his art teacher at the Katedralskolan, Sven Hemmel, illustrator to the books of the Sture Sventon character; detective storys for young people. First exhibition at the HS Gallery in Lund 1965. Educated at the Gerlesborg school on the Swedish west coast and at the school for Graphic Drawing in Lund. Took part in collective exhibitions at Lunds Konsthall 1968 and 1969, then had a series of separate exhibitions in Falun, Malmö and Lund. Various commissions as an illustrator for the Liber publishing house in Lund.

Drew several comic magazines and portraits in the 1980’s. Art History studies from 1987 onwards. Was awarded the Art History scholarship from the Sweden-America foundation in the United States 1990. Ph. D. In Art History in 1996. Over a period of several decades he donated a part of his artistic production to people and instituitions who showed appreciation of his art, but during the first decade of this century he made a collection of his paintings with a view to publishing a catalogue, with no other particular pretensions in mind. Received invaluable inspiration from the group around the India Däck bookcase in Lund.

The catalogue gives some 100 examples of S.J:s artistic activity during the 2000’s, mainly oil painting on canvas or panel. In between appears a small number of collages, mostly oil on paper glued on to the painting and some digital art too. The selection has been made from a larger material also containing water colours, drawings, sketches and in some cases photos showing different stages in the creation of a certain painting.

Figurative or not, his painting often displays a fairy-tale like, romantic atmosphere. Tall trees with the light coming from behind, sun spots, female faces, pterodactyls, gems and dream images. Political poetry, possibly. The colour aspect is vital. The utopian goal has always been ”a hitherto unseen colour”.

Transl. courtesy H.K.
Utställningar i urval
”Ung Konst”. Galleri HS, Lund 1965.
”Lunds Konsthalls Samlingsutställning”. Lund  1968.
”Lunds Konsthalls Samlingsutställning”. Lund 1969.
”Staffan Jacobson”. Galleri Apella Victoria. Falun 1978.
”Illustrationer”. Lund 1979.
”Illustrationer”. Malmö 1980.
”Miniatyrmålningar”. Kantarellen. Malmö 1981.
”Kepihumi”. Galleri Sonson. Lund 1984
”Staffan Jacobson”. Vita Huset, Lund 1990.
”Citat om Konst”. Lunds Konsthall/Palmkrons Förlag 2002.
”Kvinnoporträtt”. India Däck Bokcafé. Lund 2006.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2008.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2009.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2010.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2011.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2012.
”Målningar & akvareller”. India Däck Bokcafé. Lund 2013.
”6 stora målningar”. Vilda Väster, Lund 2015.
”Staffan Jacobson: 41 målningar”. Vita Huset, Lund 2020.
 
Representerad på Habo Gård, Habo, Allhelgona församlingshem, Lund, Svenska Institutet, Paris, Svenska ambassaden, Berlin, India Däck Bokcafé, Lund, Vilda Väster, Lund samt hos ett flertal privata samlare. Min bok/katalog ”Målningar 1978-2018” finns bl.a. på Centre Pompidou i Paris, MoMA i New York, Moderna Museet i Stockholm och på Skissernas Museum i Lund.
 
Katalogen: ”Staffan Jacobson: Målningar 1978-2018”, ISBN: 978-91-639-6223-3. Recensioner:
 
***
 
”En förunderligt vacker konstbok – några har jag sett ”live” , andra var helt nya för mina ögon”. —Eva Leonhardt, konstnär,  20/5 2018.
 
”Fantastiskt roligt och en mycket vacker bok. En del målningar känner jag igen andra är nya, men där finns en röd tråd av poesi och fantasi som jag tycker mycket om. Detta binder samman motiven av ädelstenar, insekter, natur, porträtt och abstrakt och bildar en helhet. Värdefullt i den här skitiga tiden vi lever i”.  — Camilla Dal, Gävle Dagblad,  21/5 2018.
 
”Jag är mycket imponerad av din konst”. — Jean Sellem, konstprofessor, gallerist,  13/6 2018.
 
”Jag har sett Staffans bilder förut, men det känns fint att ha dem samlade här hemma också. Staffans bildvärld är varm och livsbejakande, glad och optimistisk. Precis som jag även uppfattar honom som person. Det vackra ljuset en tidig morgon i naturen, stimmiga stenar i symmetriskt tilltalande formationer, fragment av drömmar som dröjer sig kvar. Denna bok ska jag spara på och ta fram när jag behöver en extra dos livsglädje! — Salka Sandén, antifascistisk succéförfattare, 14/8 2018.
 
***
 
”If painting weren’t so difficult, it wouldn’t be fun”. — Edgar Degas
———–

Här nedan visas thumbnails av målningarna i numerisk ordning. Om Du klickar på bilden visas den uppförstorad och ytterligare uppförstoring gör du genom att klicka med förstoringsglas-symbolen på bilden. Målningarna kommer i en enda lång spalt så att Du kan rulla neråt och se dom en efter en. På slutet ett bildspel. / Below thumbnails according to numbers and titles. With a click on the image you have severalmagnifying options. At the end a screenplay.

© fair use  S.Jacobson 2018.

 

1 ”Utan titel” . 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

2 ”Utan titel” . 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

3. ”David Silverman”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm. © S.Jacobson

4 ”Ädelstenar”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm. © S.Jacobson

5 ”Utan titel” . 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

6. ”Utan titel” . 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

7 ”Glänta”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

8 ”David Silverman 2”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

9 ”Utan titel”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

10 ”Adam & Eva på café.” 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

11 ”Stilleben 1”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

12 ”Jimi Hendrix spelar i Lund” 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

13 ”John Lennon”. 2000-10. o.p.d 60 X 70 cm.© S.Jacobson

14 ”Bob Dylan.” 2000-10. o.p.d 80 X 100 cm. Tillhör E.H.© S.Jacobson

15 ”Joan Baez”. 2000-10. o.p.d 80 X 100 cm.© S.Jacobson

16 ”Yoko Ono”. 2000-10. o.p.d 46 X 38 cm. © S.Jacobson

17 ”Utan titel”. 2000-10. o.p.d 80 X 100 cm. © S.Jacobson

18 ”Trädet som växer ur stenen”. 1979. o.p.d 80 X 100 cm. © S.Jacobson

19 ”Sitter du nu och drömmer över maten igen?” 1978. o.p.d. 63 X 95 cm. Tillhör R.J. © S.Jacobson

20 ”Jord”.o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

21 ”Utan titel”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

22 ”Utan titel”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

Lägg till en bild

23 ”Skog 1”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

24 ”Skog 2”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

25 ”Sakralt rum”. Hommage á Mircea Eliade. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

26 ”Utan titel ”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

27 ”Utan titel ”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

28 ”Meditation”. o.p.d. 1987. 80 X 100 c. Tillhör F. © S.Jacobson

29 ”Utan titel ”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm.© S.Jacobson

30 ”Motsols vintermorgon.” 1980. o.p.d. 80 X 100 cm. Tillhör C.H. © S.Jacobson

31 ”Utan titel”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

32 ”Utan titel”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

33 ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

34 ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

35 ”Anarkismens Återkomst”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson
36 ”Fritt efter/Hommage á Francis Bacon”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

37 ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

38 ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

39. ”Hommage a´ Gustaf Mahler”. o.p.d. 2000-10. 80 X 100 cm.© S.Jacobson

40. ”Utan titel ”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

41. ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm.

träd

42. ”Hommage a´Dick Bengtsson 1”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm © S.Jacobson .

43. ”Kvinna i angorakofta”. O.p.p. 2000-2010. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

44. ”Stilleben 2”. 2000-10. Olja/akvarell på pannå och digitalt collage. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

45. ”Frihet”. o.p.p. 2000-10. 41 x 33 cm. © S.Jacobson

46. ”Utan titel”. o.p.d. 2000-10. 80 x 100 cm. Tillhör/Hommage á Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson

47. ”Utan titel” . o.p.d. 2000-10. 80 X 100 cm. Tillhör /Hommage á Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson

48. ”Utan titel” . o.p.d. 2000-10. 80 x 100 cm. Tillhör Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson

    49. (t.v) ”Utan titel” . Foto av detalj från #55, ”Stor frihetlig målning”.o.p.d. 2000-10, © S.Jacobson

  

  50 ”Utan titel” . o.p.d. 2000-10. 80 X 100 cm. Tillhör /Hommage á Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson
53. ”Skog 3”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

54. ”Utan titel”. o.p.d. 2000-10. 80 x 100 cm. Tillhör/Hommage á Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson
SFM55. ”Stor frihetlig målning” 1999-2010. 120 X 245 cm. Tillhör/Hommage á India Däck Bokcafé, Lund. © S.Jacobson

56. ”Gypsy Fantasy 1” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

57. ”Gypsy Fantasy 2” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

58. ”Utan titel.” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

60. (ovan t.h.) ”Here comes the sun… ”O.p.p.3×44 cm. © S.Jacobson 2000-10.

61. ”Utan titel.” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

62. ”Exit”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

63. ”Caritas”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

64. ”Frihet 2”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

65. ”Utan titel”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

66. ”Potlatch.” Olja på papper och o.p.p. v. 1.41 X 33 cm. 2011. © S.Jacobson.

Potlatch2

66a. ”Potlatch.” Olja på papper och o.p.p. v. 2.41 X 33 cm. 2011. © S.Jacobson.

67. ”Hommage a´ Dick Bengtsson 2” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

   68a. (t.v) ” Antonia Bakunin, ‘Sibiriens Ros'”. o.p.p. 41×33 cm. ©S.Jacobson 2012.
   68b. (nedan) ” Michail Bakunin talar'”. o.p.p. 41×33 cm. ©S.Jacobson 2012. Tillhör K.

  

69. ”Gypsie Fantasy 3”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2011. © S.Jacobson

70. ”Ädelstenar 3″. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-2010. © S.Jacobson

71. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

72. ”Självporträtt 2”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

73. ”Gem stones & event horizon”, 0.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

74. ”Hommage á Dick Bengtsson 3” o.p.p. 41 x 33 cm. 2011.© S.Jacobson

75. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

76. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

77. ”Frank Zappa”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

78. ”Skog 4” o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

79. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

   

80. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson       81. Skog 5″. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

    82. (t.v.) ”Historiens ängel (W.B.) á la v.G.” 41 x 33 cm. o.p.p. 2011 © S.Jacobson

 

  84. ”La Société du spectacle”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

            86. (t.v.) ”Portal”. 41 x 33 cm. o.p.p. 2011. © S.Jacobson
            
88. ”To dance beneath the diamond sky…” 41 x 33 cm. o.p.p. 2011. © S.Jacobson

89. ”Horisontlinje”. 41 x 33 cm. O.p.p. 2011. © S.Jacobson

90. Blå x 4″. 33 x 24 cm. O.p.p. med digital efterbehandling. 2011. © S.Jacobson

91. ”Oh Happy Day !” 41 x 33 cm . O .p .p . 2011. Tillhör S.H. © S.Jacobson
92.  ”Sanndröm om 9/11 målad 2/11”. 41 x 33 cm . O .p .p . 2001 . © S.Jacobson

 

93. ”Färgmaskin 1”. 41 x 33 cm . O .p .p . 2011 . Tillhör J.J. © S.Jacobson

94. ”Dragonfly”. 41 x 33 cm . O .p .p . 2011 . © S.Jacobson

95. ”Warrior ”. 41 x 33 cm . O .p .p . 2011 . © S.Jacobson

96. ”Dragonfly  2 with aum signs” . 41x 33 c m . O .p .p . 2011.© S.Jacobson

97. ”Green onion flowers”. O.p.p . 41 x 33 cm . 2011 © S.Jacobson

98. ”Trädgården/The Garden”.o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

99. ”Lejoninnan från Lund”. O.p.p. och olja på papper.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

100. ”Utan titel”. O.p.p. och digital efterbehandling.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

101. ”Sitting Bull 1”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

102. ”Sitting Bull 2”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

103. ”Susan Sontag 2”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

104. ”Brontë”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson. Tillhör S.R.

105. ”Färgmaskin 2”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

107. ”Färgmaskin 3, syntes”. O.p.d. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

108. ”Finanskrisen 2008”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson
108. ”Moksha”. O.p.p.41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson

      

                 109. ”Valborg Bonfire”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. Hommage á Mi Tunbjer. © S.Jacobson

Man2

 110. ”A”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson

bugscaterp

 111. ”Skalbaggar”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson
Skarabe2

113. ”Skarabé 2”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson

115

114. ”Syrénbersån”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson

Ledde

115. ”Ledde”. Hommage. O.p.p. 41 x 33 cm. 2013. © S.Jacobson
Gopi
     116. ”Gopi”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2013. © S.Jacobson
A
   117. ”A2”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2013. © S.Jacobson

Durruti2

118. ”Durruti”. 41 x 33 cm. 2014. © S.Jacobson.

Självporträtt2

119. ”Självporträtt 2”. 41×33 cm. 2014.©S. Jacobson.
Ursula
120. ”Ursula K. Le Guin”. 41×33 cm. 2014. © S. Jacobson.

Enannanvärld

121. ”En annan värld”. 41×33 cm. 2014. © S. Jacobson.
140
122. ”Frukt”. 41×33 cm. 2014. © S. Jacobson.

124

125. Parkmorgon 2. 41×33 cm. 2014.© S.Jacobson

dansös

126. Dansös. 41×33 cm. 2014. © S. Jacobson.
Hjärnor1
127. Ovaler 1. 41×33 cm. 2015. © S. Jacobson.
hjärnor2
128. Ovaler 2. 41×33 cm. 2015.©S. Jacobson.
Hjärna4jpg
129. Oval 3. 41×33 cm. 2014.©S. Jacobson.
Oval
130. Oval 4. 41×33 cm. 2015.©S. Jacobson.

Skarabé2

131. Scarabé, gems and jelly beans. 100×80 cm. 2007-2015.©S. Jacobson.

skarabé2.jpg

131b. Scarabé v.2. opd/psd 2018.

Joe Hill

132. Joe Hill. 2015.©S. Jacobson. Tillhör ID.

flygödla

134. ”Flygödla”. o.p.p. 41×33 cm. © S.Jacobson 2016.

aum3

135. Aum. 2018.

Tavla2

136. ”Vattenfall”. o.p.d. 100x 80 cm.© S.Jacobson 2015.

139

139. ”Frukt 2”. o.p.p. 41×33 cm. © S.Jacobson 2015.

Oval

Oval 1. 2015.
Oval
Oval 2. 2015.

Splasha3

Sekvens. 2015.
oval6
Oval 3. 2015.

 

stardust
Stardust. 2015.

frukt

The rotten core will vanish and a fresh start is at hand. 2015.

 

Fantasy

Fairie Fantasy. 2015.

Vandrare2

Vandrare i Varanasi  v.1. 2015.

148

.Vandrare i Varanasi v.2 2015

ovalnät2

Gestalt. 2015.

trollsländor

Lotus. 2015

abstract

Golden. 2018.

oval12

Du har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Opp 2018..

ovalxtra

Oval 4. 2017.

Lupiner-1

Lupiner i månsken midsommarnatten 1990. Färgfoto, 2,5 min bländare, digitalt redigerat.

Diamond2

The Gift. O.p.p. Dig. efterbehandling. 2016.

170.jpg

Vandrare i Varanasi v.3. O.p.p. 2016.

168.jpg

Sunset Valley Destination, Varanasi. O.p.p. och digital EFB. 2016.

wizard8

Wizard. O.p.p.

gla%cc%88nta2

Glänta 2. O.p.d. 2017. Tillhör A.J.

konkret17

Purple Rain. Digital art 2017.

181

Stor målning 2 / v.1, O.p.d. 2017.

onehandwavin' free

Stor målning 2 / v.2, opd 2019

lotus3

Lotus2. O.p.p. dig.efbh. 2017.

187.jpg

Blomma ur en djup klardröm på vintern. Olja på papper på pannå, 2017.

188

S. Jacobson: White Lily Forever.. Hommage á D.G. Rossetti.O.p.p. 2017.

Janis

Janis & Rose Petals. O.p.p. 2017.

190

A Liberated Birds Aspiration. O.p.p/mixed media. 2017.

191

Collage14. mixed media 2017.

kanin2

A-kanin. O.p.p. 2017

bits2

Bits & pieces. Hommage á early modernism. O.p.p. 2017.

bug4

Bug 4. Mixed media (Twistomslagspapper) på pannå, dig. efterb.  2017.

Skog8

Skog. o.p.p. 2017.

bug5

Bug 5. mixed media, o.p.p. + digital efterb. 2017.

syréner3.jpg

Syréner.2018.

senaste

konkret. hommage á late modernism. 2018.

OVAL

Oval 8. 2018.

påfågelY

Peacock. 2018.

BALANS

Himmel & Hav; Balans. 2018.

CARESS

Caress. digital art 2018.

 

self portait 2

Obstinate. Self portrait 3.

bugs6

bugs6. Mixed media miniatyrer på pannå, 2018.

Burning Man

Burning man. Digital art  2018.

star3

Star. Opd 2018.

Svartlilja2

Svart lilja. Olja på plexiglas 2018.

 

green3

Green3. opp + digital art. 2018.

 

green

Green4. o.p.p. 2018.

atlantis.jpg

Atlantis. Digital art 2018.

ränder102.jpg

Frid. O.p.d., psd 2018.

ovalx.jpg

Oval. o.p.p. 2018.

 

shimmer1

Shimmer 1. Digital art 2018.

 

rubin.jpg

Ruby Sunset. Digital art 20018.

 

dizzy6.jpg

Psychedelic. Hommage á S. Johannesson. Digital art 2018.

 

senaste

Exobiology 2. All cretures on this exoplanet lives on nectar or photosyntetise. The civilisation is a medieval and steam punk one. No one ever heard of the State or the Capitalism, never. Please don´t contaminate! Digital art 2018.

 

 

sp3.jpg

Self-Portait 3. opp/psd. 2018.

kub

Ruby singularity & Big Bang. Digital art 2018.
dreamer2.jpg
Dreamer 1. digital art 2018.

 

dream7.jpg

Dreamer 2. digital art 2018.

 

e-fjäril2


E-fjäril. Digital art 2018.

ubu10.jpg

Ubu 3. Digital art 2018.

 

glöd3.jpg

Glöd 3. digital art 2018.

1.JPG

Vintage White Lily. opd 2019.

3.JPG

Red Pink. Opd 2019.

2.JPG

Blue Pink. Opd 2019.

DSC00029.JPG

Pink blue. Opd 2019.

DSC00026

Green yellow. Opp 2019.

4.JPG

Oyster/Pearl/Man in the Moon. Opd 2019.

Potlatch.

Potlatch. Opd 2019.

DSC00055 2.JPG

Blood Moon, v. 2.  O.p.p. 2019.

DSC00041 2.JPG

Biomechanic. O.p.p. 2019.

A

”A”. 0pp 2019.

shoe

Romance. Opd 2019.

HH

Hommage á Heather Heyer. Opd 2019.

anskten6

Emotioner, opp 2019.

StD2.jpg

Stig Dagerman. opp 2019.

linjer1.jpg

Lines, gems. Opp 2019.

Potlatch2.jpg

Potlatch, v.2. opp 2018.

hardedge17.jpg

Utan titel. Akryl+ psd.

Träd2 kopia.jpg

Träd2. olja/akryl pp 2019.

gthokusai.jpg

S. Jacobson: Greta (i sin båt), Hokusai och kapitalismen får kommentera klimatkrisen. Montage, 2019.

sjömärke x 3.jpg

Sjömärken. Opp 2019.

ädelstenar6 kopia.jpg

Ädelstenar. Opp 2019.

månar11 kopia.jpg

Kväll, någon annan stans. Opp 2019.

***
Love, Peace & Understanding — anarchy is order

vinjett2

 

21 kommentarer på “GALLERI: 200+ MÅLNINGAR – GALLERY: 200+ PAINTINGS. With Introduction in English.

 1. Issac Maez
  14 december, 2012

  I simply want to tell you that I am all new to blogging and honestly liked you’re blog. Probably I’m want to bookmark your site . You absolutely have great article content. Bless you for sharing your web-site.

  Gilla

 2. stop acne breakouts
  24 maj, 2013

  I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

  Gilla

 3. Good
  10 juni, 2013

  Great write-up. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

  Gilla

 4. Chiropractor in Seattle
  10 juni, 2013

  Very interesting post. Great Job! Just what I was looking for!

  Gilla

 5. Google
  24 april, 2014

  Sites of interest we’ve a link to.

  Gilla

 6. Pingback: My Homepage

 7. Pingback: Krönika #259 | Konst & Politik

 8. Pingback: Några namn i Lunds konsthistoria | Konst & Politik

 9. the lovely dragon
  22 september, 2014

  I love you.

  Gilla

 10. Pingback: Sagt om min senaste bok. | Konst & Politik

 11. Pingback: Krönikan 27/3 2019. DNA-konst, uppror och rosenblad. | Konst & Politik

 12. Pingback: UTSTÄLLNING I AUGUSTI v.35-36! | Konst & Politik

 13. Pingback: DE ANSVARIGA. | Konst & Politik

 14. Pingback: PROTESTERNA I USA FORTSÄTTER. | Konst & Politik

 15. Pingback: VAD ÄR NYTT I NYHETERNA? | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: